Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 43
Bang - Bank

 

 

Poul Bang, Vangs Tegl- & Kalkværker.

Vangs Tegl- & Kalkværker blev grundlagt i 1848 af murermester N. P. Vang (f. 1812, d. 1878).

I 1872 overdrog han værkerne til sin søn, fabri­kant C. T. Vang (f. 1843, d. 1914), der i 1910 solgte dem til sin fætter, fabrikant cand. jur. Niels Bonnesen (d. 1932).

Selve værket blev i 1919 solgt til Aalborg kommune, og firmaet fortsatte sin virksomhed med handel med sten og kalk med Vis borg Teglværk som produktionssted.

I 1922 indtrådte fabrikant Bonnesens sted­søn, grosserer Poul Bang (f. 7. juli 1896) i virksomheden, samtidig med at han startede fir­maet P o u l B a n g, der har kontorfællesskab med det gamle firma, og som nu driver han­del med alle slags bygningsartikler og trælast.

Efter fabrikant Niels Bonnesens død i 1932 fortsættes virksomheden, Vangs Tegl- & Kalk­værker og Visborg Teglværk, under grosserer Bangs ledelse.

Adresse: Østerbro 62, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Pedersen Bang, købmandsforretning.

Grundl. i 1896 af 1. P. Lundgren (f. 1864). Indehaver siden 1925: S. P. Bang (f. 1898).

Adresse: Bredgade 20, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Bang, vinhandel og vinimport.

Grundl. i 1859 af I. O. Bang (f. 1820, d. 1901); i 1897 overtaget af sønnen, H. O. Bang (f. 1872, d. 1940) og i 1933 af dennes søn, Svend Bang (f. 1907).

Adresse: Mariegade 6, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bang Knudsen A/S, isenkram en detail og en gros.

Grundl. d. 15. marts 1893 af R. Bang Knudsen (f. 1866, d. 1944). Den 3. maj 1939 omdannet til et aktie­selskab med grundlæg­geren, R. Bang Knud­sen, og sønnen, Leo Bang Knudsen (f. 26. jan. 1896), som direk­tører.

 

 

R. Bang Knudsen

 

Selskabets besty­relse består nu af di­rektør L. Bang Knud­sen, købmand Knud Eriksen, Holstebro, bankdirektør V. Jul. Gøtterup, Slagelse og køb­mand O. Bang Knudsen. Varde.

 

 

 

 

Aktiekapitalen er, uforandret siden selska­bets stiftelse, på 125.000 kr

Adresse: Kongensgade 61, Esbjerg

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Bang-Rønne, købmandsforretning.

Grundl d. 1. juli 1881 af Theodor Kofoed (f. 1848, d. 1893). Indehaver (siden 1. juli 1910): Th. Bang-Rønne (f. 1884).

Adresse: Sankt Mortens Gade 31, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Bank's Eftf. A/S, trælasthandel.

Grundl. i 1883 af Hans Bank (f. 1854, d. 1906), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke, fru Ingeborg Bank.

I juni 1922 overtoges firmaet af Jeppe Viggo Bank (f. 1893) og Holger Theodor Bank (f. 1899) under firmanavnet Hans Bank's Eftf. I 1935 overgået til et aktieselskab, der er stif­tet d. 19. sept. 1935.

Bestyrelsen består nu af buntmager M. K. K. Mikkelsen, fru Elisabeth Frederikke Rønne og fru Hansine Kirstine Larsen.

Selskabets aktiekapital er på 100.000 kr. Direktør er ovennævnte H. T. Bank.

Adresse: Bredgade 86, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Bank, manufaktur- og trikotageforret­ning.

Grundl. d. 1. okt. 1895 af Martin Bank (f. 1870, d. 1940).

I 1941 overtaget af Martin Bank (f. 1902) og Mogens Bank (f. 1912).

Adresse: Møllergade 17-19, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Aars og Omegn A/S.

Grundl. 1899. Direktør: Carl I. Knudsen (f. 1899).

Adresse: Aars.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Aarup Og Omegn A/S.

Grundl. i 1911 af sagfører C. Andersen, guldsmed P. G. Fangel m. f L

Direktør: Eg Andersen (f. 1908) (siden 1947).

Filialer i Bred, Gelsted og Harndrup. Adresse: Aarup.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Brædstrup og Omegn A/S.

Grundl. i 1906. Direktør (fra 1950): B. Kromann.

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Faxe og Omegn A/S.

Grundl. d. 28. aug. 1897 som aktieselskab med H. P. Jo­hannessen (f. 1872) som direktør. Direktør (siden 1935): cand. jur. Emil Fruensgaard (f. 1903).

Adresse: Torvegade 14, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Hobro og Omegn A/S.

Grundl. d. 12. maj 1892 af en kreds af mænd i Hobro by og opland. Nuværende direktør: H. L. L. Balling (f. 1900).

Adresse: Adelgade 31, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Holbæk og Omegn A/S.

Stiftet d. 5. febr. 1907. Bestyrelsens formand fra stif­telsen til 1917 var sagfører C. Bierbum (f. 1880, - d. 1949), der fra 1917 til sin død var bankens adm. direktør. Nuværende direktion:

Hugo Skovgaard (f. 1891), adm. direktør og F. Bierbum (f. 1908).

Adresse: Nygade 3 B, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Løgstør og Omegn A/S.

Grundl. d. 3. okt. 1891. Nuværende direktion: Th. Mik­kelsen (f. 1878) og C. M. Hollesen (f. 1900)

Adresse: Østerbrogade, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage