Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 421
Nati - Nell
 

Nationalbanken, se Danmarks Nationalbank.

 

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN. A/S

Er oprettet ifølge Oktroi af 4. Juli 1818, jfr. L. 12. Juli 1907.

Adresse: Holmens Kanal, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

National Kasseapparater, Stig Møller, se Emi­lius Møller.

 

National-Scala A/S, forlystelsesetablissement.

Åbnet i 1882 under navnet "National". Senere foretoges en ombygning af etablissementets te­atersal og her dreves i tiden omkring århun­dredskiftet variete under navnet "Scala", mens restaurationen videreførtes under navnet "Na­tional".

Fra 1912-27 ejedes Scala-Teatret af Frede Skaarup (f. 1 S81, d. 1942). 1930-31 om­byggedes hele komplekset og det genåbnedes d. 18. sept. 1931 under sit nuværende navn.

Nuværende direktør: Oscar r. Johansen.

Adresse: Vesterbrogade 2 E, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nationaltidende, dagblad.

Det første nr. af bladet udkom d. 18. marts 1876.

Det er grund­lagt af etatsraad J. C. Ferslew (f. 1836, d. 1910), der forinden havde udgivet "Dags-Tele­grafen" fra 1864.

I 1889 overtog etatsråd Fers­lew "Dagens Nyheder", der var grundl. i 1868 af Carl Carstens en, Robert Watt og Vilh. Ras­mussen og i 1931 forenedes de to blade til eet, først med Dagens Nyheder og fra 1936 med Nationaltidende som hovedtitel.

I 1931 overgik bladet til et aktieselskab.

Nuværende redaktion: Niels Jørgensen (f. 1915), ansvarshavende, og Jens Søltoft-Jensen (f. 1906).

Adm. direktør: Erik Weilskov (f. 1901).

Adresse: Ved Stranden 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaj Navrbjerg, agentur- og en gros forretning.

Grundl. d. 19. sept. 1845 af Martin Herløw (f. 1818, d. 1901).

Indehaver (siden 1. febr. 1924):

Kaj Navrbjerg (f. 1897).

Adresse: Rubjergs Alle 1, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

NAYLOR´s EFTERFØLGERES

Filefabrik, er grundlagt 1810 af Thomas Naylor, der var indvandret fra England. Hans Søn, John William Naylor (f. 1812, d. 1859) overtog 1847 i Forbindelse med en yngre Broder, John Naylor (f. 1906), Faderens Forretning.

I 1882 gik den over til Nienstädt & Co.

Adresse: Vestre Boulevard 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Neckelmann & Hansen, mæglerforretning.

Grundl. i 1896 af Chr. Neckelmann (f. 1863, d. 1929), der i 1927 optog Viggo E. Hansen (f. 1900) som medindehaver.

Denne optog i 1946 Flint Feveile (f. 1904) i firmaet.

Adresse: Havnen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Neckelmann's Maskinfabrik A/S.

Grundl. d. 22. maj 1887 af Emil Neckelmann.

Omdan­net til aktieselskab i 1925.

Den nuværende be­styrelse består af ingeniør P. M. Pedersen (f. 1880), der er direktør for selskabet siden 1925, driftsbestyrer, civilingeniør C. J. G. Sørensen (f. 1881) og professor Anker Engelund, Kø­benhavn (f. 1889).

Aktiekapital: 150.000 kr.

Adresse: Søndre Boulevard 30, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. N. Nedergaard, trikotageforretning.

Grundl. d. 4. aug. 1882 af C. N. Nedergaard (f. 1847, d. 1922).

I 1922 overtaget af datteren, frk. Ag­nes Nedergaard (f. 1888).

Adresse: Vestergade 8, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. S. Nedergaard & Søn, frimærkehandel.

Grundl. d. 1. dec. 1885 af N. S. Nedergaard (f. 1859, d. 1944).

I 1944 overtaget af sønnen, F. Nedergaard (f. 1893), der i 1950 optog sin søn, Anders Nedergaard (f. 1929), som medindeha­ver.

Adresse: Torvegade 10, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Th. Neergaard, Byens Stempelfabrik.

Grundl. i 1901 af H. Th. Neergaard (d. 1918).

Nuværende indehavere: K. F. Münchenberg (f. 1892), H. H. Jensen (f. 1895) og E. Hansen (f. 1908).

Adresse: Boldhusgade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. D. NEHAMMER & SØN

Pianofabrik, er grundlagt 1854 af Carl Domenicus Nehammer (f. 1824, d. 1902).

I 1897 gik Forretningen over til Sønnen, Albert Nehammer (f. 1863).

Adresse: Peder Skrams Gade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ulrich Nehmzow, glarmesterforretning.

Grundl. ca. 1890 af Villiam Petersen.

Indeha­ver (siden 1928): Ulrich Nehmzow (f. 1895).

Adresse: Nyhavn 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan A. Neiiendam's Sukkerhus og Johan A. Neiiendam.

Grundl. d. 14. okt. 1862 af Johan Adolph Neiiendam (d. 1902).

Nuværende inde­havere: Oscar Jacob Klintholm (f. 1895) og Carl Christian Klintholm (f. 1898).

Adresse: Adelgade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Neksø Apotek.

Oprettet d. 25. juni 1830.

Før­ste indehaver: Carl Frederik Laurberg (f. 1791, d. 1850).

Indehaver (siden 1915) A. A. Harild (f. 1887).

Adresse: Strandgade, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Neksø Bryggeri og Mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1861 af Hans Berg.

Indehaver (siden 1940): P. Winther Sode (f. 1912),

Adresse: Storegade 18-20, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Nexø.

Grundl. i 1854 af Rasmus Jørgen­sen Korup.

Indehaver (siden 1938): fru H. Kofoed (f. 1895).

Adresse: Storegade 11, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Neksø Kalkværk.

Grundl. ca. 1868 af J. P. Møller (f. 1837, d. 1913).

Indehaver (siden 1918): enkefru K. Westh (f. 1890).

Adresse: Kalkbrænderivej, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nexø og Omegns Bank A/S.

Grundl. d. 15. okt. 1901 under navnet Nexø og Omegns Haand­værkerbank.

Direktør (siden 1924): J. We­stergaard (f. 1896).

Adresse: Torvet 2, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nellemann & Thomsen, auktionsforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1869 af sparekassedirektør, kancelliråd Frederik Nellemann (d. 1919) og hospitalsforstander, sagfører, justitsråd Carl Thomsen (f. 1839, d. 1909).

Efter sidstnævn­tes død overtog dennes sønner, overretssag­fører, auktionsleder C. J. T. Thomsen (f. 1880) og auktionsleder, auktionsholder Georg Walther Thomsen (f. 1882, d. 1941) firmaet.

Ved sidst­nævntes død indtrådte hans enke, auktionsle­der, fru Christiane Johanne Thomsen, som medindehaver og i 1945 hans søstre Mariane Thomsen, Hertha Thomsen (d. 1949) og Anna Thomsen som interessenter i firmaet.

Adresse: Mejlgade 45, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Nellemann, isenkramforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 16. maj 1896 af P. Nelle­mann (f. 1870), der fremdeles er indehaver af forretningen..

Adresse: Torvegade 17, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage