Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 422
Nell - Nibe 

 

 

Vilh. Nellemann A/S.

Grundl. år 1900 i Ran­ders af Vilhelm Nellemann (f. 1878).

I 1929 overtoges firmaet Oxford Motor Co.

I 1936 omdannedes virksomheden til et aktieselskab.

Nuværende bestyrelse: grosserer Vilh. Nelle­mann, direktør Svend Nellemann, direktør Vilh. Nellemann jun., dyrlæge Otto Winther, direktør Preben Nellemann, alle København, direktør P. A. Sørensen og direktør B. Eefsen, begge Randers.

Direktion: grosserer Vilh. Nel­lemann.

Adresse: Vodroffsvej 55-57, Kbhvn. V og Hospitalsgade, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Netterstrøm, herreekviperingsforretning.

 

     

    Axel Netterstrøm     Knud Erik Netterstrøm

                                                                                        

Grundl. d. 1. okt. 1904 af Grosserer Axel Netter strøm (f. 1879, d. 1928) efter hvis død fir­maet videreførtes af enkefru Agda Netter­strøm, der optog sønnen, Knud Erik Netterstrøm (f. 20. febr. 1909), som prokurist i fir­maet og som daglig leder af forretningen.

Den 1. febr. 1950 overtog sidstnævnte fir­maet som eneindehaver.

Forretningen er specialmagasin for herre­ og junior-ekvipering.

Adresse: Vesterbrogade 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Netzler's Eftf. A/S, papir en gros, kontorartik­ler, skrive- og regnemaskiner.

Grundl. d. 1. sept. 1844 i Flensborg af N. F. A. Netzler.

I 1931 overtog Hans Petersen (f. 1903) firmaets filial i Padborg og flyttede den til Sønderborg.

I 1932 omdannet til et aktieselskab med oven­nævnte Hans Petersen som direktør.

Adresse: Perle gade 58, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AUG. NEUBERT

Tekstilfabrik, er grundlagt 1848 i Neumünster, i 1867 flyttet til Kbhvn. De nuværende Indehavere er : Brødrene Carl Neubert (f. 1853) og Ernst Neubert (f. 1859)

Adresse: Raadhusstræde 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Aug. Neubert, bomuldsvæveri og farveri.

Grundl. i 1846 i Neumünster af August Neu­bert (f. 1825, d. 1894) og i 1867 flyttet til Kø­benhavn, hvor der byggedes fabrikker, først på Østerbro, senere også på Frederiksberg.

Ef­ter grundlæggerens død videreførtes virksom­heden af dennes sønner, Carl Neubert (f. 1853, d. 1924), Theodor Neubert (f. 1855, d. 1911) og Ernst Neubert (f. 1859, d. 1916), som i tilknyt­ning til væveriet oprettede nogle konfektions­fabrikker.

Efter at Carl Neubert, som den længst le­vende af brødrene, var død i 1924, viderefør­tes firmaet af hans enke og to sønner, Fritz Neubert (f. 1883) og Poul Neubert (f. 1884), samt af Theodor Neuberts enke og søn, Herbert Neubert, hvilke to sidste udtrådte af fir­maet i 1931.

I 1929 overtog Fritz Neubert for egen reg­ning og i eget navn konfektionsvirksomheden.

 

Aug. Neubert De Danske Bomuldsvæverier A/S

 

 

I 1928 stiftede Poul Neubert A/S D e  D a n ­s k e  B o m u l d s v æ v e r i e r, som overtog driften af bomuldsvæverierne.

Selskabets be­styrelse består af fabrikant Poul Neubert, fa­brikant Fritz Neubert, højesteretssagfører N. J. Gorrissen (f. 1896), fru Karen Neubert, fru Anne-Lise Holm og fabrikant Jørgen Neubert (f. 1916).

Fabrikant Poul Neubert er tillige ad­ministrerende direktør for selskabet.

I 1938 udtrådte Fritz Neubert af firmaet Aug. Neubert, hvis indehavere derefter var Carl Neuberts enke, fru Monica Neubert og Poul Neubert. Siden 1944 er Poul Neubert ene­indehaver.

Adresse: Viborggade 78, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

(De Danske Bomuldsvæverier, ophørte fra 1967 som fabrik og blev kun videreført som selskabsnavn. Idet Jørgen Neubert overtog aktiverne og videreførte fabrikken under navnet, Tekstilfabrikant Jørgen Neubert. Fra 1967 i Hjørring, frem til dets lukning i 1976)

Selskabsnavner De Danske Bomuldsvæverier blev opløst i 1986/ 1987.
Efter henvendelse fra Poul J. Neubert, der er den nuværende ejer, kan jeg jeg oplyse følgende:

 

Fabrikken på Frederiksberg lå på Howitzvej (daværende Lampevej) og fabrikken på Østerbro i Viborggade 78, der i 1899 blev udvidet ved arkitekt Alfred Thomsen.

I 1968 købte Jørgen Neubert sin moder og sine søstre ud af De Danske Bomuldsvæverier AS/August Neubert, og flyttede væverivirksomheden til Hjørring under navnet Jørgen Neubert Tekstilfabrik. Virksomheden ophørte i 1976 ved Jørgens Neuberts død. De Danske Bomuldsvæverier AS/August Neubert fortsatte som et ejendomsselskab, hvor fabriksbygningerne i Viborggade blev udlejet til stearinlysfabrikken Pia Lys som nedbrændte.

I 1987, ved afviklingen af De Danske Bomuldsvæverier overtog fætrene Poul Jørgen Neubert (f. 1945) og Henrik Axel Kaufmann (f. 1946) retten og pligten til brug af firmanavnet August Neubert. Poul J. Neubert, som er bosat i Norge, oprettede i 1988 virksomheden August Neubert Norge, og Henrik Kaufmann og Poul J. Neubert har senere stiftet selskabet August Neubert Aps i Århus. Poul J. Neubert og Henrik Kaufmann viderefører det firma, som Carl Friederich August Neubert stiftede i 1846.

 

Carl Friederich August Neubert (21. januar 1825 i Sebnitz i Sachsen - 3. juli 1894 i Meran) var en tysk-dansk fabrikant, der grundlagde bomuldsvæveriet August Neuberts Fabriker.

Carl Friederich August Neubert blev født den 21. januar 1825 i Sebnitz i Sachsen, hvor hans fader, Traugott Carl Friederich Neubert, var kvæghandler og slagtermester. Han lærte bomuldsvæveriet i sin fødeby og flere andre steder i Tyskland og oprettede derefter 1846 i Neumünster uden kapital et lille etablissement, der efterhånden voksede op til et stort bomuldsvæveri, farveri og trykkeri. Efter begivenhederne i 1864 forlagde han 1867 virksomheden til København. Fabrikkerne kom til at ligge i ViborggadeØsterbro i København og på Howitzvej (da Lampevej) på Frederiksberg.

I 1873 optog han en søn og en svigersøn i forretningen, der senere gik over til tre sønner. Han døde 3. Juli 1894 i Meran. Den 9. Juni 1846 havde han ægtet Marie Margrethe Bornhøft (født 8. februar 1825), datter af købmand i Neumünster Joachim Bornhøft og Anna født Butenschøn.

 

Fritz Neubert, konfektionsfabrik.

Grundl. ca. 1890 af August Neubert (f. 1825, d. 1894) i til­knytning til firmaet Aug. Neubert (se dette), fra hvilket fabrikken i 1928 udskiltes som et selvstændigt firma under firmanavn "Fritz Neubert", hvis nuværende indehaver er Fritz Neubert (f. 1883).

Adresse: Finsensvej 6-10, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Neve, manufaktur- og møbelforretning.

Grundl. d. 25. aug. 1875 af Chr. Neve (f. 1851).

Den 1. jan. 1917 overtaget af Holger Neve (f. 1892).

Adresse: Jernbanegade, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Neye, lædervarefabrik.

Grundl. d. 5. okt. 1881 af Johs. Neye (f: 1857, d. 1926).

I 1926 overtog sønnen, Knud Neye (f. 1885, d. 1945), firmaet som eneindehaver. Efter dennes død overtaget af enkefru Ingeborg A. Neye.

Adresse: Vimmelskaftet 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nibe Apotek.

Oprettet d. 7. sept. 1810.

Apote­kets første indehaver var Wolfgang Andreas Resch (f. 1770, d. 1844). Indehaver (siden 1. marts 1948): Folmer Jensen (f. 1897).

Adresse: Mellemgade 9, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nibe Bryggeri og Mineralvandsfabrik.

Grundl. d. 3. marts 1880 af Rasmus Færch.

Indehaver (siden 1. aug. 1947): Hans Kolding (f. 1901).

Adresse: Søndergade 1, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage