Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 603
Thue - Tik
 

rer E. T. Clausen (formand), direktør Wm. Mønsted (f. 1879) og højesteretssagfører H.
Bech-Bruun (f. 1901).

 

A/S L. M. Thurøe & Co.'s Eft.

 

Aktiekapitalen udgør kr. 250.000,00

Firmaet tildeltes prædikat af kgl. hof-leverandør i 1921.

Adresse: Niels Juels Gade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Thygesen, sadelmagerforretning.

Grundl. 1. marts 1867 af Chr. Thygesen (f. 1838, d. 1925).
Omkring århundredskiftet optog grundlæggeren sin søn, Chr. E. Thygesen (f. 1869), som medindehaver, denne blev ved faderens død i 1925 eneindehaver.

I 1930 optog hans sin søn, Carl Thygesen (f. 1903), som medindehaver.

Adresse: Kirkestræde 4, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ferd. Thygesen's Eftf. ved P. V. Kragh, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1889 af Ferd. Thygesen (f. 1849, d. 1905). Indehaver (siden 1. maj 1904): P. V. Kragh (f. 1871).

Adresse: Frederiksberggade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Halfdan Thygesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 7. juli 1888 af Chr. Thygesen (f. 1862, d. 1942).

I 1926 overtaget af sønnen, Halfdan Thygesen (f. 1901).

Adresse: Livjægergade 28, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hans Thygesen, maskinfabrik.

Grundl. 15. april 1896 af I. C. Thygesen (f. 1843, d. 1929) og sønnen, Carl Thygesen (f. 1877, d. 1935); i 1907 optoges en anden søn, Hans Thygesen (f. 1882) som medindehaver.

I 1922 udtrådte I. C. Thygesen og Carl Thygesen af firmaet og Hans Thygesen har siden da været eneindehaver.

Virksomheden har fra sin start specialiseret sig i fremstilling af snedkerimaskiner og har i tidens løb leveret over 6000 maskiner til danske virksomheder ligesom man har haft en betydelig eksport.

Adresse: Birkealle 7, Aabyhøj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Thygesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 2. nov. 1893 af Th. Thygesen (f. 1863, d. 1923), hvis søn, V. Th. Thygesen (f. 1898), viderefører forretningen.

Adresse: Strandbygade 20, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. Thygesen Poulsen, sygeplejefirma.

Grundl. d. 21. okt. 1911 af M. Thygesen Poulsen (f. 1885), som stadig er indehaver af forretningen.  

Firmaet, som begyndte under meget små forhold, har nu foruden fabrikations- og

engros-afdelingen 19 udsalg i København og omegn.

Adresse: Svanevej 6, Kbhvn. N.V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thyholm Apotek.

Oprettet d. 10. sept. 1822 i Søndbjerg og i 1870 flyttet til Hvidbjerg.

Apotekets første indehaver var Johannes Carl Ustvaldt (f. 1790, d. 1830).

Indehaver (siden 1944): Axel Schytte (f 1895).

Adresse: Hvidbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Frederik Thykier Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 30. nov. 1867 af Fr. Thykier (f. 1839, d. 1911).

Omdannet til aktieselskab i 1922. Nuværende direktør: J. Hammelev (f. 1885).

Adresse: Torvet 3, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thylands Avis, se Albert Andersen's Bogtrykkeri.

 

Thyme & Søn, ur- og optisk forretning.

Grundl. i 1808 af P. Thyme. Siden gået i arv fra fader til søn.

Indehaver (siden 1934): Frederik Thyme (f. 1906).

Adresse: Kordilgade 35, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Thyrring-Johansen, slagterforretning.

Grundl. d. 18. okt. 1888 af J. Thyrring-Johansen (f. 1862, d. 1937).

I 1916 overtaget af sønnen, C. Thyrring-Johansen (f. 1888, d. 1950).

Dennes søn, Svend Thyrring-Johansen (f. 1916), viderefører nu forretningen.

Adresse: Istedgade 87, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Boy Thyssen & Søn A/S, kul-, korn- og foderstofforretning.

Grundl. d. 1. maj 1900 af Boy Thyssen (f. 1874).

Omdannet til aktieselskab i 1947.

Direktion: ovennævnte Boy Thyssen og Niels Thyssen (f. 1901).

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. C. Thøgersen, bygnings- og maskinsnedkeri.
Grundl. d. 15. april 1891 af Jens Larsen (f. 1857, d. 1929) og d. 10. aug. 1928 overtaget af M. C. Thøgersen (f. 1884, d.1949), der havde været knyttet til firmaet siden 1909. Efter M. C. Thøgersens død i 1949 overtoges firmaet af sønnen, Hans Thøgersen (f. 1917), knyttet til firmaet siden 1933.

Adresse: Absalonsgade 26, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. THØGERSEN & SØN

Fabrik af Lærreder og Dækketøjer samt Enefabrikanter af Standard Lædermåtter, er grundlagt d. 6. Maj 1774 af Lærredshandler Niels Jacobsen Riis, efter hvem den i 1789 overgik til Peter Willumsen. D. 8. Nov. 1811 overtoges Forretningen af Hør- og Trådhandler Jens Flensborg (d. 1831), der i 1828 overdrog den til sin Svigersøn, Rasmus Rasmussen Thøgersen; i 1858 optog denne sin Søn, Otto H. W. Thøgersen (d. 1891) i Firmaet; fra 1884 til sin Død var sidstnævnte Eneindehaver; derefter fortsatte hans Enke, Fridda, F. Rose, Virksomheden indtil 1893, da den overgik til den nuværense Indehaver Carl Høpfner (f. 1864). I 1901 begyndte denne Fabrikationen af Standard Lædermåtter.

Adresse: Walkendorffgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Tidemands Konservesfabrik, se Forenede Conserves Fabriker.

 

Tidens Tegn (socialdemokratisk dagblad).

Bladet startede d. 1. jan. 1899 med L. V. Hansen (d. 1903) som redaktør.

Redaktør (siden1937): Søren M. Jensen (f. 1898).

Adresse: Søndergade 3, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. W. TIETCKE´s EFTERFØLGER

Urmagerfirma, er grundlagt 1846 af Gottfried Wilhelm Tietcke (f. 1817, d. 1897), efter hvis Død Forretningen fortsættes af hans Svoger, Axel Alfred Willemoes Dyring (f. 1854).

Adresse: Østergade 44, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Tik Tak ved Knudsen & Petersen, urmager-forretning.

Grundl, ca. 1775 af urmager Levy.
Indehavere siden 1945: M. C. Knudsen (f. 1912) og K. T. Petersen (f. 1914).

Adresse: Graven 4, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage