Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 447
Nyeb - Nymø
 

Nyeboe & Nissen A/S, ingeniørforretning og maskinfabrik.

Grundl. i april 1898 af M. Ib Nyeboe (f. 1867, d. 1946), der i december s. å. indgik kompagniskab med N. F. Nissen (f. 1869). Sidstnævnte udtrådte i 1915, og M. I. Nyeboe fortsatte firmaet alene indtil 1928, hvor det omdannedes til aktieselskab. Den første bestyrelse bestod af M. I. Nyeboe, professor E. Sparre Schou og V. E. F. J. Meyer.

Selskabet lededes af bestyrelsen indtil 1935, hvor J. R. H. Stavnsbjerg (f. 1887, d. 1937) til­trådte som direktør. Han afløstes af C. E. Sander (f. 1893).

I 1943 indtrådte J. H. Thor­valdsen Brix (f. 1904) i direktionen.

Selskabets aktiekapital, der ved stiftelsen var på 250.000 kr., er nu på 1.000.000,00' kr.

Adresse: Vesterbrogade 123, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. G. NYEBØLLE´s EFTERFØLGER

Tøjfabrik, er grundlagt 1825; overtaget i 1897 af Firmaet J. Chr. Christensen & Co.

Adresse: Vimmelskaftet 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Nygaards kemiske Tøjrensning.

Grundl. i 1876 af P. Brinch.

Forretningen blev i 1907 over­taget af J. Sørensen, i 1910 af Axel C. A. Niel­sen (f. 1886, d. 1938) og i 1915 af fru Ida Nielsen.

I 1946 blev forretningen overtaget af den nuværende indehaver Peder Nygaard Mad­sen (f. 1900).

Adresse: Strandbygade 14, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Arnesen Nygaard, legetøjsforretning.

Grundl. d. 2. april 1898 af Chr. Andersen.

I 1940 over­taget af A. Arnesen Nygaard (f. 1897).

Adresse: Godthåbsvej 55, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. E. Nygaard, købmandsforretning.

Grundl. d. 8. maj 1869 af F. B. Thorup (f. 1844).

Indeha­ver (siden 1948): H. E. Nygaard (f. 1917).

Adresse: Skolegade 7, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyholm & Frederiksen A/S, papirhandel en gros.

Den 1. nov. 1865 overtog A. M. Nyholm (f. 1814, d. 1870) og I. A. Frederiksen (f. 1819, d. 1901) den Drewsenske Papirhandel under firma Nyholm & Frederiksen.

Omdannet til aktieselskab i 1937.

Nuværende direktør: Tage Grandjean Winkelhorn (f. 1911).

Adresse: Amaliegade 34-36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing F. Bryghus A/S.

Stiftet d. 29. dec. 1899 af agent C. A. Quade, Maribo, højesterets­sagfører P. G. C. Jensen, Kbhvn., kancelliråd F. V. Jensen, Herning, købmand Carl Quade, Maribo og købmand Sophus A. Jensen, Maribo.

Nuværende direktion: Ida J. Synnestvedt og O. H. Dræbel (f. 1895).

Adresse: Stubbekøbingvej, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing F. Cementvarefabrik, L. P. Kristian­sen & Co.

Grundl. i 1899 af Ole Skov, Lauritz Mortensen og L. P. Kristiansen.

Nuværende in­dehaver: Hans Henrichsen & Co. A/S (se det­te).

Adresse: Brogade 12, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing F. Løveapotek.

Oprettet d. 30. okt. 1656.

Apotekets første indehaver: Christopher Heerfordt.

Indehaver siden 1934: J. L. L. v. Abildgaard (f. 1904).

Adresse: Langgade 5, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing F. Svane Apotek.

Oprettet d. 25. nov. 1882.

Apotekets første indehaver: Jens Chri­stian Wewer (f. 1836, d. 1911).

Indehaver si­den 1947: fru Karen A. Christensen (f. 1884).

Adresse: Langgade 16, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing M. og Omegns Sparekasse-Forening.

Grundl. d. 3. febr. 1867 på initiativ af restauratør J. C. Møller.

Nuværende direktør: K. Veile (f. 1917) (si­den 1946).

Tilsynsrådet består af hospitalsforstander Vilh. Bang, der er formand, tømrermester M. P. Mathiasen, murermester M. L. Petersen, gårdejerne P. C. Poulsen, Tøving, Johs. Hyl­ding, øster Assels, Tødsø og M. K. Sønder­gaard, Agerø, samt fh. købmand N. C. Rasmus­sen, Ø-Assels.

Adresse: Lille Torv 9, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing M. Svaneapotek.

Oprettet d. 25. maj 1804.

Apotekets første indehaver var Jens Ja­cobsen (f. 1779, d. 1861).

I 1914 overtoges det af den nuværende indehaver, Alfred Sonne (f. 1886).

Adresse: Rådhustorvet 5, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing nye Tømmerhandel A/S.

Stiftet d. 3. sept. 1898 af købmændene Christian Møgel­vang, Andreas Peter Martin Nielsen og Chri­stian Ingvald Smith, der tillige udgjorde sel­skabets bestyrelse. Aktiekapitalen, der oprin­delig var på 60.000 kr., udvidedes i 1903 til 100.000 kr., i 1914 til 150.000 kr. og i 1920 til 250.000 kr.

Nuværende bestyrelse: bankdirektør C. F. Poulsen (f. 1872), grosserer Hagbart Møgel­vang (f. 1890) og jernhandler Asger Mathias­sen.

Nuværende direktør: Torben Tommerup (f. 4. dec. 1916).

Adresse: Grønnegade, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykøbing S. Apotek.

Oprettet d. 15. juli 1809.

Den første indehaver, Hans Christian Hagen (f. 23. okt. 1781, d. 12. sept. 1816), åbnede apo­teket d. 1. jan. 1810. Samuel Stevenius (f. 6. maj 1781, d. 1. maj 1833) var indehaver fra 1812 til 1817, Johan Martin Conrad Brummer­stedt (f. 23. marts 179,2, d. 15. juni 1860) fra 1817 til 1830 med Frederik Christian Knudsen som forpagter i tiden fra 1821 til 1830.

Chri­stian Wilhelm Kiersing (f. 1804, d. 25. april 1873) var indehaver fra 1830 til 1844, Ludvig Edvard Degn (f. 26. sept. 1817, d. 2. juli 1907) fra 1844 til 1855, Christian Eilschou (f. 6. febr. 1818, d. 15. febr. 1905) fra 1855 til 1905, hans enke fra 1905 med bestyrere, Frederik Hans Eilschou (f. 19. dec. 1857, d. 10. maj 1927) og Emil Christian Eilschou (f. 21. dec. 1863, d. 25. april 1924), til sidstnævnte i 1915 overtog apo­teket.

Den nuværende indehaver, Christian Cornelius Eilschou (f.3. dec. 1897), overtog det i 1925.

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nykiøbing Savværk & Maskinsnedkeri ved L. S. Poulsen.

Grundl. ca. 1815 som snedker­forretning af Jacob Larsen.

Indehaver (siden 1912): L. S. Poulsen (f. 1880).

Adresse: Savværksvej, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

NYMØLLE PAPIRFABRIK

Pr. Lyngby, se Ørholm Papirfabrik.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Nymølle, Jens Kofoed.

Grundl. i 1851 som ak­tieselskab.

Indehaver (siden 1925): Jens· Ko­foed (f. 1893).

Adresse: Rønnevej, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage