Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 41
Bagg - Ball
 

William Bagger's Eftf. A/S, kolonialhandel en gros.

Grundl. i 1836 af William Bagger. Om­dannet til aktieselskab i 1935. Direktør (siden 1936): K. C. G. Mertz (f. 1905).

Adresse: Adolph Steens Alle 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. S. Bahnsen.

Grundl. d. 16. dec. 1890 af Ferdinand Spur Bahnsen (f. 1862, d. 1937). Indehaver (siden 1937): enkefru Augusta Ma­rie Bahnsen, f. Hansen (f. 1870).

Adresse: Store Kongensgade 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Portefée Bahnsen & Co., agenturfirma.

Grundl. i 1892 af Frantz Portefée Bahnsen (f. 1866). Indehaver (siden 1949): Finn Thorsen (f. 1917).

Adresse: Ny Kongensgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet "Odin" A/S.

Grundl. d. 3. dec. 1832 af Christen Olsen (d. 1847). Omdannet til aktieselskab d. 1. juli 1899. Direktør (fra 1. aug. 1939): C. Mord­horst (f. 1894).

Adresse: Store Sankt Mikkels Gade 7, Vi­borg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. M. Bak & Søn A/S, murer- og entreprenør­forretning.

Grundl. i 1901 af senere kreditfor­eningsdirektør N. M. Bak (d. 1947). I 1935 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1935): civilingeniør Børge Bak (f. 1904.).

Adresse: Skansepalæ 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. CHR. BAKKE´s BOGHANDEL

Er grundlagt 1841, blev i 1885 overtaget af A. Richter og efter dennes Død i 1899 af J. E. Wismann.

Adresse: Klareboderne 10, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

H. Chr. Bakke's Boghandel.

Grundl. d. 19. okt. 1841 af H. Chr. Bakke (d. 1884). I 1885 over­taget af A. Richter (d. 1899); derefter af J. E. Wismann. I 1924 overtaget af Viggo A. Bang (f. 1896, d. 1938); efter dennes død overtaget af enken, fru Ella Bang.

Adresse: Klareboderne 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bakteriologisk Laboratorium Ratin A/S.

Grundl. i 1904. Direktør (siden 1926): Paul Tillge (f. 1890).

Adresse: Virginiavej 7-11, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bakteriologisk Laboratorium Ratin's Salgskontor for Danmark.

Grundl. d. 13. okt. 1904 af Viggo Petersen (f. 1876, d. 1948). Overtoges derefter af den nuværende indehaver, Johan­nes Nielsen (f. 1899).

Adresse: Chr. d. 9. Gade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjalmar Bald, tømrerfirma.

Grundl. d. 20. marts 1883 af F. A. Bald. Den 23. april 1900 overtaget af Hjalmar Bald (f. 1870, d. 1930) og i 1943 af dennes søn, Anton Bald (f. 1914).

Adresse: Fælledvej 6, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Bald, murermester.

Grundl. d. 27. maj 1900 af Vald. Bald (f. 1872, d. 1921). In­dehaver (siden 1921): Fr. Bald (f. 1887).

Adresse: Ny Toldbodgade 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Balders Magasin, trikotageforretning.

Grundl. i 1896 af Otto Westesen. Indehaver (siden 1946): Søren Harbom (f. 1889).

Adresse: Nørrebrogade 194, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mineralvandsfabriken Balderskilde ved B. Knudsen.

Grundl. i Baldersgade nr. 8 i året 1900 af M. Nielsen (f. 1846, d. 1916) og i 1909

overtaget af K. P. Knudsen (f. 1875, d. 1943). Ved dennes død i 1943 blev sønnen, B. B. Knudsen (f. 1904), indehaver af firmaet, til hvilket han har været knyttet fra 1931.

I 1905 købtes Mineralvandsfabrikken Helge, H. C. Jensens Vej nr. laf fabrikant Madsen og i 1935 flyttedes firmaet fra Baldersgade nr. 8 til en nyopført fabrik på den nuværende adresse.

Adresse: Vermundsgade 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JØRGEN BALLE

Bødkerfirma, er grundlagt i det 19. Århundredes andet Tiår af Niels Jensen Balle, den nuværende Indehavers Bedstefader, efter hvis Død Forretningen overtoges først af en Sted-Bedstefader, dernæst af en Farbroder, og endelig i 1883 gik over til Jørgen Balle.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jørgen Balle's Bødkeri & Røgeri ved C. F. Christensen.

Grundl. i 1815 af Niels Jensen Balle. Den 30. okt. 1883 overgik forretningen til Jørgen Balle (f. 13. jan. 1861, d. i okt. 1927) og d. 18. dec. 1924 til C. F. Christen­sen (f. 24. febr. 1871).

Adresse: Frederiksgade 48, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S

Garveri, er grundlagt 1828 af Marcus Jacob Ballin (f. 1801), efter hvis død i 1850 det fortsattes af Enken, Sara Ballin (f. 1800, d. 1863) indtil 1858, da det gik over til Sønnen, Jacob Ludvig Ballin (f. 1833, d. 1891), der i 1874 optog sin Broder, Henrik Isidor Ballin (f. 1835, d. 1901) som Associé, hvorefter Forretningen antog det nuværende Navn.

I 1890 indtrådte Jacob Ballin´s Søn, Max Adolph Ballin (f. 1865).

I 1897 omdannet til A/S. 1873 overtoges Garver Gericke´s Fabrikker på H. C. Ørsteds Vej 50 og Nørrevoldgade 82.

Fra 1888 anlagdes en Del Filialer for Detailsalg, dels i København, dels i Provinsen og en Filial på Island.

I 1897 grundlagdes en Skotøjsfabrik i Sverrig under Navn af A/B Kjefling Læder- og Skofabrik, i 1905 overtoges Dansk Gravekompagni i Vejle og 1908 overtoges Emil Messerschmidt´s Sønners Virksomhed (se Artiklen om Denne), efter at en Del af Sidstnævnte Fabrik var nedbrændt, genopførtes den som Specialfabrik for barkgarvet Læder.

I 1908 anlagdes en Læderfabrik: Vachelederwerke Ballin G. m. b. H. i Wilster  i/H og 1909 overtoges Danchell´s Kromlæderfabrik i Matthæusgade.

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 50 A & B, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

A/S M. J. Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker er stiftet ved en den 7. juni 1918 foretagen sammenslutning af følgen­de firmaer:

A/S M. J. B a l l i n s S Ø n n e r,

A/S H e r t z G a r v e r i & S k o t Ø j s ­f a b r i k,

heri optaget A/S K Ø b e 11 h a v 11 s F o d -

t Ø j s f a b r i k,

A/S D e F o r e n e d e S k o t Ø j s f a b r i k e r, A/S N o r d i s k S k o t Ø j s f a b r i k,

A/S E. F.  J a c o b  &  B. L o t i n g a.

I året 1930 blev A/S B j Ø r 11 e l æ d e r f a­b r i k e n knyttet til koncernen.

De 2 førende firmaer i koncernen er af me­get gammel oprindelse. A/S M. J. B a 11 i n s S ø n n e r blev således grundlagt den 24. maj 1828 af Marcus Jacob Ballin (f. 1801), efter hvis død i 1850 det fortsattes af enken Sara Ballin (f. 1800, d. 1863) indtil 1858, da det overgik til sønnen Jacob Ludvig Ballin (f. 1833, d. 1891), der i 1874 optog Hendrik Isidor Bal­lin (f. 1835, d. 1901) som associe, hvorefter forretningen antog det foran nævnte navn. I 1890 indtrådte Jacob Ballins søn, Max Adolph Ballin (f. 1865, d. 1921).

I 1897 omdannedes firmaet til aktieselskab med Max Adolph Ballin som direktør.

Firmaets hovedsæde var i årene 1873-1924 paa H. C. Ørsteds Vej 50, København F, og si­den da på den nuværende adresse: Bryggeri­vej 7, København Valby.

A/S H e r t z G a r vel' i & S k o t Ø j s f a ­b r i k blev oprindelig grundlagt som garveri af Abraham Hertz (f. 1800, d. 1875), den 4. december 1821. Forretningen overgik i 1869 til sønnen M. Hertz (f. 1836, d. 1914), som fort­satte den i eget navn og i 1875 flyttede den til Jagtvej 211.

I 1897 omdannedes den til aktieselskab un­der ovenstående firmanavn, og skotøjsfabrik­ken trådte i virksomhed i 1898.

I 1906 udvidedes virksomheden ved overta­gelse af hele aktiekapitalen i A/S K ø b e n­ h a v n s F o d t Ø j s f a b r i k, som stadig dri­ves under dette navn indenfor koncernen.

Nuværende adm. direktør: Ove Rasch (f. 1885).

Hovedsædets adresse: Bryggerivej 7, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage