Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 42
Bals - Bang
 

Balslev & Goos A/S, købmandsforretning en gros.

Grundl. i 1906 af Johan Balslev. Om­dannet til aktieselskab i 1919. Direktør: J. C. Madsen (f. 1882).

Adresse: Strand gade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Baltic Company ved Th. Stangebye, agentur­firma.

Grundl. i 1905 af Nils D. Mørch. Nu­værende indehaver: Th. Stangebye.

Adresse: Christian den 9. Gade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Baltic i Nykøbing F.

Grundl. i 1872 af murermester H. A. Jensen under navn af Jernbanehotellet, samtidig med at jernbanen Orehoved-Nykøbing F. blev anlagt.

I 1919 købtes hotellet af A/S Forsamlingsgaarden i Nykøbing F., der er den nuværende indehaver.

I 1936 antoges navnet Hotel Baltic. Hotellets direktør siden 1947 er: Holger Ursbak-Ras­mussen (f. 1914).

Adresse: Jernbanegade 47, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eigil Balvig, urmagerforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1873 af R. N. Andersen. Indehaver (siden 1945): Eigil Balvig (f. 1915).

Adresse: Algade 41, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bandage-Depotet.

Grundl. i 1885. Indehaver (siden 1942): Holger Hansen (f. 1912).

Adresse: Skindergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandt­holtz, skotøjsforretning.

Grundl. i 1883 af L. Christensen (f. 1840, d. 1905) under navnet L. Christensens Skotøjsmagasin. Efter grundlæg­gerens død overtaget af svigersønnen, P. Bandtholtz (f. 1875), der i 1947 optog sin søn, J. F. Bandtholtz (f. 1908), som medinteres­sent.

Adresse: Søndergade 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. BANG

Kgl. Hof-Bundtmagerfirma, er grundlagt 1816 af I. D. Bang (f. 1790, d.1864). Hans Søn, A. C. Bang (f. 1823, d. 1807) gav Forretningen sit eget Navn, og overdrog den i 1888 til Sønnen, Oscar Bang (f. 1863) 

I 1905 fik Forretningen Prædikat som kgl. Hof-Buntmager og i 1908 udvidedes den med en, en gros Forretning.

Adresse: Østergade 25, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Bang & Pingel, grossererfirma.

Grundl. d. 14. april 1896 af Jens Frederik Bang (f. 1861, d. 1902) og Hans Pingel (f. 1857, d. 1940); sidstnævnte var eneindehaver af firmaet fra 1902 til sin død i 1940, hvorefter firmaet over­toges af hans svigersøn, grosserer Rudolph Schmidt (f. 21. juni 1886).

Firmaet driver specialforretning med jern­rør, artikler til centralvarme, sanitære anlæg og metaller.

Forretningen åbnede i sin tid i Jernbane-. gade på hjørnet af Rådhuspladsen, men flyttede i 1919 til egen ejendom, det gamle "Svan­holm" på Gammel Kongevej, hvor det nu har både kontorer og lager. Desuden findes lager­bygninger ved kaj i Sydhavnen.

Filial i Århus er oprettet i året 1945.

Adresse: Gammel Kongevej 66, Kbhvn, V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bang & Tegner A/S.

Grundl. d. 2. maj 1882 af cand. pharm. Frants Bang og cand. pharm. Ludvig Tegner. Som specialitet har virksom­heden gennem alle årene haft fremstilling af forbindsstoffer. Omdannet til aktieselskab i 1920. Nuværende direktion: Carlos Tegner (f. 1902) og N. S. Jeppesen (f. 1883).

Adresse: Sigurdsgade 34, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Bang, kgl. hof-buntmager, en gros og en detail.

Grundl.. d. 6. sept. 1816 af 1. D. Bang (f. 1790, d. 1864). Overtaget af sønnen, A. C. Bang (f. 18.23, d. 1897), som i 1888 afstod for­retningen til sin søn, Oscar Bang (f. 1863, d. 1923). I 1923 overtaget af sønnen, Aage Bang (f. 1891).

Adresse: Østergade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

August Bangs Forlag.

Grundl. d. 6. okt. 1866 af August Bang (f. 1844, d. 1920). Indehaver (siden 1919): Ejvind Christensen (f. 1896).

Adresse: Vesterbrogade 60, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Bang, fiskeforretning.

Grundl.. d. 2. nov. 1870 af Carl Bang (f. 1841, d. 1906). I 1906 overtaget af datteren, frk. Magda Bang og i 1947 af Carl Vallebo.

Adresse: Stormgade 20, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Bang & Sønner, fiskehandel en gros.

Grundl. i 1904 af Chr. Bang (f. 1882, d. 1947). I 1948 overtaget af sønnerne, Gunnar Bang (f. 1920) og Ivan Bang (f. 1914).

Adresse: Gammel Havn, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferdinand Bang's Eftf., H. V. P. Hansen, to­baksfabrik.

Grundl. i 1844 af Ferdinand Bang (f. 1814, d. 1879). Indehaver (siden 1928): H. V. P. Hansen (f. 1894).

Adresse: Algade 3, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Bangs Eftflg., Axel Holt, købmands­forretning.

Grundl. d. 23. sept. 1854 af N. M. Bang (d. 1890), der i 1887 overdrog forretnin­gen til sin søn, Fred. Bang (d. 1938).

I 1902 overtoges den af I. C. Pedersen (f. 1870, d. 1933), der samme år optog C. Soelberg (d. 1925) som medindehaver. Efter sidstnævntes død op­toges hans enke, fru Soelberg som parthaver (indtil 1932).

I 1933 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Axel Holt (f. 1904).

Adresse: Algade 26, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leth Bang, Set. Clemens Bog- & Papirhandel.

Grundl. d. 9. sept. 1901 af Jul. Ferd. Leth Bang (f, 1873, d. 1925). Efter sidstnævntes død fort­sattes forretningen af hans enke, fru Thora Leth Bang (f. 1872, d. 1927), der i året 1925 havde optaget Ane Kirstine Nielsen (f. 1880) som medindehaver; denne videreførte firmaet som eneindehaver fra fru Leth Bangs død, indtil hun i 1946 optog Kr. Jul. Kristensen (f. 1897) som medindehaver; sidstnævnte er fra 1. jan. 1950 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Set. Clemens Torv, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Bang A/S, cykler en gros og radioanlæg.

Grundl. d. 16. okt. 1903 af N. C. Bang (f. 1860, d. 1932). Fortsat af sønnerne, Holger Bang f. 1896) og Knud Bang (f. 1897). I 1937 omdannet til et aktieselskab med ovennævnte Holger Bang og Knud Bang som direktører.

Adresse: Frue Kirkestræde 14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Bang's Planteskole.

Grundl. i 1896 af Johan Riis. I 1918 overtaget af den nuvæ­rende indehaver, Oscar Bang (f. 1892).

Adresse: Fruevej, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage