Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 419
Møll - Møns

 

 

C. Møllmann & Co., malerfirma.

Grundl. d. 3. juli 1879 af Christian Clausen Møllmann (f. 14. juni:1850 i Rudkøbing, d. 5. juni 1935) som i 1884 overtog den Schmiegelowske for­retning, der var grundlagt i 1855 af E. C. A.

Schmiegelow (d. 1888).

 


C. C. Møllmann

 

I 1892 oprettede C. C. Møllmann firmaet C. Møllmann & Co., med Niels Peter Rasmussen (f. 1847, d. 1918 og Jac­que Freimann (f. 1859 i Schweiz, d. 1945),

som medindehavere; sidstnævnte udtrådte i 1906.

I 1911 optoges Hans Otto Møllmann (f. 8. jan. 1882) og Christian Frederik Møllmann (f. 29. maj 1885)som medindehavere; disse fortsætter forretningen efter C. C. Møll­manns død.

Adresse: Nørregade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mølvig, manufakturforretning.

Grundl. d. 5. maj 1906 af Niels Mølvig (f. 1879, d. 1948).

Nuværende indehaver: sønnen, Ove Mølvig (f. 1912).

Adresse: Søndergade 38, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Chr. Mølvig, manufakturhandel.

Grundl. d. 10. jan. 1856 af Johan Stapel (f. 1827, d. 1889).

Nuværende indehaver: enkefru Johanne Møl­vig (f. 1868).

Daglig leder: frk. Lilly Mølvig.

Adresse: Algade 49, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møns Bank A/S.

Grundl. i 1902 (vedtægter 23. maj).

Banken begyndte sin virksomhed d. 1. nov. s. å. Direktør, (siden 1936): Herluf Kirk­holm (f. 1902).

Adresse: Storegade 29, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møns Dagblad.

Grundl. i 1851 af bogtrykker l. C. Lohmann.

Nuværende indehaver: A/S Næstved Tidende.

Nuværende redaktør: Povl Philipson (f. 1916).

Adresse: Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møens Discontobank A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1877 af repræsentanter for handels-, håndvær­ker- og landbrugsstanden. Direktør (siden 1932): sagfører P. S. de Fine Kühl (f. 1889).

Adresse: Storegade 54, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møns Kolonialmagasin, Marius Larsen.

Grundl. i 1878 af N. Chr. Petersen (f. 1850, d. 1899).

Indehaver (siden 1920): Karl Marius Larsen (f. 1894).

Adresse: Storegade 34, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møens Spare- og Laanekasse af 1827.

Grundl. d. 3.· dec. 1827 af justitsråd C. Meincke (f. 1786) m. fl.

Nuværende direktion: købmand C. M. Nielsen (f. 1862) (siden 1923) og landsrets­sagfører M. Meincke Madsen (f. 1894) (siden 1942).

Adresse: Storegade 37, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møens Stenminer A/S.

Stiftet i 1916 til over­tagelse af stenbrudsvirksomheden ved Haar­bølle, som var grundlagt i 1898 af P. V. Four­nais (f. 1868, d. 1947).

Direktør (siden 1941):

M. Fournais.

Adresse: Haarbølle pr. Askeby.

    -         Kontor: Amaliegade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møens Tømmerhandel A/S.

Grundl. d. 1. juli 1876. Konsul Fr. Wilh. Blichfeld (d. 1898) var eneberettiget til at tegne firmaet; han efter­fulgtes som formand af konsul Hans F: Carøe (d. 1907); efter denne blev købmand Carl Bo­serup (d. 1916) bestyrelsens formand og sam­tidig tildeltes der Carl Alkestrup, som havde været den daglige leder af firmaet siden dets stiftelse, prokura.

Efter Carl Boserups død blev senere konsul Einar Carøe (f. 1890) formand for bestyrelsen.

I 1921 fratrådte Alkestrup og prokura meddeltes H. P. Hansen, som fra­trådte i 1928 og efterfulgtes af J. T. Simonsen (f. 1900).

Bestyrelsen består af ovennævnte E. Carøe og J. T. Simonsen samt af købmand J. T. Carøe og fru J. L. Simonsen.

Aktiekapital: 100.000 kr. Adresse: Havnen, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. D. Mønsted, købmandsforretning.

Grundl. d. 24. april 1906 af Einar Rasmussen.

I 1911 overtaget af N. D. Mønsted (f. 1885, d. 1943) og d. 1. juli 1944 af G. Bidstrup (f. 1916) og E. Jellum (f. 1910).

Adresse: Helsingørvej 9, Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Mønsted A/S.

Grundl. d. 19. dec. 1865 i Århus af Otto Mønsted (f. 1838, d. 1916) som en gros forretning i smør, korn og foderstoffer.

I 1883 anlagde han den første margarinefabrik i Danmark, og i 1897 overdrog han kornfor­retningen i Århus til Korn- og Foderstof-Kom­pagniet.

I 1909 overgik margarinefabriken til et aktieselskab med Otto Mønsted som for­mand for bestyrelsen. Aktieselskabet ejes nu af Otto Mønsteds Fond.

Siden 1941 består aktieselskabets direktion af Erik Reinhard (f. 1901), der er adm. direktør, og dr. techn. Kai Hof­gaard (f. 1894), der er teknisk direktør.

Adresse: Otto Mønsteds Plads 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Tage Mønsteds Papirhandel A/S.

Grundl. i 1889 af C. Topp.

Denne afstod i 1894 virksom­heden til H. J. Halling, der drev den indtil 1904, hvorefter den blev ført videre af M. P. Mikkelsen og N. Fr. Johansen.

I 1907 blev virksomheden overtaget af papirhandler Knud Sørensen.

Denne drev forretningen som ene­indehaver, indtil den i 1936 overtoges af det nuværende aktieselskab under direktion af Tage Mønsted (f. 1898, d. 1943).

Virksomheden drives nu under direktion af E. V. Reipurth Jensen (f. 29. marts 1916).

Bestyrelsen består af generalintendant N. Sylow (f. 9. juni 1877), prokurist H. G. Harms Sylow (f. 19. juli 1915) og kammerherre J. Vest (f. 14. april 1893).

Adresse: Frederiksholms Kanal l, Kbhvn. K,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage