Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 327
Kold - Kold
 

Hotel Kolding.

Grundl. d. 11. nov. 1886 af J. F. Hornstrup (d. 1935).

Indehaver (siden 21. april 1903): Carl Lundgren (f. 1873).

Adresse: Akseltorv, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Hudecentral, Emil Jensen.

Grundl. d. 3. febr. 1875 af J. C. Stein.

Fra 1912-23 drevet under firmanavnet J. C. Stein & Work; i 1923 overtaget af N. P. Work (f. 1875, d. 1934).

Overgået til et aktieselskab i 1934 med Emil Jensen (f. 1906) som forretningsfører. Denne overtog firmaet som eneindehaver i 1945.

Adresse: Låsbygade 35, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Korn A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1910 af Hans Winther (f. 1884) og C. F. Ernst (f. 1886). I 1934 udtrådte førstnævnte og firmaet omdannedes samtidig til aktieselskab med ovennævnte C. F. Ernst som direktør.

Adresse: Jens Holms Vej 1, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Kulkompagni A/S.

Stiftet i 1914 un­der navn A/S Sydjydsk Kulimport. Sammen­sluttet i 1929 med C. L. Schmidts Kulimport A/S, der var grundlagt i 1888 af konsul C. L. Schmidt (d. 1920) og i 1919 omdannet til ak­tieselskab.

Det sammensluttede selskab antog navnet A/S Kolding Kulkompagni.

Direktion: O. Th. Christensen (f. 1882) og H. Hardorf (f. 1902).

Adresse: Jernbanegade 52, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Dis­kontokasse.

Grundl. d. 23. aug. 1856 på initiativ af stadshauptmand I. S. Borch, købmand N. P. Hansen og kammerassessor O. F. Kralund.

Di­rektør (siden 1927): V. Tarp (f. 1887).

Adresse: Jernbanegade 22, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Lervarefabrik ved L. H. P. Hansen.

Grundl. ca. 1856 af fabrikant Leidner.

Indeha­ver (siden 1909): Lauritz Heinrich Peter Han­sen (f. 1882).

Adresse: Låsbygade 21, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Læderhandel ved Chr. Nielsen.

Grundl. d. 6. maj 1876 af Valdemar Andersen i Søn­dergade nr. 1, overtaget i 1916 af M. V. Ceder­quist, der i 1919 afstod virksomheden til The Dominion Belting Company Ltd., som antog Chr. Nielsen (f. 6. april 1888) som bestyrer; samtidig omlagdes firmaet fra en detail til en gros.

I 1923 overtoges det af A/S M. J. Ballins Sønner, København.

I 1926 købtes forretnin­gen af ovennævnte Chr. Nielsen, som i 1933 flyttede til den nuværende bopæl.

Adresse: Søndergade 3, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Løveapotek.

Oprettet d. 5. marts 1585.

Apotekets første indehaver var Herman Rei­minch (d. 1598).

Indehaver (siden 1944): Carl Hahn Thomsen (f. 1883).

Adresse: Akseltorvet 6, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Malervareforretning ved Aug. Have.

Grundl. i 1896 af A. C. Have (f. 1872), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Søndergade 10, Kolding

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding & Omegns Brugsforening.

Grundl. d. 1. maj 1904 med J. P. Jensen (f. 1867, d. 1949) som uddeler.

Denne efterfulgtes i 1948 af søn­nen, Arnold Jensen (f. 1901).

Adresse: Låsbygade 38, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Omegns Foderstofforening.

Grundl. i 1883 af en kreds af landmænd.

Forretnings­fører (siden 1933): Hans Rossen Hansen (f. 1900).

Adresse: Havnen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Planteskole, Frede Olsen.

Grundl. ca. 1875 af cand. theol. Hans Eiler.

Indehaver (siden 1927): Frede Olsen (f. 1889)

Adresse: Vejlevej 33, Kolding

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Rugbrødsfabrik ved P. W. Klaaborg.

Denne virksomhed blev grundlagt i året 1871 af bager Windelev.

I 1894 blev forretningen over­taget af bagermester Oppenhagen (d. 1924).

Den nuværende inde­haver, P. W. Klaaborg (f. 1887), overtog fa­brikken den 1. maj 1914.

 

P. W. Klaaborg

 

I tilknytning til fa­brikken drives et stør­re konditori på samme adresse.

Adresse: Østergade 20, Kolding

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Stentrykkeri ved Robert Hansen, lito­grafisk etablissement.

Grundl. d. 23. okt. 1867 af J. C. J. Neuhausen (f. 1828, d. 1912) og H. B. D. P. Grün (f. 1842 i Flensborg) under firmanavnet J. C. Neuhausen & P. Grün.

I 1877 udtrådte Neuhausen og oprettede un­der eget navn et trykkeri, hvorefter P. Grün under eget navn fortsatte forretningen.

I 1900 overtoges Kolding litografiske Anstalt, grund­lagt 1892 af M. S. A. Hartmann (f. 1855, d. 1912), og samme år op­toges sønnen Carl Mar­tin Grün (f. 1871, d. 1926), som medindeha­ver. Denne overtog fir­maet i 1912.

I 1926 af­stod Carl Martin Grün virksomheden til P. N. Orm (f. 1878).

I 1946 blev firmaet overtaget af brødrene Johan Hansen (f. 1918)

og Robert Hansen (f. 1925).

 

Robert Hansen

 

I 1950 overtog sidstnævnte virksomheden som eneindehaver.

Adresse: Munkegade 3, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kolding Svane Apotek.

Oprettet d. 16. april 1885. Apotekets første indehaver var Ludvig Preetzmann-Aggerholm (f. 1840, d. 1907).

Nu­værende indehaver (siden 1949): Arnold Han­sen (f. 1892).

Adresse: Låsbygade 2, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage