Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 633
Vind - Vinh
 

haver, Poul Hansen (f. 1900), overtog apoteket d. 1. juni 1948.

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinderup Bank A/S.

Stiftet d. 29. dec. 1905.
Direktion: Aksel V. Jensen (f. 1905) (siden 1936) og dyrlæge J. Ejskjær (f. 1886) (siden 1944).

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinderup Mølle A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1883 af Johs. Villisen.

I året 1898 blev møllen overtaget af N. Jensen (f. 1867).

I 1945 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 100.000.

Direktør (siden 1945): P. K. Vinther (f. 1906).

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinderup Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 3. april 1903.

Bestyrelsesrådet bestod af købmændene Peter Mikkelsen og V. E. Friedrichsen og gæstgiver Carl Andr. Jensen. Den første direktør var Jens P. Hansen.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 50.000 kr., er nu på 100.000 kr.

Direktør (siden 1941): K. Fr. Jensen (f. 15. jan. 1907).

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Windfeld-Hansen's Bomuldsspindeni A/S.

Konsul M. Windfeld-Hansen (f. 4. maj 1850, d. 28. febr. 1937) blev udlært i manufaktur branchen og begyndte en manufakturforretning i Vejle i 1875.

 

M. Windfeld-Hansen

 

Som ung værnepligtig boede han i Fredericia til leje hos en håndvæver og fik derved interesse for vævningen.

I 1882 begyndte han et væveri i baggården til butikken, og i løbet af få år voksede
dette til en større virksomhed.

Allerede fra begyndelsen interesserede Windfeld-Hansen sig for at spinde sit eget garn og foretog i 1884 sin første rejse til udlandet for at studere spinderi.

Først i 1892 lykkedes det ham at starte et aktieselskab.
Vejle Bomuldsspinderi, det første bomuldsspinderi her i landet.

Denne virksomhed udvidedes stadig, og i 1901 sammensluttedes den med 2 andre, senere oprettede spinderier, et i Vejle og et i Odense, til AIS Vejle Bomuldsspinderier (se dette) med konsul Windfeld-Hansen som administrerende direktør.

Efter kort tids forløb trak Windfeld-Hansen sig imidlertid ud af denne virksomhed og stiftede i 1904 Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi A/S og virkede som leder af denne virksomhed indtil 1929.

Det i 1904 oprettede bomuldsspinderi blev anlagt efter de allernyeste principper; det var således det første spinderi i verden med elektrisk kraftoverføring, og en af de første herhjemme fremstillede dieselmotorer anvendtes til drivkraft.

Virksomheden har gennemgået en stærk udvikling og er flere gange blevet udvidet; der bruges nu 1000 HK til fabrikkens drift. Så sent som i 1940 har fabrikken forøget sit bebyggede areal med en stor ny tilbygning af den mest moderne konstruktion.

Konsul Windfeld-Hansen var en foregangsmand på sit område; han skabte den tradition, som hans efterfølgere nøje har overholdt, at virksomheden til enhver tid skal være udstyret med de nyeste og mest moderne maskiner.

Fabrikken har siden 1904 arbejdet uafbrudt i døgndrift. Produktionen anvendes i bomuldsvæverier, trikotagefabrikker, fiskenetfabrikker og til mange tekniske, artikler.

Bestyrelsen består af konsul J. H. Windfeld-Hansen (f. 31. marts 1888), kunstmaler Knud Windfeld-Hansen og direktør Erik Windfeld-Hansen.

Nuværende direktion: konsul J. H. Windfeld-Hansen og H. Kreiberg (f. 21. sept. 1880).

Aktiekapitalen er 1 mill. kr.

Adresse: Windfeld-Hansens Gade, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. H. Vinding's kem. tekn. Fabrik.

Grundl. i sept. 1868 af E. L. Vinding.

Indehaver siden 1919: Thorkel Johan Vinding (f. 1889).

Adresse: Strandlodsvej 19, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. Winding, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1880 af købmand Eriksen.

Indehaver siden 1928: R. Winding (f. 1891).

Adresse: Møllegade 47, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. N. Vindum & Søn, malerforretning.

Grundl. i 1897 af J. B. Licht (f. 1873).

Nuværende indehavere: J. N. Vindum (f. 1889) og sønnen, Hans Laurits Vindum (f. 1922).

Adresse: Nørregade 12, Bjerringbro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vindø Teglværk.

Grundl. i 1860 af konsul N. E. B. Brasch.

Indehaver (siden 1946): ingeniør P. Rømsgaard (f. 1917).

Adresse: Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinhandelen Royal, P. Poulsen.

Grundl. d. 29. sept. 1750 af Chr. Giesler.

Indehaver siden 1924: P. B. Poulsen (f. 1891).

Adresse: Admiralgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Vinhuset i Næstved.

Grundl. i 1752, da købmand Mathias Hansteen fik tilladelse til at drive vinhandel i Næstved. Nuværende indehaver: Aage Balle (f. 1895) (siden 1938).

Adresse: Sankt Peders Kirkeplads 4, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vinhuset af 1798, vinhandlerfirma.

Den 14. febr. 1798 etablerede Jacob Kaarsberg (f. 1752, d. 1819) sig som vinhandler i ejendommen Strandgade nr. 22. Denne havde tidligere tilhørt Christian IV's hofmaler, Carl van Mandern, og da denne af kongen havde tilladelse til at åbne en vinbod med udskænkning, er der sandsynlighed for, at forretningen kan udlede sin oprindelse fra denne tid.

 

 

 

Forretningen er senere ført af Jacob Kaarsbergs søn, P. A. Kaarsberg (f. 1791, d.
1866) og efter denne af Wilh. Schreiber (d. 1876), der i sit dødsår
op
-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage