Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 119
Danm - Dans
 

kroner. Selskabets formue excl. skade- og præmiereserver andrager knap 24 mill. kroner.

Selskabets samlede administration forestås af direktør, cand. jur. F. L. Crone (f. 1888) og formand for bestyrelsesrådet er højesterets­sagfører H. H. Bruun (f. 1884).

Adresse: Niels Brocks Gade l, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danish Dairies, se Danske Mejeriers Andels­smøreksportforening.

 

The Danish Egg-Export-Company A/S.

Stiftet i 1911 (vedtægter af 17. april) af Carl J. Hol­beck og Engel Chr. Høst.

Direktør (siden 1938): N. J. Jørgensen (f. 1884).

Adresse: Gersonsvej 7, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danish Machine Company A/S, specialfabrik for værktøjsmaskiner og pladebearbejdnings­maskiner.

Grundl. i 1896 af J. C. Thygesen (f. 1843, d. 19'29).

Den l. dec. 1934 købt af J. E. Rasmussen (f. 1884), der d. l. okt. 1942 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Adm. direktør og formand for bestyrelsen (si­den 1942): ovennævnte J. E. Rasmussen.

Adresse: Silkeborgvej 259, Aabyhøj ved Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Danmark i Præstø.

Grundl. i 1824. I 1933 overtaget af Carl Sørensen (f. 1884, d. 1940) og i 1940 af dennes enke, fru Thora Sørensen (f. 1894).

Adresse: Adelgade 82, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danmarks Nationalbank.

Oprettet ifølge ok­troi af 4. juli 1818, jfr. lov af 12. juli 1907, under navn af Nationalbanken i Kjøbenhavn.

Omorganiseret ved lov af 7. april 1936 under det nuværende navn som en selvejende in­stitution med en grundfond på 50 mill. kr.

Direktion: Holger Koed (f. 1892), formand, Ove Jepsen (f. 1886) og Henning Haugen-Jo­hansen (f. 1890).

Adresse: Holmens Kanal 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial.

Opret­tet d. 12. nov. 1881. Filialdirektør (siden 1937):

O. Valeur (f. 14. febr. 1888).

Adresse: Gl. Torv 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial.

Opret­tet d. 4. dec. 1837 under navnet Bankcomp­toiret, senere Bankkontoret i Aarhus. Filialdi­rektør (fra 1950): Axel O. Thage (f. 1889).

Adresse: Bispegade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danmarks Nationalbank, Nykøbing Falster Fi­lial.

Oprettet 1882. Filialdirektør (fra 1. sept. 1950): Ernst Herlevsen.

Adresse: Dronningensgade 24, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danmarks Ægeksport A/S.

Stiftet d. 7. juli 1898 med Niels Christian Schurmann (f. 1857, d. 1921) som forretningsfører. Direktør (siden 1930): J. H. Schurmann (f. 1891).

Adresse: Christiansgade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dannevirke, dagblad.

Grundl. d. 15. juni 1838 af P. Chr. Koch (f. 19. febr. 1807, d. 2. nov. 1880).

Købtes i 1900 af A/S Modersmaalet, der udgav dagbladet "Modersmaalet", som var grundlagt d. 1. okt. 1882 af Axel Sabroe (f. 17. april 1861, d. 17. marts 1935) og i 1938 i ho­vedsagen gik op i Dannevirke. Direktør for A/S Modersmaalet (siden 1920): N. Th. M. Thomsen (f. 13. juli 1888).

Nuværende redak­tører: Bjørn Svensson og Axel Søchting.

Adresse: Klostret 9, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Acetylén Gasværk A/S, se Dansk Ilt­og Brintfabrik A/S.

 

Dansk Akkumulator & Elektro-Motor-Fabrik A/S.

Stiftet i 1905. Nuværende direktion: Harald Uldal, adm. og E. Stenbjørn, tekn.

Adresse: 0rstedsgade 10, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Alfa-Laval A/S, fabrikation af og han­del med centrifuger og malkemaskiner. Grundl. d. l. okt. 1900 under navnet Alfa-Separator.

Det nuværende navn antoges i 1932. Direktør (siden 1942): Georg Calberg (f. 1897).

Adresse: Møllegade 26, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Aluminium Industri A/S.

Grundl. d. 20. dec. 1906 under navnet Dansk Staalbehol­derfabrik A/S.

Direktør (siden 1943): civil­ingeniør J. Chr. Jensen (f. 1900).

Fabrikken fremstiller aluminiumvarer til såvel hushold­ninger som mejerier, bryggerier, slagterier m. v.

Adresse: fabrik: Englandsvej 28, Kbhvn. S.

             hovedkontor: Borgergade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Ammoniakfabrik ved P. Korsgaard og Co.

Grundl. i 1902 af civilingeniør Peder Kors­gaard (f. 1874), der i 1919 omdannede firmaet til et interessentskab.

Interessenter: A/S Alfred Benzon, Køben­havn, A/S Dansk Svovlsyre og Superphos­phat-Fabrik, København, og civilingeniør Pe­der Korsgaard.

Direktør: ovennævnte civilingeniør P. Kors­gaard.

Adresse: Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Ammunitionsfabrik A/S.

Grundl. i 1911 som aktieselskab af H. C. Schultz (d. 1937).

Nuværende direktør: Niels Larsen.

Adresse: Otterup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Andels Cementfabrik.

Grundl. i 1911, vedtægter af 11. nov. Selskabets første direk­tør var Frank Rygaard (f. 1873, d. 1942), som var direktør til sin død.

Nuværende direktion (siden 1942): Paul Rygaard (f. 1901) og Marius Hansen (f. 1892).

Adresse: Thistedvej 62, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Andels Gødningsforretning, A.m.b.A.

D.A.G. blev stiftet på et møde i Århus den 5. dec. 1901 af nogle allerede bestående indkøbs­foreninger, og fra 1901-16 omfattede selska­bets arbejde direkte med lokalforeningerne kun Jylland.

Ved omorganisationen d. 8. juli 1916 kom selskabet til at omfatte hele landet og bestod i 1949 af ialt 1649 lokalforeninger. Fra selskabets start havde D.A.G. kontor og direktion fælles med Jydsk Andels Foderstof­forretning i Århus, men i 1917 oprettede D.A.G. eget kontor og ansatte sin egen direktør, J. E. Suell (f. 1886, d. 1939); efter hans død blev Axel Gottschau (f. 1886), der havde væ­ret knyttet til virksomheden siden 1920, di­rektør for selskabet.

Bestyrelsen består nu af forstander Oluf Jensen, Lundegaard pr. Fredensborg, der er

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage