Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 31
Ande - Andr
 

Svend Andersen, snedkeri og billardfabrik.

Grundl. d. 15. jan. 1896 af A. M. Andersen (f. 1870, d. 1930), der i 1930 efterfulgtes af sin søn, Svend Andersen (f. 1898).

Adresse: Adelgade 66, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Andersen, urtekramforretning.

Grundl. i 1850 af A. W. Bartholdy. Den 1. maj 1918 overtaget af den nuværende Indehaver, Svend Andersen.

Adresse: Store Kongensgade 87, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Andersen's Møbeletablissement.

Grundl. d. 9. aug. 1889 af Svend Andersen (f. 1863, d. 1935). Indehaver (siden 9. aug. 1929): V. An­dersen (f. 1894).

Adresse: Søndergade 15, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Andersen A/S, stevedore- og speditør­forretning.

Grundl. i 1878 af Chr. Andersen (f. 1844, d. 1905). I 1950 omdannet til aktiesel­skab med indehaveren siden 1905, Søren An­dersen (f. 1879), som direktør og formand for bestyrelsen.

Adresse: Havnen, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Andersen's Efterfølger, symaskineforret­ning.

Grundl. d. 8. dec. 1869 af Th. Andersen (f. 1840, d.1925). Indehaver (siden 1923): Karl Kronander (f. 1884).

Adresse: Sortedam Dossering 1, Kbhvn. N.

Kilde Kraks:: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wald. Andersen, skrædderi.

Grundl. i 1885 af P. Frederiksen. Indehaver (siden 1917): Wal­demar Andersen (f. 1888).

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILLIAM ANDERSEN & Co.

Grossererfirma. I 1845 etablerede Andreas Will. Andersen (f. 1812, d. 1885) sig som Grosserer.

I 1872 gik Forretningen over til Sønnen, William Andersen (f.1844, d. 1897), og efter dennes Død til Enken Eleanor Caroline Andersen (f. 1849) og Sønnen Andreas Frederik Andersen (f. 1870).

Adresse: Overgaden neden Vandet 33, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Valdemar Andersen's Possementfabrik A/S.

Grundl. ca. 1881 af Fritz Herreborg. Omdan­net til aktieselskab i 1948. Forretningsfører: C. C. Christoffersen (f. 1889).

Adresse: Store Kongensgade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Andersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1808 af købmand Høgsted. I 1849 overta­get af H. C. Høyrup (f. 1819, d. 1888) og i 1876 af dennes brodersøn, N. C. Høyrup (f. 1843), som fra 1892-1902 bortforpagtede den til Søren M. Jensen (f. 1855). Derefter over­tog N. C. Høyrup's søn, A. Høyrup, forretnin­gen, som han i 1912 afstod til Chr. R. Ander­sen (f. 1885). I 1921 overtaget af Viggo An­dersen (f. 1888).

Adresse: Torvet, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Andersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1872 af apoteker Muus; i 1903 overtaget af Viggo Andersen. Indehaver siden 1938: sidst­nævntes datter, fru Karen Louise Kier· (f. 1906).

Adresse: Skibbrogade 20, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Andersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1842. Indehaver (siden 1932): Viggo An­dersen (f. 1899).

Adresse: Vestergade 3, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Andersen & Søn, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. jan. 1856 af Nørup Østergaard (f. 1828, d. 1917). Overtaget i 1914 af Viggo Andersen (f. 1882), der i 1943 optog sin søn, Jørgen Andersen (f. 1916) som medindehaver.

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Th. Andersen-Høyer, vinfirma.

Grundl. 2. aug. 1902 af A. Th. Andersen-Høyer (f. 1860, d. 1910). I 1910 overtaget af sønnen, Max An­dersen-Høyer (f. 1889).

Adresse: Rosengården 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Andersson, skotøjsfabrik.

Grundl. d. 28. marts 1905 af Ludvig Andersson (f. 1876), som stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Nørrebrogade 45 C, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Casper Andréa's Eftf. ved Halfdan Rasmussen, mæglerfirma.

Grundl. d. 28. okt. 1874 af kap­tajn Casper Andrea (f. 26. maj 1827, d. 1909) og i 1396 overtaget af svigersønnen, Harald E. Rasmussen (f. 1869, d. 1924); denne optog i 1918 sin svigersøn, Halfdan Rasmussen (f. 12. nov. 1892), der siden 1912 havde været fuld­mægtig i forretningen, som medindehaver af firmaet; ved Harald E. Rasmussens dØd i 1924 overtog sidstnævnte firmaet som eneindeha­ver.

Adresse: Havnegade 33, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreasen & Henningsen, ingeniørfirma.

Grundl. i 1904 af C. A. Andreasen (f. 1874) og K. G. Henningsen. Førstnævnte udtrådte kort efter firmaets start, men efter sidstnævn­tes død i 1914 overtog han virksomheden sam­men med enken, fru Fanny Henningsen. Den­ne udtrådte dog kort efter, og C. A. Andrea­sen har siden været eneindehaver af firmaet.

Adresse: Dyrkøb 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreasen & Lachmann, litografisk etablisse­ment.

Grundl. d. 1. juli 1911 af Carl Alb. An­dreasen (f. 1867, d. 1946) og Julius Lachmann (f. 1883, d. 1920). Indehavere (siden d. 17. nov. 1931): H. S. A. Gert Andreasen (f. 1895) og A. A. Gert Andreasen (f. 1897).

Adresse: Hestemøllestræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Andreasen, skrædderfirma.

Grundl. d. 2. juli 1885 af L C. Andreasen (d. 1923). I 1912 opto­ges sønnen, Johs. Andreasen (f. 188·2), i fir­maet. Efter grundlæggerens død overtoges fir­maet af sønnen som eneindehaver.

Adresse: Frederiksborggade 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Andreasen & Søn, smede- og blikkenslager­forretning.

Grundl. d. 3. okt. 1900 af M. An­dreasen (f. 1874), der i 1926 optog sin søn, Charles Andreasen (f. 1903), som medindeha­ver; denne er siden 1948 eneindehaver. For­retningen var beliggende i Klostergade indtil 1909, da den flyttedes til den nuværende adresse.

Adresse: Vedelsgade 65, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paaske Andreasen, skotøjsforretning.

Grundl. d. 13. marts 1891 af J. Paaske Andreasen (L 1863, d. 1948).

I 1942 overtaget af sønnen, P. Paaske Andreasen, der siden 1920 har ledet forretningen.

Adresse: Frederiksborggade 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage