Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 367
Lemv - Lent
 

 

Lemvig Apotek.

Oprettet d. 22. april 1813.

Dets første indehaver var Johs. C. Ustvaldt (f. 1790, d. 1830).

Indehaver (siden 1942): H. L. Han­sen Krogh (f. 1882).

Adresse: Torvet 13, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Avis.

Grundl. i 1862 af Carl August Meyer og H. P. Munch; førstnævnte var bla­dets redaktør.

Nuværende redaktør: Kai Schi­we (f. 1927).

Adresse: Søndergade 3, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Bank A/S.

Stiftet d. 1. juli 1874 på initiativ af prokurator Harpøth (f. 1835).

Di­rektion: P. M. Pedersen (f. 1883) (siden 1921) og E. E. Schiøtt Hansen (f. 1899) (siden 1939).

Adresse: Torvet 4-5, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Bogtrykkeri ved Holger Hestbech.

Grundl. i 1863 af Carl August Meyer og H. P. Munch.

Indehaver (siden 1920): Holger Hest­bech (f. 1890).

Adresse: Søndergade 18, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Cigar- og Tobaksfabrikker, Carl C. An­dersen's Eftf. ved Alfr. Andreasen.

Grundl. i 1836 af Carl C. Andersen. Ca. 1914 overtoges fabrikken af Lauritz Buch Bechgaard, som ansvarshavende deltager i et kommanditselskab.

Dette selskab hævedes i 1938 og fabrikken overtoges af den nuværende indehaver, Alfred Andreasen (f. 1901).

Siden 1930 har fabrikken haft. en filial i København.

Adresse: Jyllandsgade 3, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Folkeblad.

Grundl. d. 3. jan. 1874 af en kreds af egnens folk.

Bladets første redak­tør var J. M. J. Lilholt (f. 1834).

Nuværende indehaver: I/S De Bergske Blade.

Nuværende redaktør: Ejner Skytte Christoffersen (f. 1910).

Adresse: Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Kafferisteri.

Grundl. i 1899 af Fr. Smith.

I 1919 overtaget af Chr. Nielsen Torp (f. 1885).

Adresse: Østerbrogade 29, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Materialhandel ved Thorvald Chri­stensen.

Grundl. d. 4. aug. 1890 af konsul Mads Sørensen (f. 1857, d. 1930).

Indehaver (siden 1. nov. 1924): Thorv. Christensen (f. 1894).

Adresse: Vasegaarden, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Teglværk.

Grundl. i 1839 af H. Smith.

Indehaver (siden 1918): Magnus Villemoes (f. 1888).

Adresse: Teglgaarden, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvig Trælasthandel.

Grundl. i 1883 som sav­værk af r. P. Schou (f. 1846).

I 1915 overtaget af sønnerne, Magnus Schou og Peder Schou (f. 1890).

Nuværende indehavere: sidstnævnte og Magnus Schou's enke, fru Anna Margrete Schou.

Adresse: Østerbrogade 6, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lemvigh-Müller & Munck A/S.

Handel med jern, stål og bygningsartikler.

Grosserer Vald. Lemvigh-Müller (d. 1928) stiftede selskabet den 1. januar 1920 ved

sammenslutning af to gamle jernfirmaer:

I. F. Lemvigh-Müller, Kultorvet 13 og P. G. Munck A/S, Vestergade 16.

Begge var grundlagt som hørkramforretnin­ger i København i før­ste halvdel af forrige århundrede.

 

Vald. Lemvig-Müller

 

Selskabets nuværende bestyrelse består af:

Højesteretssagfører H. H. Bruun (formand)

Overretssagfører Edw. Berner

Direktør N. Kirkebjerg

Direktør C.-J. Lemvigh-Müller

Direktør Carl Nielsen.

De to sidstnævnte danner selskabets direk­tion.

Adresse: Vestergade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Lemvigh-Müller, grosserer- og agentur­forretning.

Grundl. d. 1. akt. 1878 af grosserer A. C. Lemvigh-Müller (f. 1853, d. 1929), søn af hørkræmmer J. F. Lem­vigh-Müller (f. 1823, d. 1888), Kultorvet nr. 13.

Firmaet begyndte virk­somheden med overta­gelse af agenturer in­denfor hørkram- og jernbranchen.

Senere har firmaet specialiseret sig indenfor jern- og stålbranchen og arbej­der hovedsagelig som re­præsentant for førende jern- og stålværker.

 


A. C. Lemvigh Müller

 

 

I 1919 optoges sønnen, Aage Lemvigh-Müller (f. 1895), i firmaet og førte det videre efter grundlæggerens død i 1929.

I 1937 optoges fir­maets mangeårige prokurist, Knud Hansen (f. 1877), som medindehaver af firmaet, men ud­trådte atter i 1941 på grund af dødsfald for at overtage familiefirma i kaffebranchen. Aage Lemvigh-Müller er derefter atter eneindehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst Lemvigh-Müller & Co., kornfirma.

Grundl. d. 6. juni 1893 af Ernst J. C. Lem­vigh-Müller (f. 1868, d. 1942).

I 1899 optoges Holger Andersen (d. 1945) som kompagnon.

Nuværende indehavere: cand. jur. Hilmar Fin­sen (f. 1898) og Antonios Coroneos (f. 1916).

Adresse: Gammeltorv 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. F. LEMVIGH MÜLLER

Handel med Jern, Stål og Plader (oprindelig Hørkram), er grundlagt 1846 af J. F. Lemvigh Müller (f. 1823, d. 1888), hvis Enke (f. 1831, d. 1906), fortsatte Forretningen til sin Død, efter hvilken den overgil til Sønnen, V. Lemvigh-Müller (f. 1864.)

Adresse: Kultorvet 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Oluf Lentz's Eftf. ved H. Münchow, købmands­forretning.

Grundl. d. 22. juni 1890 af Søren Bredahl.

I 1902 overtaget af Oluf Lentz (L 1876) og i 1947 af H. Münchow (f. 1907).

Adresse: Nørrebrogade 61, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage