Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 323
Knud - Knud
 

[Fortsættelse: Hans Knudsen Jern- & Staaforretning A/S]

 

Den 1. juli 1930 afstodes den del af Svend­borgforretningen, som omfattede smedeartik­ler, sanitets- og centralvarmeartikler under firmanavnet

P o u l  T h i n g g a a r d  til fir­maets prokurist, Poul Thinggaard (f. 24. aug. 1895).

Afdelingen for bygningsartikler og kul flyt­tedes til Nordre Havn.

I 1935 var selskabet medstifter af A/S Hu­devad Radiatorfabrik.

Adresser: Svendborg: Østre Havnevej 15 (direktør: Harry Fich).

               Sønderborg: Østergade 3-4 (adm. direktør: Sv. O. Hansen).

               København: Havnegade 39, Kbhvn. K (direktør: E. Strøm-Hansen).

               Rudkøbing: (direktør: Ch. Chri­stensen).

 

 

 

Helga Knudsen, damekonfektionsforretning.

Grundl. ca. 1908 af Johannes Jørgensen.

Den 28. nov. 1912 overtaget af Helga Knudsen (f. 1887).

Adresse: Østerbrogade 80, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Knudsens Eftf. ved Nora Kjeldsen, bog­trykkeri.

Grundl. af Jens Knudsen (f. 1868), der d. 13. juni 1895 fik borgerskab som bog­ og kunsttrykker.

Indehaver siden 1946: enke­fru Nora Kjeldsen.

Adresse: Amaliegade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Knudsen & Søn, urmager- og optiker­forretning.

Grundl. d. 12. maj 1892 af J. L. A. Frydenlund.

Indehaver siden 1914: J. Chr. Knudsen (f. 1889).

Adresse: Mellemgade 10, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan A. Knudsen, manufakturforretning

Grundl. d. 1. marts 1905 af Johan A. Knudsen (f. 1877, d. 1945).

I febr. 1945 overtaget af en­ken, fru Marie Knudsen.

Adresse: Stationsvej 5, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Knudsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1876 af N. Knudsen (f. 1855, d. 1936).

I 1937 overtaget af sønnen, Knud Knudsen (f. 1913).

Adresse: Storegade 2, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Knudsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1875 af I. H. Petersen (d. 1902); efter den­nes død videreført af hans enke. I 1910 overtaget af Knud Knudsen (f. 25. april 1882).

Adresse: Stålgården, Ringstedgade, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. P. Knudsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1892 af K. P. Knudsen (f. 1866, d. 1931).

Nu­værende indehaver: Axel Knudsen (f. 1902).

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement A/S.

Grundl. d. 9. febr. 1893 af Laurits Peter Knud­sen (f. 12. nov. 1863 i Odense, d. 18. febr. 1917) som ur- og cronometermagerforretning i Colbjørnsensgade. Senere optoges fabrikatio­nen af elektroteknisk materiel, og denne blev hurtig så stor, at ur- og cronometerfabrikatio­nen måtte opgives.

I 1895 flyttedes til Vester­brogade 41 og siden i 1910 til en nybygget fabrik Gammel Kongevej 3.

I 1898 fik Laur. Knudsen bestalling som installatør og drev ved siden af fabrikken en omfattende intalla­tionsforretning.

Efter Laur. Knudsens død i 1917 solgtes in­stallationsforretningen, medens fabrikken førtes videre af et aktieselskab under det gamle firmanavn med Herman Jørgensen (f. 1. febr. 1877, d. 26. nov. 1942) og B. A. J. M. Petersen (f. 7. april 1866, d. 9. nov. 1928) som direktø­rer. Herman Jørgensen var i godt 40 år knyt­tet til selskabet, fra 1903 som ingeniør og fra 1917 til sin død som direktør.

 

 

Laur. Knudsen, mek. Etablissement

 

I 1919 påbegyndtes en ny fabrik i Haralds­gade og hertil flyttedes hele virksomheden i 1921. Siden er fabrikken gentagne gange udvi­det og beskæftiger nu ca. 2400 arbejdere og funktionærer.

Selskabets bestyrelse består nu af direktør, generalkonsul Waldemar Jacobsen (f. 12. jan. 1876), der er formand, direktør Herbert Je­richow (f. 4. juli 1889), højesteretssagfører K. Steglich-Petersen (f. 14. juli 1880) og dr. phil. Erik Knudsen (f. 13. aug. 1899).

Nuværende direktion: civilingeniør Poul Frydlund (f. 30. aug. 1891) og civilingeniør H. Ivar Hansen (f. 9. nov. 1886).

Adresse: Haraldsgade 53, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Knudsen, urmager- og guldsmedefor­retning.

Grundl. i 1872 af Carl Knudsen (f. 1844, d. 1892), som urmagerforretning.

I 1892 overtaget af sønnen, M.A. Knudsen (f. 1869).

Den 22. marts 1905 startedes guldsmedefor­retning ved siden af urmagerforretningen.

I 1922 overtoges forretningen af den nuværen­de indehaver, Carl M. Knudsen (f. 1898), søn af M. A. Knudsen.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage