Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 420
Møns - Nati
 

 

A. Mønster, materialhandel.

Grundl. d. 10. maj 1867 af Chr. E. Munch.

Den 30. marts 1920 overtoges forretningen af A. Mønster (f. 1895).

Adresse: Sankt Mathias Gade 72, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                          

C. H. MØNSTER & SØN

Kgl. Hof-Vinhandel en gros & en detail. På samme sted, hvor denne Forretning findes, åbnede Johan Jørgen Kopp i 1757 en Vinstue, der senere overtoges af Stadshauptmand G. Wegener.

I 1837 gik den over til C. H. Mønster, der i 1865 optog sin Søn som Kompagnon, hvorefter det ovennævnte Firmanavn opstod.

I 1877 gik Firmaet over til Emil Arntzen (f. 1845) og Chr. N. W. Christensen (f. 1852), der i 1908 optog førstenævntes Søn, Carl Harald Arntzen.

Adresse: Kongens Nytorv 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. H. Mønster & Søn, vinhandel en gros.

Grundl. i 1757 af Johan Jørgen Kopp som en vinstue.

Overtaget d. 18. april 1785 af stads­hauptman Gabril Wegener (f. 1759 i Drammen, d. 1831) og den 19. maj 1832 overtaget af Carl Magnus Arenzen.

I 1837 gik forretningen over til C. H. Mønster (f. 1811, d. 1880), der i 1865 optog sin søn, H. M. O. Mønster som kompagnon, hvorefter det ovennævnte firma­navn opstod.

I 1877 overtoges firmaet af svi­gersønnen, Emil Arntzen (f. 1845, d. 1915), og Chr. N. W. Christensen (f. 1852), der i 1908 optog førstnævntes søn, Carl Harald Arntzen

(f. 1877).

I 1913 udtrådte Emil Arntzen og i 1915 C. N. W. Christensen, hvorefter C. H. Arntzen blev eneindehaver.

Firmaet overtages i 1928 af grosserer Ole Petersen (f. 1879) og gros­serer Marius Mammen (f. 1877).

I 1945 opto­ges Ole Petersen jun. (f. 1918) som medinde­haver.

Den 1. jan. 1950 udtrådte grosserer Ma­rius Mammen af firmaet.

Adresse: Niels Juels Gade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Mørch & Søn, høvleri.

Grundlagt den 18. november 1840 af Mo­gens Mørch (f. 1812, d. 1889), der i 1874 optog sin søn, Ole Mørch (f. 1845, d. 1910), som med­indehaver af firmaet.

I 1910 overtoges forret­ningen af dennes søn, L. C. Mørch (f. 30. april 1873).

I 1939 ophævedes snedkeriet, og virksom­heden drives nu som høvleri og savværk.

 

L. C. Mørch

Adresse: Jomfru Ane Gade 13-15, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. W. Mørch & Søn's Eftf., fabrikation af og handel med flag, ordensbånd og lign.

Grundl. d. 30. okt. 1830 af Marcus William Mørch (f. 1803, d. 1877), der i 1875 optog sønnen, Sophus Waldemar Mørch (f. 1844, d. 1912) som med­indehaver.

Den 1. juli 1931 overtaget af Jens Kristensen Hieronymussen (f. 1879, d. 1938) og i 1938 af dennes enke, fru Sophie Hierony­mussen (f. 1882), f. Ohm.

Adresse: Peder Skrams Gade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. Mørck, paraplyfabrik.

Grundl. i okt. 1896 af H. O. Mørck (f. 1869, d. 1931).

Indeha­ver (siden 1931), Emil Mørck (f. 1896).

Adresse: Købmagergade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. F. MØRCK & Co.

Kaffe, Kaffebrænderi, Kolonial en gros, er grundlagt 4 Marts 1837 af L. F. Mørck (f. 1810, d. 1883), som en Fortsættelse af den af Cristian Windsløw Starup førte Forretning.

I 1881 gik Forretningen over til hans Søn, C. Ad. Mørck (f. 1851) og C. C. H. Lillienschiold (f. 1855), som blev Eneindehaver, da den Førstnævnte udtrådte i 1904.

Adresse: Knabrostræde 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. F. Mørck & Co., kaffe, kaffebrænderi, ko­lonial en gros.

Grundl. den 4. marts 1837 af L. F. Mørck (f. 1810, d. 1883) som en fortsættelse af den af Chr. Winsløw Starup førte forretning.

I 1881 gik forretningen over til sønnen, C. Ad. Mørck (f. 1851, d. 1930) og C. C. H. Lil­lienschiold (f. 1855, d. 1925).

Efter førstnævn­tes udtræden i 1904 var sidstnævnte eneinde­haver til 1922, da Jörga Petersen (f. 1888, d. 1947) indtrådte i firmaet som medindehaver.

Fra 1925-47 var sidstnævnte eneindehaver.

Si­den 1947 har Carlo Ryhøj (f. 22. nov. 1906) og Wm. Holtoft (f. 19. dec. 1899) været inde­havere af firmaet.

Sidstnævnte er tillige siden 1938 indehaver af firmaet Chr. Lyngbye's Eftf.

Adresse: Knabrostræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nakskov Dampmølle A/S.

Grundl. i 1854 af Christian Sove (f. 1794, d. 1868).

I 1899 omdan­net til et aktieselskab under navnet "Soves Dampmølle og Bageri".

I 1918 afløstes dette navn af "A/S Sove's Dampmølle" og i 1925 af "Nakskov Dampmølle A/S".

Siden 1926 har H. P. Hansen (f. 1887) været virksomhedens di­rektør.

Bestyrelsen består af direktør C. L. Hen­richsen (f. 1870), bagermester P. J. T. Herman­sen (f. 1876), godsejer M. E. Hovmand-Hansen, Knuthenlund, proprietær J. M. Larsen, Men­salgaard (f. 1888) og forpagter C. B. Borella, Sæbyholm (f. 1888).

Aktiekapitalen er på 300.000 kr.

Adresse: østre Boulevard, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nakskov Kulimport A/S.

Stiftet d. 30. okt. 1908 som fortsættelse af den af firmaet P. S. Winchell Bøttern & Co. drevne kul- og koks­forretning, der grundlagdes af Søren Winchell (f. 1760, d. 1824) den 21. jan. 1789.

Aktiesel­skab siden 1908.

Nuværende direktør: konsul J. Winchell Bøttern (f. 1895).

Adresse: Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nakskov Løveapotek (Det gamle Apotek).

Op­rettet d. 27. sept. 1645.

Apotekets første inde­haver var Christian Sverus (d. 1649).

Indeha­ver (siden 1946): Poul Zachau (f. 1894).

Adresse: Akseltorvet 3, Nakskov

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nakskov Materialhandel ved N. Børge Ludwig­sen.

Grundl. d. 2. sept. 1868 af W. Ingerslev (d. 1897).

Nuværende indehaver: cand. pharm. N. Børge Ludwigsen (f. 1892).

Adresse: Søndergade 29, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MARCUS M. NATHAN

Grossererfirma er grundlagt 1859 af Marcus Mose Nathan (f. 1835, d. 1904). Den Nuværende Indehaver, hans Søn, Joseph Marcus Nathan, indtrådte i 1902 i Firmaet.

Adresse: Amagertorv 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Marcus M. Nathan, importagenturfirma (kolo­nialvarer, te, kaffe og ris).

Grundl. d. 5. maj 1859 af Marcus Moses Nathan (f. 1835, d. 1904).

Indehaver (siden 1931): Ove Nathan (f. 1904).

Adresse: Ahlefeldtsgade 18 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikringsaktieselskabet National.

Stiftet d. 9. maj 1905.

Blandt stifterne var direktør Carl Jessen (f. 1878, d. 1948), der var selskabets administrerende direktør fra stiftelsen til 1930:

Nuværende direktion: Fritz Løppenthien (f. 1891), adm., og Holger Hede (f. 1894).

Adresse: Nørre Voldgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage