Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 274
Jaco - Jaco
 

J. Jacobsen & Sønner, dampskibsekspedition og agentur.

Grundl. i 1906 af J. Jacobsen (f. 1856, d. 1934), der i 1931 optog sine sønner, H. C. Jacobsen (f. 1890, d. 1934) og M. Ja­cobsen (f. 1896) i firmaet. Siden 1935 er M. Jacobsen firmaets eneindehaver.

Adresse: Strandgade 14, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. J. Jacobsen's Eftf., destillation, likør- og frugtvin fabrik.

Grundl. i 1841 i Faaborg af ju­stitsråd Johan Jacob Jacobsen (f. 1818, d. 1905).

Flyttet til Odense i 1930.

Nuværende indehaver: Odense Vin Kompagni (se dette).

Adresse: Vingaarden, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. L. Jacobsens Bogtrykkeri.

Grundl. i efter­året 1897 af J. L. Jacobsen (f. 1874, d. 1941).

Nuværende indehaver Robinn Jacobsen.

Adresse: Banegårdsgade 31, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jacobsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1858 af Jørgen Thomsen; i 1860 overtaget af Chr. Christensen, i 1886 af Chr. Svennevig, i 1892 af A. Gylling og i 1897 af J. P. Jacobsen (f. 19. aug. 1869, d. 22. nov. 1935); efter den­nes død fortsattes forretningen af enken, fru H. K. Jacobsen, med sønnerne, I. C. Jacobsen (f. 30. dec. 1899) og I. P. Jacobsen (f. 22. maj 1904), som forretningsførere.

Virksomheden startedes som urtekramforretning, men udvi­dedes af de følgende indehavere med handel i korn, markfrø, smør og æg, stål, jern, kul, kunstgødning etc.; den omfatter nu handel med kolonial, korn, foderstoffer, markfrø, kunstgødning og brændsel.

Adresse: Nørre Torv 12, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Jacobsen, teknisk maskinforretning.

Grundl. i 1898 af Jul. Jacobsen (f. 25. nov. 1858).

Den 1. april 1937 overtoges forretningen af svigersønnen, C. Munch Vesterby (f. 8. april 1888). Siden 1948 er sønnen, L. Munch Vester­by (f. 8. juni 1923), prokurist i firmaet.

Adresse: Løkkegade 18, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Jacobsen, blikkenslagerfirma.

Grundl. d. 22. juni 1890 af Julius Jacobsen (f. 1861, d. 1937), efter hvis død forretningen videreføres af sønnerne, Oscar Jacobsen (f. 1907) og Hans Jacobsen (f. 1902).

Adresse: Vindegade 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. JACOBSEN

Bødkeri og Trævarefabrik, er grundlagt den 9. April 1836 som Bødkerforretning af Jacob Frederik Hansen (f. 1802, d. 1840). Forretningen dreves derefter af Enken (f. 1800, d. 1879) med Svigersønnen, Lars Jacobsen (f. 1820, d. 1891) som Bestyrer, indtil han i 1857 overtog den for egen Regning.

Fra 1877 til 1885 var Justitsråd F. C. Poulsen (f. 1843) Parthaver. Ved L. Jacobsens Død overgik Forretningen til hans Søn, den nuværense Indehaver, John Jacobsen (f. 1863).

I 1853 overtog Lars Jacobsen selvtredie Pramlauget, der siden har været drevet som Interessentskab med Firmaet L. Jacobsen som Forretningsfører.

Til Bødkervirksomheden føjedes i 1871 Savværksvirksomheden og i 1872 Fabrikation af Papkasser.

I 1873 påbegyndtes Brændesalg til private.

I 1876 oprettedes Høvleri til Bygninsbrug og begyndtes Tømmerhandel.

I 1879 optoges Fabrikation af Træsko og Kapskobunde (den første mekaniske Virksomhed af denne Art her i Landet), og i 1884 Fabrikation af savkaarne Bøgetræsstaver til Smørfoustager (ligeledes den første i Danmark).

I 1899 anlagdes som Filial Sorø Savværk.

I 1903 sammensluttedes Træskovirksomheden med Hellerup Træskofabrik og Køge Trævarefabrik stiftedes som A/S, ledes af Firmaet L. Jacobsen; et i 1901 påbegyndt Facondrejeri afstodes i 1905 til Axel Borchorst.

Adresse: Wilders Plads, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Jacobsen A/S, bødkeri og trævarefabrik.

Grundl. d. 9. april 1836 af Johan Friderich Hansen (f. 1802, d. 1840).

I 1857 overtog Lars Jacobsen (f. 1820, d. 1891) virksomheden, der efter hans død overgik til sønnen, John Ja­cobsen (f. 1863, d. 1943).

I 1930 omdannet til et aktieselskab.

Nuværende direktør: Mogens Jacobsen (f. 1890).

Adresse: Gerdasgade 17, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lars Jacobsen & Søn, boghandel.

Grundl. d. 18. juli 1840 af regnebogsforfatteren, kancelli­råd Lars Jacobsen (f. 10. jan. 1803, d. 19. juni 1880), efter hvis død den fortsattes af hans søn, J. C. S. Jacobsen (f. 10. sept. 1846, d. 1904).

Den 1. jan. 1905 overtoges forretningen af Marius Jensen (f. 22. juli 1875, d. 1936), efter hvem den videreførtes af enken, fru Helga Jensen, der d. 1. jan. 1950 afstod forretningen til Bent Kjeldsen (f. 1920).

Adresse: Kirkegade 13, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laurits Jacobsen's Eftf. Volmer Jensen, manu­fakturhandel.

Grundl. d. 25. sept. 1899 af A. Broberg-Sørensen (f. 1862, d. 1904).

Efter denne overtaget af Laurits Jacobsen (f. 1872, d. 1941), og efter denne af Volmer Jensen (f. 1902).

Adresse: Nørrebrogade 26, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Jacobsen, urmagerforretning.

Grundl. d. 9. dec. 1868 af N. Jacobsen (f. 1844, d. 1927), ef­ter hvem sønnen, Johannes Thøger Gildsig - Jacobsen (f. 1880, d. 1941) fortsatte forret­ningen.

Siden hans død har forretningen væ­ret drevet af hans søstre Mary Gildsig-Jacob­sen og Thyra Gildsig-Jacobsen.

Forretningen er grundlagt i Brogade nr. 8; i 1892 lod N. Jacobsen ejendommen på den nuværende adresse opføre, hvortil forretnin­gen flyttedes i 1893.

Adresse: Brotorv 1, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Jacobsen & Søn ved N. Aa. Jacobsen, cyk­leforretning en gros, autoværksted, reserve­dele og gummi.

Grundl. i 1892 af N. Jacob­sen (f. 1865, d. 1939).

I 1939 overtaget af den nuværende indehaver, N. Aa. Jacobsen (f. 1913).

Adresse: Korsgade 8, Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S N. Th. Jacobsen & Co., Jyllands Frøhan­del.

Grundl. d. 23. april 1867 som kolonialfor­retning af Niels Thybo Jacobsen (f. 1842 i År­hus). Fra 1885 er virksomheden overvejende frøforretning. P. S. P. Ipsen, der i 1897 var indtrådt som kommanditist i firmaet, var fra 1904 ansvarlig medindehaver af dette, men fratrådte i 1923. Omdannet til aktieselskab i 1918.

Nuværende bestyrelse: købmand N. E. Nielsen -(f. 1897), der siden 1933 er selskabets direktør, bogholder H. O. H. Alhof (f. 1907) og fru Kirstine Barbera Nielsen.

Adresse: Sønder Alle 14, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. W. JACOBSEN & SØN

Trælasthandel, er grundlagt d. 20. Juni 1829 af Peter Wilhelm Jacobsen (f. 1796, d. 1860). Efter hans Død fortsatte Enken, Louise Augusta Jacobsen (f. 1794, d. 1874) Virksomheden; i 1863 indtrådte Sønnen, P. G. Jacobsen (f. 1835) i Firmaet, der samtidig antog sit nuværende Navn.

I 1907 blev P. G. Jacobsens Søn (f. 1870) af samme Navn optaget som Kompagnon.

Forretningen var fra Stiftelsen til 1833 Kolonialhandel, derefter indtil 1863 Skibsproviantering og Trælasthandel, efter dette År udelukkende Trælast en Gros.

Adresse: Overgaden oven Vandet 64, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. W. Jacobsen & Søn A/S, trælasthandel.

Grundl. i Store Heddinge d. 11. okt. 1824 af Peter Wilhelm Jacobsen (f. 1796, d. 1860), som i 1829 flyttede forretningen til Kbhvn. Efter hans død fortsatte enken, Louise Augusta Ja­cobsen (f. 1794, d. 1874), virksomheden.

I 1861 indtrådte sønnen, P. G. Jacobsen (f. 1835, d. 1911), i firmaet.

I 1907 blev P. G. Jacobsens søn (f. 1870, d. 1947) af samme navn optaget som kompagnon, og efter faderens død blev han eneindehaver.

I 1937 omdannedes virk­somheden til et aktieselskab med P. G. Jacob­sen som direktør til sin død i 1947; derefter overgik ledelsen til hans søn, P. G. Jacobsen (f. 1907).

Adresse: Uplandsgade 40, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Jacobsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 18. aug. 1887 af Th. Jacobsen (f. 1860, ·d. 1935).

Indehaver (siden 1932): Tage Jacobsen (f. 1895).

Adresse: Gilleleje.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage