Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 257
Hols - Holt
 

N. Holst & Søn, røgeri.

Grundl. i 1892 af N. L Holst (f. 1858, d. 1922).

Indehaver (fra 1950): Charles C. Holst (f. 1894).

Adresse: Store Nygade 20, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Holst & Søn A/S, porcelænsfabrik og glas en gros.

Grundl. d. 1. juli 1904 i Århus af Niels Holst (f. 1875, d. 1948), der i 1942 om­dannede firmaet til aktieselskab.

Nuværende direktør: sønnen, Tage Holst (f. 1914).

Adresse: Vinkelvej 10, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. B. Holst ved Finn Sølling, købmandsforret­ning.

Grundl. d. 22. marts 1836 af Ole Nicolai Holst (f. 1806, d. 1847).

Overtaget af P. B. Holst (f. 1877); i 1947 overtaget af Finn Søl­ling (f. 1912).

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Avis.

Grundl. i 1850 af G. P. A. Lund (f. 1819, d. 1879).

Nuværende indehaver: A/S Ringkøbing Amts konservative Blade.

Nuvæ­rende redaktør: Erik Svensson (f. 1925).

Adresse: Stationsvej 16, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Bank A/S.

Grundl. d. 17. nov. 1871 af sagfører, senere etatsråd J. P. Aggerholm (f. 1842, d. 1922), som var bankens direktør til 1913.

Nuværende direktører: P. Jepsen, adm. (f. 1887) og J. P. Mølgaard (f. 1899).

Adresse: Store Torv, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Dagblad (venstreblad).

Grundl. d. 17. okt. 1881 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

Indehaver: I/S De Bergske Blade.

Redaktør (siden 1944): C. Eliassen (f. 1906).

Bladet er hoved blad for "Herning Dagblad" og "Struer Dagblad" (se disse).

Adresse: Nygade 12, Holstebro (trykkeri Nørregade 43).

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Foderstof- & Brændselsforretning.

Grundl. i 1881 af Poul Andersen (f. 1861, d. 1924).

Indehaver (siden 1948): Aage Johansen (f. 1922).

Adresse: Sønderlandsgade 11, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Høvleværk, savværk.

Grundl. ca. 1881 af fabrikant Daugaard.

Indehaver (siden 1901): Chr. Jeppesen (f. 1877).

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik A/S.

Grundl. i slutningen af 1850erne af en tysker: Müller. Overgået til aktieselskab i 1897.

Di­rektør (siden 1926): N. J. C. Abildgaard-Niel­sen (f. 1882).

Adresse: Sønderlandsgade 34, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Landmandsbank A/S.

Grundl. d. 1. juli 1887. Bankens første administrerende di­rektør var sagfører J. V. Bertelsen (d. 1908). Efter denne ansattes i 1909 Søren Møller (d. 1931) som adm. direktør. Efter dennes død til­trådte J. C. Selmer Petersen (f. 1895) som ad­ministrerende direktør; siden 1938 er han ene­direktør for banken.

Bestyrelsen består af gårdejer C. Ausum, der er formand, fh. borgmester, direktør Hjal­mar Sørensen, der er næstformand, og eks­portør L Lundgaard.

Aktiekapital: 1.200.000 kr.

Adresse: Vestergade 1, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Løve Apotek.

Oprettet d. 11. dec. 1715.

Apotekets første indehaver var J. H. Cra­dibel (d. 1724).

Indehaver (siden 1917): J. P. Laursen (f. 1873).

Adresse: Nørregade 3, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Materialhandel, F. Hoffmeyer's Eftf. ved Rs. Madsen.

Grundl. i 1890 af cand.pharm. Fritz Hoffmeyer.

Indehaver (siden 1911): R. Madsen (f. 1885).

Adresse: Nørregade 16, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro og Omegns Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 21. aug. 1827. Nuværende direktion:

H. Henrichsen (f. 1878) (fra 1925) og Søren Kjærgaard (f. 1877) (fra 1950). Tilsynsrådets formand er apoteker J. P. Laursen (f. 1873).

Adresse: Østergade 3, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holstebro Svineslagteri A/S.

Grundl. i 1879 af købmand Holst. Overgået til aktieselskab i 1950.

Direktion: Hjalmar Sørensen (f. 1885) og J. M. Ferdinand (f. 1906).

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ADOLPH HOLSTEBROE & Co.

Isenkramforretning, er grundlagt 1853 af P. J. A. Hostebroe (f. 1821, d. 1871); 1868 optoges Chr. Raagaard (f. 1842, d. 1901) som Kompagnon; den nuværende Indehaver, Vilh. Holstebroe (f. 1859) indtrådte i Firmaet i 1888.

Adresse: Torvegade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Adolph Holstebroe & Co.'s Efterfølger A/S, isenkramforretning.

Formentlig grundlagt i 1806 af H. J. Holstebroe og overtaget i 1857 af sønnen, Adolph Holstebroe (f. 1821, d. 1871).

I 1868 optoges Chr. Raagaard (f. 1842, d. 1901) som kompagnon, og ved dennes død overgik forretningen til Vilh. Jensen, der var ind­trådt i firmaet i 1888 og senere tog navne­forandring til Holstebroe. Han udtrådte i 1920, i hvilket år C. E. Skovengaard overtog firmaet. Denne solgte firmaet d. 4. febr. 1934, hvorefter det blev omdannet til et aktiesel­skab.

Nuværende ledere: S. A. Bendtzen (f. 1916) og G. Terney (f. 1906).

Adresse: Wildersgade 56, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holsted Spare- og Laanekasse.

Stiftet d. 11. juni 1868. Direktør (siden 1920): J. M. Jensen (f. 1894).

Adresse: Holsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holte Boghandel ved K. Falkjær-Pedersen.

Grundl. d. 10. juli 1907 af Kaj Rossin (f. 1875).

Indehaver (siden 15. febr. 1934): K. Falkjær-­Pedersen (f. 1906).

Adresse: Stationsvej 22, Holte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holtegaards Fabriker, bryggeri, malteri og brænderi.

Grundl. i 1887 som bryggeri af E. Kogsbølle (f. 1833, d. 1906).

Den nuværende in­dehaver, Vilhelm Vallø (f. 1870), overtog virk­somheden i 1906.

Adresse: Kohavevej 49-51, Trørød pr. Vedbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage