Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 604
Till - Toil
 

 

TILLGE´S BOGHANDEL

Er grundlagt 1846 af C. G. Iversen, overtoges i 1857 af Th. Michaelsen og E. S. Tillge, fra 1869 alene af den sidstenævnte indtil 1892, da Forretningen gik over til hans Søn, Holger Tillge (f. 1865).

Adresse: Kjøbmagergade 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. Tillings Bog- & Papirhandel.

Grundl. d. 29. juni 1904 af Viggo Tilling (f. 1880) som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Strandvejen 112, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henry Timmol's Eftf., manufakturforretning en gros.

Grundl, i 1891 af Henry Timmol (d. 1950), der var indehaver af forretningen indtil
1928; i 1928 overtoges firmaet af den nuværende indehaver, Otto Pedersen (f. 1904).

Adresse: Nytorv 5 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. N. Tinglefs Eftf., Karen J. Hansen, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 1. nov. 1869 af V. Nielsen (d. 1902). I 1877 overtaget af P. N. Tinglef og i 1931 af Karen J. Hansen (f. 1902).

Adresse: Torvegade 14, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fr. Tingleff, kaffe en gros og købmandsforretning.

Grundl. i 1896 af J. Fr. Tingleff (f. 1871, d. 1949).

I 1946 overtaget af sønnen, Fr. Tingleff (f. 1900) (medindehaver 1936).

Adresse: Brogade 5, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Tingleff, kolonial-, material-, tapet- & farvehandel.

Grundl. d. 1. aug. 1898 af J. Tingleff (f. 1867), der fremdeles er indehaver af
forretningen.

Adresse: Ejby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. J. Tingleff, skibsprovianteringsforretning.
Grundl. d. 30. sept. 1869 af J. J. Tingleff (f. 1836, d. 1920).

Indehaver (siden 1943): fru Emmy Tingleff (f. 1896).

Adresse: Sønderhavnsgade 22, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tinglev Apotek.

Åbnet d. 7. juli 1898. Apotekets første indehaver var cand. pharm. du Plat.

Indehaver (siden 21. maj 1919): Chr. Jensen (f. 1870).

Adresse: Tinglev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

O. Tipsmark & Søn, sadelmager- og møbel- magerforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1905 af O. Tipsmark (f. 1878), der i 1940 optog sin søn, Chr. Tipsmark (f. 1910) som medindehaver.

Adresse: Nørregade 27, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tip-Top, herrelingeriforretning.

Grundl. d. 9. okt. 1908 af Otilia Wiinholt (f. 1875).

Overtaget i 1938 af Anders Ove Andersen (f. 1912).

Adresse: Østergade 23, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

TITAN, A/S

Maskinfabrik og Jernstøberi. H. Rudilph Koefoed (f. 1828) begyndte i 1857 som Smedemester på ”den tredje Blegdam”, Værkstedet flyttedes snart efter til Meinungsgade. I 1873 indtrådte Grosserer D. Halberstadt (og efter dennes Død Gustav Halberstadt) og Konsul J. C. A. Hingelberg som Kompagnon, og i 1883 omdannedes Virksomheden til et A/S, der i 1888 sammensluttedes med den af S. C. Hauberg (f. 1848) i 1885 byggede Maskinfabrik under Navnet A/S Koefoed & Hauberg. I 1897 sammensluttedes den med Firmaet Marstrand, Helweg & Co., der var stiftet1889 af Poul Marstrand (f. 1851, d. 1902) og Regnar Helweg (f. 1861) og samtidig antoges Navnet Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, A/S Titan.

Adresse: Tagensvej 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Titan A/S, maskinfabrik og jernstøberi.
Grundl. i 1856 af smedemester H. Rudolph Koefoed (f. 1828, d. 1915).

I 1883 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, der i 1888 sammensluttedes med den af S. C. Hauberg (f. 1848, d. 1920) i 1885 byggede maskinfabrik under navnet A/S Koefoed & Hauberg.
I 1897 sammensluttedes denne virksomhed med firmaet Marstrand, Helweg &
Co., der
var stiftet 1889 af Poul Marstrand (f. 1851, d. 1902) og Regnar Helweg (f. 1861, d. 1932), og samtidig antoges navnet Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, Aktieselskabet Titan.

Direktion: Poul Harmover (f. 1897) og Frode Kjems (f. 1884).

Adresse: Tagensvej 86, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tjalken, Chr. Poulsen's Eftf., købmandsforretning,

Grundl. i 1897 af forfatteren Alexander Svedstrup (f. 1864, d. 1930).

Fra 1905-1939 var Chr. Poulsen indehaver.

Nuværende indehaver: fru Solveig Kubiak.

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens Toft A/S, handel, fabrikation og rederi.
Grundl. d. 3. jan. 1900 af Jens Toft (f. 1866, d. 1942), der d. 1. jan. 1901 fik grossererborgerskab i Kbhvn.

 

Jens Toft

 

Virksomheden begyndte som kaffeimportfirma, men er senere udvidet til flere andre områder.
Således overtoges i 1930 firmaet "Motor Oil Company" og i 1939 "Møllecompagniet Cerena". Grosserer Jens Toft var medstifter af Dampskibsselskabet "Jutlandia"; dette selskab er stiftet d. 21. okt. 1918 og har nu en aktiekapital på kr. 1.201.200.

Firmaet Jens Toft overgik i 1938 til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 400.000,
senere udvidet til kr. 1.400.000.

Direktion: Knud C. Toft (f. 1902), Ove Toft (f. 1906),
Arne Toft (f. 1912) samt underdirektør J. V. Sillemann.

Adresse: Ny Toldbodgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Toft-Nielsen & Matthesen A/S. manufakturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1896 af Peder Toft-Nielsen (f. 1870), der i 1919 optog J. S. Matthesen (f. 1890) som medindehaver.

Omdannet til aktieselskab i 1946 med ovennævnte J. S. Matthesen som direktør.

Adresse: Vestergade 10, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. W. Tofte's Eftf., P. Præst, hatte- og buntmagerforretning.

Grundl. i 1832 af Hans Wilhelm Tofte (f. 1810, d. 1882).

Indehaver (siden 1926): Peter Schou Andersen Præst (f. 1893).

Adresse: Algade 59, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødrene Toftgaard, papirforretning en gros.
Grundl. d. 2. nov. 1887 af Sophus Theodor Toftgaard (f. 1862, d. 1946) og Ernst Emil
Toftgaard (f. 1860, d. 1924).

Indehaver siden 1949: M. Petersen.

Adresse: Slotsgade 7, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Toftlund og Omegns Sparekasse.

Grundl. d. 1. dec. 1872 af gårdejerne Andr. Riis, Ad. C. Lau, Jakob Bjorholm og P. H. Refslund.

Direktør (siden 1930): H. Wiuff (f. 1900).

Adresse: Toftlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Toiletskabs Compagniet, soigneringsforretning.
Grundl. d. 5. maj 1902 af G. W. Christensen, (.f. 1883, d. 1942),

Indehaver (siden 1942): H. Walther Christensen (f. 1903).

Adresse: Sankt Knuds Vej 8-10, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage