Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 11
Aarh - Aarh
 

AARHUS KEMISKE TØJRENSNINGS ETABLISSEMENT

Er grundlagt 1856 af P. F. Erichsen og i 1893 overgået til Sønnen, Trauels Eriksen

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Aarhus Kul- & Koks-Import ved S. Warrer.

Grundl. d. 12. april 1865 af Rudolf Wulff (f. 1838, d. 1896). Den 1. maj 1907 overtaget af H.

M. Erhardi (f. 1873), der i 1926 solgte forretningen til A/S H. M. Erhardis Eftf. I 1932

overtoges dette firma af Sigurd Warrer (f. 1901), der samtidig købte A/S Aarhus Kul- &

Koks-Import (grundl. i 1880) og senere antog dette firmanavn. Sigurd Warrer blev i

1946 norsk vicekonsul og er fra 1948 konsul; han beklæder en række tillidshverv.

Adresse: Ny Banegårdsgade 45, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Kul-Kompagni A/S.

Grundl. i 1898 af Julius Aug. Christensen. Omdannet til aktieselskab i 1921 med en aktiekapital på 2 mill. kr. Bestyrelsens formand: gross. Allan Christensen. Direktør (siden 1945): Børge Flach (f. 1906).

Adresse: Havnegade 6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Lædervarefabrik ved L. Thurm.

Grundl. d. 1. april 1910 af K. Thurm (f. 1881). Firmaet overtoges i 1934 af hans hustru, fru

Laura Thurm (f. 1892). Denne optog i 1947 svigersønnen, Leo Gammelgaard Petersen (f.

1909), som medindehaver. Den daglige ledelse forestås af grundlæggeren, K. Thurm, og Leo

Gammelgaard Petersen.

Adresse: Bruunsgade 46-48, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Løveapotek.

Den 6. jan. 1596 udstedtes det første apoteksprivilegium for Århus

til Anders Caspersen (d. antagelig 1604). Siden 1888 har apoteket været i slægten Reimers

besiddelse. Indehaver siden 1902: dr. pharm. Martin Niels Reimers (f. 1874).

Adresse: Store Torv 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Møbelfabrik A/S.

Grundl. i 1907 af Jens Nielsen, N. Møller og H. Rasmussen. I

1919 omdannet til et aktieselskab. Direktør og formand i selskabets bestyrelse: snedkermester

Th. Petersen (f. 1886).

Adresse: Mejlgade 52, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved H. Knak Jensen.

Grundl. i 1901 af Jens Jensen (f. 1871, d. 1941); derefter overtaget af sønnen, H. Knak Jensen (f. 1903). Af samme indehaver drives sammesteds Jydsk Ligkistefabrik, grundl. i 1920 af ovennævnte Jens Jensen.

Adresse: Mejlgade 47, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus ny Missionshotel.

Grundl. i 1908 af Carl Nielsen (f. 1884). Nuværende indehaver: K. Jespersen (f. 1912).

Adresse: Frederiksgade 79, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Oliefabrik A/S, se side 9.

 

Aarhus Papirforretning, Chr. Kielberg, papir en gros, posefabrik. Grundl. i 1890 af Holger

Jacobsen (f. 1873, d. 1922). I 1900 overtaget af D. Thykier og i 1917 af Christian Carl Krøyer

Kielberg (f. 1875).

Adresse: Frederiksgade 34-36, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Partivareforretning, manufakturforretning.

Grundl. d. 12. april 1903 af Øyvind Hansen (f. 1878), der stadig er indehaver af forretningen; nu sammen med sønnen, Frank Øyvind Hansen (f. 1915).

Adresse: Frederiksgade 32, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aarhus Pengeskabsfabrik, se M. H. Jæger.

 

Aarhus Piskefabrik, C. Prange.

Grundl. i 1885 af J. Salzwedel. I 1902 overtaget af Chr. Prange (f. 1870, d. 1912); efter denne fortsat af enken, og fra 1922 af sønnen Aage Prange (f. 1897).

Adresse: Trøjborgvej 2 C, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aarhuus Privatbank, se foregående side.

 

Aarhus Savværk A/S.

Grundl. d. 2. maj 1896. Blandt stifterne var tømmerhandlerne I. M. Jacobsen, Faaborg, og konsul P. Petersen, Århus, og selskabets direktør N. Svenningsen, som på grund af alder fratrådte d. 1. jan. 1918, hvorefter selskabets nuværende direktør, konsul P. J. Østergaard, tiltrådte. Bestyrelsen består nu af: murermester C. E. Mikkelsen, der er formand, tømrermester H. Øvlisen, der er næstformand, selskabets direktør P. J. Østergaard, bankdirektør F. L. Jordahn og blikkenslagermester S. F. M. Salling.

 

Fra starten og indtil 1918 drev virksomheden udelukkende fabriksvirksomhed — maskinsnedkeri for forarbejdning af bygningssnedkernes arbejde, inventar m. m., samt opskæring af dansk løvtræ, såsom bøg, eg og ask.  1918 optog firmaet en gros handelen med

oversøiske træsorter, finerer, krydsfinerer m. ni., og denne del af forretningen har gennem

årene taget et stadigt større omfang.

 

Aarhus Savværk

 

Firmaets kunder findes særlig blandt møbelfabrikker, bygningshåndværkere, skibsværfter,

karosserifabrikker m.m., og der føres derfor et righoldigt lager af alle europæiske og

oversøiske træsorter, finerer og krydsfinerer fra næsten alle verdens lande. Mahognitræ

fra Amerika, Cuba, Afrika og Philippinerne, teaktræ fra Indien, egetræ fra Amerika, Japan,

Rusland og Tyskland, kaukasisk nøddetræ m. m. Endvidere importeres alle mulige

sjældne, eksotiske finerer, særlig til brug for møbelfabrikker, skibsværfter o. 1.

Selskabets første beliggenhed var ved Mejl-

 

Forrige side                                                                                                               Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage