Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 642
Wulf - Zach

 

P. W. Wulff, købmandsfirma (særlig trælast, bygningsartikler, kul og jern).

Grundl. d. 5. juni 1801 af W. M. Wulff (f. 1781, d. 1829).
Indehaver siden 1937: fru E. Wulff (f. 1895).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Wulff's Eftf., bageri.

Grundl. ca. 1800. I 1882 overtaget af H. Wulff (f. 1837, d. 1911) og i 1911 af sønnen, Vald. Wulff (f. 1875) og i 1930 af Einar V. A. Jensen (f. 1895).

Adresse: Stjernegade 14, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vilhelm Wulff, farve- og tapethandel.

Grundl. d. 4. maj 1866 af J. M. F. Wulff.

Indehaver siden 1938:sønnesønnen Karl Johan Wulff (f. 1892).

Adresse: Børsen 3, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vulkan ved A. Andersen, elektrisk installationsforretning.

Grundl. i 1892 af Aage Worsøe.

Indehaver (siden 1918): A. Andersen (f. 1891).

Adresse: Reberbanegade 12 A, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vulkan Maskinfabrik.

Grundlagt i 1897 som aktieselskab.

I 1925 overtoges fabrikken af M. P. G. Nedergaard (f. 1873, d. 1949).

I 1949 overtoges den af sønnen, H. R. Nedergaard (f. 1903).

Virksomheden omfatter fabrikation af mejerimaskiner, projektering og udførelse af mejeri anlæg, fabrikation af aborbtionskølemaskiner, fabrikation af automatiske fyrings anlæg til kul og fabrikation af oliefyringsanlæg en fabrikation, der har haft betydelig fremgang, og hvoraf en væsentlig del er blevet eksporteret.

Adresse: Jernbanevej, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wulvig-Christensen, manufakturforretning.
Grundl. d. 28. okt. 1899 af William Nielsen (f. 1863, d. 1917).

Indehaver (siden 1. maj 1945): Knud Erik Wulvig-Christensen (f. 1922).

Adresse: Sønder gade 15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Wünsche, flisekakkelovnsforretning.
Grundl. i 1789 af Abraham Goll (f. 1736, d. 1800).

Indehaver (siden 1907): Carl Wünsche (f. 1880).

Adresse: Christiansfeld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wæbers Remmesmørelsefabriks Eftf.

Grundl. i Kbhvn. 1895 af kaptajn Wæber.

I 1948 overtaget af Peter Larsen (f. 1892), der flyttede virksomheden til Birkerød.

Adresse: Fredensvej 12, Birkerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wærum & Co., import af kemikalier, droger og farmaceutiske artikler og repræsentation
af udenlandske huse.

Grundlagt i 1872 under firmanavnet   W m. G o t t s c h a l c h  af  H. Wm. K. Gottschalch (f. 1836).

I 1878 overtaget af A. J. Ch. Schiellerup (f. 1851, d. 1930), der optog Herbert Dam (f. 1877) som medindehaver; denne ud trådte af firmaet 1923.

I 1927 optoges Caya Schiellerup (f. 1883), som udtrådte i 1938, og i 1928 blev Gunnar Wærum (f. 1895) medindehaver og i 1938 eneindehaver; i 1939 optog han Emil A. Fjelstrup (f. 1886 i St. Petersborg), som medindehaver og samtidig ændredes firmanavnet til det nuværende.

Adresse: Frederiksborggade 1B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Clara Wæver, broderi en gros og en detail.
Grundl. i 1890 af frøken Clara Wæver.

Nuværende indehaver: E. M. Holst.

Adresse: Østergade 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vølund A/S, maskinfabrik og jernstøberi.
Stiftet d. 19. febr. 1898 ved sammenslutning af firmaet F. A. H. Petersen & Ludv, Christensen's maskinfabrik og jernstøberi, Blegdamsvej 28 og 32 (grundl. 1875.) og ingeniør Evald Fengers Centralopvarmningsforretning, idet selskabet dog skulde betragtes som oprettet 1. jan. 1898.

Aktiekapital: 4 mill. kr. Bestyrelsens formand: højesteretssagfører C. L. David.

Direktion: Peter Jensen, N. F. Torner og H. C. Torbøl.

Adresse: Øresundsvej 147, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. C. Hansen Vørup,urmagerforretning.
Grundl. ca. 1892 af M. C. Hansen Vørup (f. 1866, d. 1939).

Nuværende indehaver: Chr. Vørup (f. 1904).

Adresse: Slotsgade 24, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Maren Yde, fotografisk atelier.

Grundl. i 1907 af fotograf Hadrup.

Indehaver (siden 1918): frøken Maren Yde.

Adresse: Falkoner Alle 86, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. Ypkendanz & Søn, møbelforretning,

Grundl. d. 1. febr. 1868 af F. Ypkendanz (f. 1838, d. 1914).

Nuværende indehaver: Tage Ypkendanz (f. 1895).

Adresse: Kirkestræde 6, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. Zachariae & Zachariae's Magasiner, herrekonfektion og skrædderi en gros & en detail.
Grundl. d. 17. okt. 1874 af F. Zachariae (f. 1854, d. 1936).

Indehaver siden 1931: J. M. Rohwedder (f. 1871).

Adresse: Kultorvet 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. C. Zachariasen & Søn, orgelbyggeri

Grundl. i 1830 af I.A. Demant (d. 1877).

Nuværende indehavere: A. C. Zachariasen (f. 1877) (fra 1906) og sønnen, I. A. Zachariasen (f. 1908) (fra 1938).

Adresse: Skanderborgvej 108, Kongsvang pr. Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Zachariassen, boghandel, bogtrykkeri, bogbinderi, papir en gros.

Grundl. d. 17. juli 1905 af N. Zachariassen (f. 16. marts 1878), der fremdeles er indehaver af firmaet sammen med sønnen Mogens Zachariassen, der optoges som medindehaver i 1943.

Allerede året efter grundlæggelsen åbnedes en filial på Halskov og i 1908 overtoges Viggo
Jensens bogtrykkeri; i 1943 købtes Ludvig Møllers bogbinderi (grundl, 1856).

Adresse: Algade 41, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage