Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 18
AEG - Alad

 

Virksomheden beskæftiger til stadighed et personale på ca. 80 personer.

Direktion: Kjeld Enrum (f. 1896).

Adresse: Vester Farimagsgade 41, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aftenbladet.

Grundl. d. 1. okt. 1887 af K. P. Korsgaard (d. 1904). Bladet udgår om formid­dagen. Nuværende redaktion: Carl Rasmussen (f. 1875) og Carl Bærentzen (f. 1891).

Adresse: Blågårdsgade 15, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Agerbundsen's Eftf., møbelpolsterforret­ning.

Grundl. d. 3. april 1862 af V. F. Agerbundsen (f. 1834, d. 1902). Nuværende inde­haver: A. Wanell (f. 24. marts 1882), som har været ansat i forretningen siden 1903 og over­taget den i 1930.

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Agerlin, købmandsforretning.

Grundl. i 1893 af Anker Guldmann.

I 1927 overtaget af E. Agerlin (f. 1895).

Adresse: Vesterbrogade 143, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emma Agerlin's Eftf. v. Torben Petersen, kon­ditori.

Grundl. d. 26. okt. 1886 af Emma Ager­lin (d. 1936). Den 1. nov. 1936 overtaget af Torben Petersen (f. 1913).

Adresse: Niels Juels Gade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marie Agerlin, konfektureforretning (specielt hjemmelavet chokolade).

Grundl. d. 6. nov. 1903 af fru Marie Agerlin.

I 1925 indtrådte fru A. Vefling, der havde været ansat i virk­somheden siden 1915, som medindehaver af forretningen og overtog samtidig den daglige ledelse.

Adresse: Vester Voldgade 87, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Agersborg's Eftf. ved Anna Rasmussen, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1885 af. Thorvald Agersborg (f. 1861, d. 1941). Inde­haver siden 1941: frøken Anna Rasmussen (f. 1884).

Adresse: Torvegade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Agerschou, manufakturforretning.

Grundl. d. 14. okt. 1896 af Otto Agerschou (f. 14. okt. 1870, d. 4. febr. 1932); efter dennes død over­taget af enken, fru Anne Agerschou. Den dag­lige ledelse forestås af Kaj Agerschou og Ej­nar Agerschou.

Adresse: Tranebjærg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Agersted & Skou, købmands-, korn-, kunst­gødning- og støbegodsforretning.

Grundl. ca. 1840 af F. Agersted. Indehaver (siden 1928):

J. Skou (f. 1895).

Adresse: Nørregade 20, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Agger, manufakturimport.

Grundl. 1. sept. 1905 af Chr. Agger (f. 1878), der frem­deles er indehaver af firmaet. Forretningen er startet som manufakturforretning i Ven­dersgade nr. 14; i 1908 flyttet til den nuvæ­rende adresse.

Adresse: Larsbjørnsstræde 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Stephan Agger, manufakturforretning.

Grundl. d. 8. sept. 1883 af Stephan Agger (f. 1860, d.1923). Fortsat af enken. Indehaver siden 1945: sønnen, G. Agger (f. 1891).

Adresse: Østergade 11, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Aggerbeck A/S, parfumerie og sæbefa­brikker.

Grundl. d. 17. jan. 1852 af Christian Iversen Aggerbeck (f. 1826, d. 1894).

I 1893 overtaget af sønnen J. M. Aggerbeck (f. 1854, d. 1916); dennes sønner, Carl Albert Agger­beck (f. 1881, d. 1936) og Einar Harry Agger­beck (f. 1889) blev medindehavere i hhv. 1909 og 1915.

I 1929 overgået til et familie-aktie­selskab; ovennævnte E. H. Aggerbeck er leder af virksomheden og formand i selskabets be­styrelse.

Adresse: Smedegade 29-33, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Ahl, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1880 af J. C. Christensen. Indehaver (siden 1946): Holger Ahl (f. 1905).

Adresse: Vodroffsvej 17 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ahlmanns Have ved Chr. Karstensen, han­delsgartneri, frugtavl.

Oprindelig forhandledes der kun frugt fra ejendommen, der tilhører Ahlmann-familien. I 1898 overtoges virksom­heden i forpagtning af H. Hansen (d. 1946). Dets navn var indtil 1947 "Haus Steinburg". Forpagter fra 1. marts 1950: Chr. Karstensen.

Adresse: Ahlefeldvej 4, Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Ahrenkiel, grossererforretning, juletræs­pynt.

Grundlagt omkring år 1800 af Moses G. Melchior.

Fra 1839-59 var Jakob T. Hansen indehaver af forretningen, fra 1859-97 Ru­dolph Foght, fra 1897-1905 Georg Fleinert og fra 1905-39 Georg Ahrenkiel (f. 1878), der d. 1. februar 1939 overdrog forretningen til sønnen Gunnar Ahrenkiel (f. 1910), der som eneindehaver viderefører firmaet.

I 1912 på­begyndte en gros handel med juletræspynt, og i 1930 ophørte detailforretningen; samtidig på­begyndtes fabrikation af bl. a. knallerter og en række andre juletræsartikler.

Adresse: Abel Cathrines Gade 7, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald. Ahrenkiel, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 17. maj 1876 af C. A. Topp.

Indehaver (siden 1. dec. 1908): Harald Ahrenkiel.

Adresse: Østerbrogade 139, København Ø

 

J. G. Aistrup, manufakturforretning.

Grundl. d. 24. sept. 1865 af Adolf Aistrup (f. 1841, d. 1931). Indehaver (siden 1937): J. G. Aistrup (t 1902).

Adresse: 0sterbrogade 15, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Aladdin" Cykle- & Radiofabrik.

Grundl. d. 24. marts 1906 af L. Pedersen (f. 23. nov. 1875, d. 16. marts 1948). L. Pedersen begyndte i en lille kælder på Sund­holmsvej (den gang Stjernevej) med repa­ration og udlejning af cykler.

 

L. Pedersen

 

Snart flyttede forretningen til Ting­vej 41, hvor forretnin­gen fik sit store op­sving, navnlig efter at Pedersen foruden cyk­ler også fik radio, ly­sekroner og meget an­det, og fik slået navnet

"Aladdin" - Cykler og ,.Aladdin"-Radio fast som to kvalitetsvarer. Da Sundholmsvej skulle føres lige ud til


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage