Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 324
Knud - Knud
 

Marie Knudsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1883 af A. J. Arensbak (f. 1832, d. 1909).

In­dehavere siden 1918: frøken Marie Knudsen og dennes søster.

Adresse: Vestergade 20, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Knudsen's Eftf. ved R. Westergaard, artesisk brøndboring.

Grundl. ca. 1830 af Jens Kjær.

Indehaver siden 1928: R. Westergaard (f. 1866).

Adresse: Sankt Jørgens Gade 214, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Smith Knudsen, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 15. aug. 1883 af S. F. Smith Knud­sen (f. 1854, d. 1919).

Indehaver (siden 1946): Finn Smith Knudsen (f. 1916).

Adresse: 0stergade 31, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Knudsen A/S, kolonial-, frø- og brændsels­forretning.

Grundl. i 1888 af P. Knudsen (f. 1861, d. 1936).

I 1937 omdannet til aktiesel­skab med Aa. M. Tang (f. 1896) som direktør.

Adresse: Roslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Knudsen & Søn, garveri.

Grundl. d. 17. febr. 1859 af Peter Knudsen (f. 1833, d. 1911), der d. 15. april samme år fik borgerskab som garver.

Indehaver siden 1923: Peter Knudsen jun. (f. 1894).

Adresse: Københavnsvej, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Knudsen & Søn, skotøjshandel.

Grundl. d. 19. okt. 1896 af Peter Knudsen.

I 1918 over­toges forretningen af sønnen Emil Knudsen. Efter dennes død i 1935 videreføres forretnin­gen af enkefru Vilhelmine Knudsen.

Adresse: Kompagnistræde 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Physant Knudsen, bagerforretning.

Grundl. i 1903 af V. F. Koefoed.

Indehaver (fra 1950): Physant Knudsen (f. 1903).

Adresse: Falkoner Alle 60, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. M. Knudsen's Eftf., barnevognsfabrik.

Grundl. d. 26. april 1877 af Peter Martin Knudsen (d. 1908).

Dennes enke, fru Anna Knudsen (d. 1915) videreførte firmaet til sin død.

Derefter omdannedes firmaet til et Ak­tieselskab med Chr. Janssen som direktør. Aktieselskabet ophævedes i 1919 og firmaet overtoges af E. A. Heegaard (f. 1879) og H. L. M. Nathan (f. 1879, d. 1947). Ved sidst­nævntes død optoges sønnen, V. Brunander (f. 1909) som medindehaver.

Adresse: Frederiksberg Alle 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. W. Knudsen & Søn, snedkerforretning.

Grundl. d. 23. okt. 1856.

I 1895 overtaget af S. W. Knudsen (f. 1865), der fremdeles er inde­haver, siden 1926 sammen med sønnen, Herluf Knudsen (f. 1899).

Adresse: Vestergade 8, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Knudsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. jan. 1906 af Th. Knudsen (f. 1879), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Danmarksgade 16, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Knudsen, sadelmagerforretning.

Grundl. i 1866 af C. Petersen (d. 1898).

I 1905 overta­get af Theodor Knudsen (f. 1866, d. 1930), og i 1944 af sønnerne, Henri Knudsen (f. 1901) og Alex Knudsen (f. 1909).

Adresse: Ordrupvej 86, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Knudsen A/S, Kolding, cykler en gros, Citroen-forhandler.

Grundl. d. 1. nov. 1903 under navnet Kolding Cyklelager af Theodor Knudsen (f. 1870, d. 1919).

 

Theodor Knudsen

 

Efter grundlæg­gerens død videre­førte enkefru Inger Skjøde Knudsen (d. 1945) forretningen til den i 1943 omdannedes til et aktieselskab med ovennævnte fru Inger Skjøde Knudsen som formand for bestyrel­sen og sønnen, Jeppe Skjøde Knudsen (f.

1899), der havde været forretningsfører i firmaet siden 1923, som di­rektør.

Samtidig ændredes firmanavnet til det nuværende.

Adresse: Dalbygade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Knudsen, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1895 af N. Bodholt.

I 1905 overtoges forretnin­gen af J. Knudsen (f. 13. sept. 1865, d. 11. febr. 1940), efter hvem den videreføres af søn­nen, W. Knudsen (f. 5. jan. 1900).

Adresse: Sjællandsgade 69, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Knudstrup's Eftf., kaffe-, te- og delika­tessehandel en gros og en detail.

Grundl. d. 1. dec. 1887 af Chr. Knudstrup (f. 28. nov. 1854, d. 22. juni 1938).

Den nuværende indehaver, Vald. Pedersen (f. 5. dec. 1890), der overtog firmaet d. 1. sept. 1938, har været knyttet til forretningen siden 1904.

Forretningen er grundlagt i Frederiksberg­gade nr. 36 og flyttedes ca. 1907 til nuvæ­rende adresse.

Adresse: Amagertorv 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Husted Knutzen, købmandsforretning.

For­mentlig grundlagt omkring midten af det 17. århundrede. Indehaver (siden 1936): Helga Husted Knutzen (f. 1905).

Adresse: Sønderportsgade 233, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. G. Knudtzon's Bogtrykkeri A/S.

Grundl. i 1875 af dr. phil. Fr. G. Knudtzon (f. 1843, d. 1917) og J. L. Jørgensen under firmanavnet Jørgensen & Knudtzon; J. L. Jørgensen ud­trådte af firmaet i 1880.

I 1892 optoges O. J. J. Enevoldsen (f. 3. jan. 1862, d. 5. april 1938) som kompagnon og i 1926 indtrådte Aage Poul Petri (f. 16. sept. 1899) (udtrådt 1934) i fir­maet.

Efter O. J. J. Enevoldsens død omdannedes firmaet i 1939 til aktieselskab med en aktie­kapital på 150.000 kr. Formål: at drive bog­trykkerivirksomhed, bogbinderivirksomhed,

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage