Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 507
Reym - Ried

 

CARL REYMANN´s EFTERFØLGER

Possementmagerfirma, er grundlagt 1856 af Carl Reymann. Forretningen overtoges i 1878 af J. C. J. Andersen (f. 1832, d. 1893), og føres efter hans Død af Enken Johanne E. H. Andersen.

Adresse: Pilestræde 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Reymann & Løvengreen,kemiske fabrikker.
Grundl. i 1911
af H. E. P. Reymann og T. Løvengreen.
I 1920 overtaget af P. V. Wulff (f. 1882), der stadig er indehaver af virksomheden.

Fabrikken fremstiller fortrinsvis osteløbe, flydende, i pulver- og tabletform, smør- og
ostefarve samt ostevoks.

Adresse: Gammel Kongevej 6, Kbhvn. V.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Amts Bogtrykkeri.
Grundl. i 1856
af bogtrykker R. Helms.
Nuværende indehavere: P. Kjær (f 1884) og Chr. Haahr Christiansen (f. 1912).

Adresse: Grydergade 9, Varde.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Apotek.
Oprettet d. 26. dec.
1611.
Apotekets første indehaver: Johan Pouch (f. 1583, d.
1659).
Indehaver (siden 1935): Ejnar Lind (f. 1907).

Adresse: Storegade. Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Boghandel, M. Koefoed, bog- og papirhandel.
Grundl. d. 16. dec. 1870 af Conrad Berg (d.
1903)
Efter dennes død overtaget af Chr. L. Grottrup (f. 1874, d.
1941).
I 1941 overtaget af Mogens Koefoed (f.
1914).
Samtidig antoges det nuværende firmanavn.

Adresse: von Støckens Plads, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Discontobank A/S er stiftet d. 9. aug. 1855, efter at en kreds af mænd fra byen og omegnen ved en indbydelse af 27. febr. 1855 havde opfordret til stiftelsen. Virksomheden begyndte d. 1. okt. 1855.
Direktør (siden 1946): Rich. Hyldahl (f. 1903).

Adresse: Torvet, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Jernstøberi A/S.
Grundl. i 1848 af apoteker Frederik Hansen von Stöcken (f. 1796, d.
1868).
I 1918
omdannet til et aktieselskab.
Direktør (siden 1918): H. P. J. Obbekjær.

Adresse: Saltgade 491 a-b, Ribe. 

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Stampemølle ved G. Husted Christensen.
Grundl. I
1581.
Indehaver (siden 1929): tømmerhandler Gunnar Husted Christensen (f. 1899).

Adresse: Sønderportsgade 243, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe Stifts-Tidende og Stiftsbogtrykkeri.
Professor, dr. med., justitsråd Peter v. Westen (f. 1731, d. 1879) oprettede d. 6. jan. 1786
et adressekontor i Fredericia med tilhørende avis med titlen: "Ribe Stifts Kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger".
I jan. 1810
flyttedes virksomheden til Ribe.
I 1849
ændredes bladets navn til det nuværende.
Den 30. dec. 1905
overgik virksomheden til et aktieselskab.
Redaktør (siden 1937): Aage A. Jensen (f. 1896).

Adresse: von Støckens Plad's, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ribe Ydermølle, P. Hübschmann,
Grundl. d. 10. aug. 1526
af Kræsten Nielsen Kræmer.
Nuværende indehaver: Peter Hübschmann (f. 1868).

Adresse: Nederdammen 1, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ribe-Christensen & Co., købmandsforretning, kulimport.
Grundl. i 1899 af N. Ribe-Christensen (f. 1871, d.
1930).
I 1930 overtaget af enken, fru Laura Ribe-Christensen og A. Pedersen Løvig (f. 1897).

Adresse: Søndergade 42, Frederikshavn.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. Ribe-Christensen, manufaktur- og herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 28. nov. 1905 af M. Ribe-Christensen (f. 1879),
som fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Algade 16-18,
Hobro.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Hotel Riberhus.
Grundl. ca.
1900.
Den nuværende indehaver Jens Fr. Petersen (f. 5. aug. 1893), overtog hotellet d. 1. april 1950.

Adresse: Sanct Nikolajvej 18, Ribe.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. F. RICH & SØNNER

Løvetandsfabrik. I 1835 begyndte Urtekræmmer C. F. Rich (d. 1874) en Løvetandsfabrik. Efter Grundlæggerens Død fortsattes Virksomheden af hans Sønner, Adolph Rich (f. 1847) og Georg Rich (f. 1839); sidstnævnte udtrådte 1889, efter at Firmaet Sthyr og Kjær i 1885 var indtrådt som Deltager. I 1896 overtoges Virksomheden af A/S De danske Cikoriefabrikker.

Adresse: Krystalgade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. F. Rich & Sønner A/S, se De Danske Cichoriefabriker A/S.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. Rich, tapet- og farvehandel.
Grundl. d. 6. juni 1882 af H. Rich (f. 1858, d.
1941).
I 1912 overtaget af sønnen, Henrik Rich (f. 1886).

Adresse: Vester Strandgade 8, Ringkøbing.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Th. Rich & Sønner A/S, kemisk-teknisk fabrik.
Grundl. i 1852 under navnet P. Sørensen & Co. Forretningen gik i 1874
over til Th. Rich
(f: 1844, d. 1920)
som eneindehaver.
I 1904 optoges sønnerne, Axel og Einar Rich (begge født 1877), som deltagere og fra dette år førtes firmanavnet Th. Rich &
Sønner.
I 1914 udtrådte
Th. Rich.
Firmaet omdannedes i 1926 til et aktieselskab.

Fabrikkens hovedartikler er skocreme, poseblåt, pudsecreme og ovnsværte, men der
fremstilles iøvrigt en lang række andre kem. -tekn. artikler, såsom soya og kulør, jodsalt, gardinfarver, blæk, fiskelim o. s. v. Selskabet har til huse i egen ejendom.

I 1929 fratrådte A. og E. Rich, og A. Koch-Hansen (f. 1886) blev enedirektør. Nuværende bestyrelse: landsretssagfører V. Lindhardt (f. 1897), der er formand, cand. pharm. H. C. Nielsen (f. 1904) og direktør Koch-Hansen.

Adresse: Husumgade 31-33, Kbhvn, N.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


G. Richardt's Eftf. ved C. Christensen, isenkramforretning.
Grundl. d. 18. okt. 1900 af G. Richardt (f.
1876).
Indehaver (siden 1936): C. Christensen (f. 1888).

Adresse: Valby Langgade 68 A, Kbhvn. Valby.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. N. RICHARDT´s EFTERFØLGER

Konditori, er grundlagt 1853 af Johan Niels Richardt (f. 1830, d. 1897); i 1900 overtoges Forretningen af G. Cloëtta (f.1869).

Adresse: Hovedvagtgade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Richter, smedeforretning.
Grundl. i 1883 af A. Richter (f. 1857, d.
1931).
Indehaver (siden 1923): sønnen, A. Richter (f. 1890).

Adresse: Roskildevej 42 D, Kbhvn. Valby.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Chr. Richter, købmandsforretning.
Grundl. d. 1. juni 1849 af Rasmus Grønvold (f. 1816, d.
1871).
I 1878 overtaget af Chr. Richter og i 1917 af dennes sønner, G. Richter (f. 1883) og C. E. Richter (f. 1885).

Adresse: Algade, Store Heddinge.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ED. RICHTER

Grossererfirma, er grundlagt 1852 af Eduard Julius Richter (f. 1813, d. 1892). Hans Sønner Christian Richter (prokurist fra 1873) og Adam Christian Richter, indtrådte i 1883 som Deltagere i Forretningen

Adresse: Nyhavn 53, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. C. F. Riedel's Eftf., I. C. Francis, smede-firma.
Grundl. i 1822
af C. F. Riedel.
Indehaver 1914-21: I. C. Francis (f: 1868, d.
1921).
Indehaver (siden 1930): sønnen, I. G. Francis (f. 1897).

Adresse: Kattesund 14 B, Kbhvn. K.  

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage