Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 549
Sind - Skag

 

Hans Sindberg's Tømmerhandel A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1894 af Hans Sindberg (f. 1867, d. 1934).

Omdannet til aktieselskab i 1934.

Direktør (siden 1934): Emil Sindberg (f. 1894).

Adresse: Nørre Alle 1, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Singer Co. Symaskine Aktieselskab.

Grundl. d 19. juni 02 som aktieselskab under direktion af H. G. Behrmann.

Han afløstes i 1913 af F. V. Schytte, som var direktør indtil 1928, da selskabets nuværende direktør, R. M. Krogsted (f. 1889), tiltrådte.

Adresse: Amagertorv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. P. Siversleth, forretning med råuld en gros.

Grundl. d. 6. sept. 1888 af Chr. P. Siversleth (f. 1861, d. 1934).

I 1922 indtrådte sønnen, Arne Siversleth (f. 1902), i firmaet som prokurist, og siden grundlæggerens død har han fortsat forretningen som eneindehaver.

Adresse: Havnegade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JOH. LUDV. SIVERTSEN

Bogtrykkerfirma, er grundlagt 1849 af J. L. Sivertsen, efter hvis Død i 1865 Forretningen gik over til H. C. V. Lauritzen (d. 1893), som i 1873 optog T. I. Baumgarten som Kompagnon; denn, der i 1876 var bleven Eneindehaver, døde 1878, og hans Enke fortsatte Trykkeriet til 1904, da det overtoges af C. C. Petersen (f. 1846) og E. E. F. Berg (f. 1846).

Adresse: Farvergade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Sjodt & Weiss, bogtrykkeri.

Grundl. i 1888 af Frederik Weiss.

Denne optog senere, Hans Hansen Sjodt (f. 1865; d. 1945) som medindehaver.

I 1895 overtog sidstnævnte forretningen som eneindehaver.

I 1946 overtoges virksomheden af John Emlington Darling (f. 1922).

Adresse: Buen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sjællands Posten, (socialdemokratisk dagblad).
Oprettet d. 1. jan. 1899. Bladets redaktør var fra 1902-19
senere finansminister H. P. Hansen
(f. 1872). Fra 1919-43 var den nuværende borgmester i Slagelse Vilh. Melgaard (f. 1886)

redaktør: fra 1943-48: cand. jur. Harry Hansen.
Redaktør siden 1948: Robert Huhle (f.
1907).
Forretningsfører: Eigil Brask.

Adresse: Sehweizerplads 8, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sjællands Stiftstidende.

Grundl. d. 2. okt. 1848 af bogtrykker A. P. Bang (f. 1812, d. 1870).
Den 1. juni 1938
omdannet til et aktieselskab.
Redaktør siden 1945: Helmer Geill (f. 1894).

Adresse: Ramsherredgade 15, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

DEN SJÆLLANDSKE BONDESTAND´s SPAREKASSE

Er stifter 1856

Sdresse: Ny Vestergade 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Den Sjællandske Bondestand's Sparekasse.
Stiftet den 26. nov. 1856.

Den første bestyrelse bestod af: overretsprokurator C. C. Alberti; gårdbestyrer Jørgen Christensen, Stillinge; proprietær, rigsdagsmand Th. Hasle, Løvegaard; gårdejer, amtsrådsmedlem Hans Jensen, Kundby, og gårdejer, amtsrådsmedlem Ole Andersen, Hastrup.

Nuværende direktion (fra 1935): H. Krog-Meyer (f. 1893) og Vald. Larsen (f. 1883).

Adresse: Vester Vold gade 107, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Kai Sjøgren, læderhandel.

Grundl. d. 8. jan. 1873 af W. Fuglede (f. 1833, d. 1913).

Indehaver siden 1926: Kai Sjøgren (f. 1902).

Adresse: Nørregade 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Andreas Skaarup, købmands- og skibsprovianteringsforretning.

Grundl. i 1899 af Andreas Skaarup (f. 1872, d. 1939); i 1947 overtaget af sønnen, Kjeld Skaarup (f. 1907).

Adresse: Skolegade 29-31, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jakob Skaarup, guldsmede- og urmagerforretning,

Grundl. d. 11. dec. 1894 af A. I. Andersen.

Indehaver (siden 1907): Jakob Skaarup (f. 1882).

Adresse: Griffenfeldsgade 4. Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

K. Skaarups Boghandel.

Grundl. d. 27. marts 1885 af K. Skaarup (d. 1913).

Nuværende indehaver: Svend Sørensen (f. 1901).

Adresse: Gammeltorv 4, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Skaarup, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 16. okt. 1885 af P. Chr. Skaarup (f. 1860, d. 1937).

I 1937 overtaget af sønnen, N. Skaarup (f. 1908).

Adresse: Østergade 11, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Skaasing, blikkenslagerforretning.

Grundl. d.7. maj 1864 af Georg Feldthausen.

Fra 1904 til 1948 var grundlæggerens søn, Theodor Feldthausen (f. 1879), indehaver.

I 1948 overtoges forretningen af Th. Skaasing (f. 5. dec. 1916).

Adresse: Algade 91, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. P. Skadhauge & Søn, antikvariat.

Grundl. d. 1. maj 1889 i Åbenrå nr. 9 af L. P. Skadhauge (f. 1861, d. 1937).

I 1905 flyttedes forretningen til Nørre Voldgade nr. 102, hvor ejendommen erhvervedes i 1911.

På 40 års dagen, d. 1. maj 1929, optoges sønnen, cand. phil. Povl Skadhauge (f. 1898), i forretningen, og det nuværende firmanavn antoges. Efter grundlæggerens død i 1937 fortsættes firmaet af enkefru Marie Skadhauge (f. 1874) og nævnte Povl Skadhauge som indehavere.

Adresse: Nørre Voldgade 102, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Peter Skafte, købmandsforretning;

Grundl. d. 17. okt. 1838 af Obert Maria Thrane (f. 1813, d. 1890).

Indehaver (siden 1919): Peter Skafte (f. 1887).

Adresse: Kordilgade 20, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skagen Apotek.

Åbnet d. 23. maj 1905. Apotekets første indehaver var Victor Chr. Emanuel Klæbel (f. 1863, d. 1942). Indehaver (siden 21. juni 1941): Carl Chr. Villaume (f. 1890).

Adresse: Sct. Laurentii Vej 44, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skagens Hotel.

Grundl. i 1884. Indehaver (siden 1924): fru Ingeborg Østergaard,

Adresse: Sct. Laurentii Vej 24, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skagen Kul- og Trælastforretning A/S.

Grundl. d. 5. juni 1866 af Jens Winther som købmandsforretning.

Omdannet til aktieselskab i 1911.

Direktion (siden 1949): Svend Holst (f. 1917) og P. Linder (f. 1920).

Adresse: Chr. d. 10. Vej 16, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skagens Kunsthandel.

Grundl. 4. maj 1904 af Viggo Berg (f. 1878, d. 1949) som glarmesterforretning.

I 1949 overtaget af sønnen, Bendt A. Berg (f. 1909).

Adresse: Set. Laurentii Vej 25, Skagen.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 Forrige side                                                                                                              Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage