Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 326
Koda - Kold
 

aug. 1895), generaldirektør E. E. Blake (f. 21. nov. 1879), England, direktør Donald Mc. Ma­ster (f. 12. maj 1895), England, og direktør A. K. Chapman (f. 31. maj 1890), U. S. A.

Aktiekapitalen andrager 600.000 kr.

Adresse: Vodroffsvej 26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andr. Kofod,isenkramforretning.

Grundl. d. 27. juni 1888 af Chr. Kofod.

Nuværende inde­haver: fru H. M. Kofod.

Adresse: Storegade 84, Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Koefoed's Eftf., musikinstrumentforretning.

Grundl.i 1876 af H. P. Koefoed.

Nuværende indehaver: frk. A. K. Winther.

Adresse: Sankt Mortens Gade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frode Koefoed,grossererforretning.

Grundl. i 1904 af Frode Koefoed (f. 1873), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Forchhammersvej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. M. Koefoed jun., isenkramforretning.

Grundl.d. 1. febr. 1875 af Mads Koefoed (f. 1845).

Nuværende indehaver: P. A. Koefoed (f. 1908).

Adresse: Torvet 2, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Kofoeds Møbeletablissement A/S.

Grundl.d. 1. okt. 1895 af Georg Kofoed (f. 1872, d. 1936).

I 1936 overtaget af fru landsretssagfø­rer Jutta Kofoed Christensen (d. 1943), som kort før sin død lod firmaet omdanne til et aktieselskab.

Nuværende direktør: landsrets­sagfører Albert Christensen (f. 1905).

Adresse: St. Kongensgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Koldby Apotek.

Oprettet d. 3. juli 1877.

Apo­tekets første indehaver var Anna Cathrine Gundorf. Indehaver (siden 1946): Erik Brock Hoffmeyer (f. 1893).

Adresse: Koldby pr. Hørdum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL A. KOLBYE

Æskefabrik. Forretningen er grundlagt 16. Nov. 1844 af Laurits Nielsen Kolbye (f. 1818, d. 1890); i 1887 overtaget af Sønnen, Emil Kolbye (f. 1852), den nuværende Indehaver. Virksomheden dreves i Begyndelsen udelukkende ved Familiens Hjælp. 1889 anskaffedes den første Maskine (papsaks) og 1901 indførtes elektriske Drift.

Adresse: Store Kongensgade 63, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. A. Koldbye's Eftf. ved F. Henschel. æskefa­brik.

Grundl. d. 16. nov. 1844 af Lauritz Niel­sen Kolbye (f. 1818, d. 1890), hvis søn, Emil Kolbye (f. 1852, d. 1932), overtog forretnin­gen i 1887.

I 1919 blev grundlæggeren s datter­datter, frøken Jenny Hansen, eneindehaver af fabrikken, som hun drev indtil 1945, da den nuværende indehaver, der har været tilknyt­tet firmaet siden 1940, fabrikant F. Henschel (f. 1917), overtog virksomheden og antog det nuværende firmanavn.

Virksomheden dreves i begyndelsen udelukkende ved familiens hjælp.

I 1889 anskaffedes den første maskine (Pap­saks), og i 1901 indførtes elektrisk drift.

Adresse: Købmagergade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolds Savværk A/S.

Grundl. i 1888 af tøm­rermester P. Petersen og senere overtaget af tømrer N. Hansen.

I 1914 overtaget af Martin Kold (f. 14. aug. 1886) i kompagni med R. An­dersen, Svop; sidstnævnte udtrådte i 1918.

Savværket blev i 1933 omdannet til et aktie­selskab, hvis bestyrelse er: landsretssagfører H. V. Krag (f. 1883), formand, hofjægermester, kammerherre Niels R. Juel (f. 1894), skovrider Aage Thomsen Bavngaard, prokurist H. P. Kold (f. 1914) og direktøren, Martin Kold (f. 1886).

Savværket, der nu beskæftiger ca. 100 mand, har opskæring og eksport af planker og firkanter i dansk løvtræ. Virksomheden omfatter også fabrikation af redskabsskafter til mark og have samt fremstilling af møbler og møbler til have og sommerhus.

Adresse: Havnepladsen, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan S. Kold, manufakturhandel.

Grundl. i 1898 på den nuværende adresse af Johan S. Kold (f. 1870).

I 1936 optog han sin søn, Poul S. Kold (f. 1902), som medindehaver.

Adresse: Falkoner Alle 58, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Avis,se Jydske Tidende.

 

Kolding Dampmølle, Nikolaj Madsen

er grund­lagt ca. 1828 af møller P. Gøhlmann (f. 1808, d. 1884) som alm. korn- og barkmølle.

I 1860 genopførtes møllen efter en brand og samtidig indlagdes dampkraft.

I 1884 overtoges den af C. Plenge, der i 1891 afstod virksomheden til Nikolaj H. Madsen (f. 1863, d. 1940); denne overdrog i 1929 møllen til sin søn, Nikolaj Madsen (f. 1896).

Adresse: Dyrehavevej 198, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Dampvaskeri og kemisk Tøjrensnings­anstalt.

Grundl.d. 18. febr. 1904 af A. Dahl. Indehaver (siden 1947): Alex Lorentzen (f. 1896).

Adresse: Haderslevvej 16, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Fjorddampere A/S.

Grundl.ca. 1900. Omdannet til aktieselskab i 1921.

Nuværende bestyrelse: grosserer Oscar Lumbye, der er for­mand, fiskeeksportør J. Th. Petersen, direktør J. Færch, installatør H. P. N. Overbeck, assu­randør A. Vrist Rønn, viceborgmester M. Lar­sen og skibsmægler Viggo E. Hansen.

Korre­sponderende reder: D. N. Bruland.

Adresse: Havnen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Flytteforretning, Rud. Jensen.

Grundl. i 1897 af N. K. Faaborg (f. 1874, d. 1940).

In­dehaver (siden 1938): Rud. Jensen (f. 1905).

Adresse: Borgergade 13, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Folkebank A/S.

Grundl. d. 11. dec. 1873.

Direktion: S. Nielsen (f. 1882) (siden 1916) og H. A. Brink (f. 1891) (siden 1922).

Adresse: Jernbanegade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Folkeblad.

Grundl.af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

Bladets første nr. udkom d. 18. dec. 1871. Udgiver: I/S De Berg­ske Blade. Redaktør: Vilhelm Behrens (f. 1897).

Adresse: Jernbanegade 35, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Fyrværkerifabrik.

Grundl.i 1857 i Flensborg af Hans Diedrichsen (f. 1804, d. 1887) og i 1877 overtaget af dennes søn, Karl Friedrich Wilhelm Andreas Diedrichsen (f. 1845, d. 1895).

Nuværende indehaver (siden1948): Holger Diedrichsen (f. 1903) (4. generation).

Adresse: Dyrehavevej 137, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage