Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 32
Andr - Ankj
 

G. Andreassen, Severin Wulff's Eftf., papir­forretning en gros.

Grundl. i 1862 af Peter B. Wulff. I 1897 overtaget af sønnen, Severin Wulff. Siden 1932 har G. Andreassen (f. 1885) været indehaver af forretningen.

Adresse: Søndergade 3, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Andresen, købmandsforretning.

Grundl. d. 20. okt. 1884 af Emil Andresen (f. 1859, d. 1928). Fortsat af hans enke, fru R. E. Andre­sen (f. 1861, d. 1944) og søn, Otto Andresen (f. 1887).

Adresse: Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Geo Andresen, urmager- og optikforretning. Grund!' i 1880 af Rasmus Kastrup. Indehaver siden 1936: Geo Andresen (f. 1907).

Adresse: Søndergade 1, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. P. Andresen & Co., orgel-harmoniums­fabrik.

Grundl. i 1891 af Joh. P. Andresen (f. 1854, d. 1926).

I 1922 optoges sønnen, Louis Andresen (f. 1892) som medindehaver, og i 1929 overtog han virksomheden som eneindehaver.

Seks år efter grundlæggelsen blev virksom­heden indrettet i en nyopført bygning på den nuværende adresse.

Adresse: Steen Blichers Vej 2, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Andresen's Eftf., manufakturforretning.

Grundl. i 1863 af L. Andresen. I 1893 overta­get af F. Andresen (f. 1867, d. 1949) og i 1938 af Wilhelm Clausen (f. 1901).

Adresse: øster gade 5, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolaus Andresen, isenkramforretning.

Grundl. i 1880 af C. Friedrich. Den 1. april 1901 over­taget af Nicolaus Andresen (f. 1858, d. 1931) og i 1931 af dennes søn, E. Andresen (f. 1891).

Adresse: Storegade 18, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel d'Angleterre.

Grundl. d. 5. maj 1755 af Jean Maréchal (f. i Lothringen 1732, d. i Kø­benhavn 22. dec. 1776), der indrettede et "fransk tracteur"-sted på hjørnet af Laxega­ge og Vingårdstræde, og som d. 20. febr. 1760 fik kg!. privilegium som "Herbergerer". Efter hans død fortsatte hans enke, Anna Margrethe Maréchal, til 1787, da den ansete hotelvirk­somhed overtoges af Gottfried Raue (eller Rau) (f. i Berlin 1748, d. i København 30. april 1810). Efter at denne i 1791 havde fore­taget en større ombygning af hotellet, gav han det navnet "Hotel d' Angleterre" (ifølge annonce i "Adresseavisen" d. 4. nov. 1791), fordi den fornemme "Engelske Klub" havde lokaler hos ham. Ved Københavns brand i juni 1795 nedbrændte hotellet til grunden, og d. 17. juli samme år købte Gottfried Rau den såkaldte "Grams Gaard" på hjørnet af Øster­gade og Kongens Nytorv og indrettede hotel­let her. Den 15. febr. 1804 optog Rau sin svi­gersøn, Johan Schmetzer, som kompagnon. Ef­ter Raus død fortsatte Schmetzer, men efter statsbankerotten gik han fallit, og i 1817 købtes

 

Hotel d’Angleterre

 

hotellet ved tvangsauktion af Carl Joseph Knirsch. Den 29. april 1841 solgtes hotellet til Heinrich Wilhelm Christian Krüger (f. i Hildesheim 27. nov. 1788, d. 14. jan. 1856), hvis søn, Herman Krüger (f. 30. april 1821, d. 1892), d. 23. dec. 1872 solgte det til "Det kjøbenhavnske Byggeselskab", hvis formand var C. F. Tietgen. Efter en større ombygning indviedes hotellet på ny den 29. april 1875. Den 20. juni 1898 solgtes det til brygger Carl Jacobsen, som atter solgte det i 1909 til "The Anglo Danish Hotel Company".

Den 4. marts 1915 opstod der en alvorlig brand, og efter ombygningen solgtes hotellet d. 26. nov. 1917 til A/S Hotel d'Angleterre.

Bestyrelsen består nu af direktør P. Dreyer (f. 1893), der er formand, overretssagfører Peter Paulsen (f. 1884, d.21. Okt. 1950), overretssagfører, borgmester Aage E. Jørgensen (f. 1879) og direktør Johan Hilborg (f. 1887).

Adm. direktør: Chr. Rasmussen (f. 1901) (siden 1949), der tillige (siden 1930) er di­rektør for Grand Hotel i Odense.

Adresse: Kongens Ny torv 34, Kbhvn. K.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Anker, jernstøberi.

Grundl. i 1885 af brødrene Jens og Julius Anker. Nuværen­de indehavere: T. A. Kreutzberg (f. 1884), K. P. Anker (f. 1897) og J. P. Anker (f. 1898).

Adresse: Østergade 24-30, Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Ankerske Marmorforretning A/S.

Stiftet d. 15. okt. 1895 som filial af Den Ankerske Marmorforretning i Frederikshald.

I 1917 om­dannet til et uafhængigt dansk aktieselskab. Nuværende forretningsførere: Hugo Adler (f. 1875) og Axel Repsdorph (f. 1871).

Adresse: Frihavnen, Marmorvej, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Ankjær's Eftf., Kaj Ulrich, købmands­firma.

Grundl. i 1790 af eligeret borger, An­ders Borck (f. 1753, d. 1837). Indehaver siden 1928: Kaj Ulrich (f. 1900).

Adresse: Ahlgade 30, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage