Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 613
Unic - Vacu

 

 

Unica A/S, kuffert- og lædervarefabrik.

Stiftet i april 1911, vedtægter af 25. marts, af G. Grevilli, Mariestad, Sverige, J. L. Kjær og P. J. Steffen. Stifterne udgjorde tillige den første bestyrelse med G. Grevilli som formand og J. L. Kjær som forretningsfører (indtil 1927).

Bestyrelsen består nu af grosserer Herman Aug. Suhrke (f. 1870), der er formand, landsretssagfører Martin Mosbæk (f. 1913) og direktøren, Leif Andersen (f. 1902), som tiltrådte i 1927.

Adresse: Polensgade 17, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Union Korn- & Foderstofimport A/S.

Grundl. i 1908 af Matthias Nielsen (f. 1872).

Omdannet til aktieselskab i 1928 med grundlæggeren som direktør til 1930.

Direktion (siden 1930): Th. Rosenvold (f. 1891) og I. C. Petersen (f. 1893).

Adresse: Søndergade 24, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

United Shoe Machinery Company A/S, fabrik og handelsselskab (udlejning) for maskiner, specielt til skotøjsindustrien.

Grundl. i 1909 (første vedtægter af 19. jan.) som datterselskab af The United Shoe Machinery Corporation, Boston, Mass., U.S.A.

Direktør (siden 1948): civilingeniør A. R. Jensen.

Adresse: Store Kongensgade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. W. UNMACK

Tømrer- og Entreprenørfirma, er grundlagt 1856 af J. W. Unmack, der i 1870 gik i Kompagni med C. F. Schlüter, et Interessentskab, der allerede Året efter hævedes; i 1877 optoges Stifterens Broder, Chr. R. Unmack som Kompagnon; denne udtrådte 1882 og stifterens Søn H. D. V. Unmack blev Deltager. I 1903 blev Eli Unmack (f. 1875) Indehaver. Forretningens nuværende Brance er Konstruktioner i Træ og Jern.

Adresse; Emdrup, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Simon Unna & Co.'s Eftf., vinfirma.

Grundl. i 1814 af Simon Unna (f. 1793, d. 1852).

I 1910 overtaget af S. C. Mathiesen (f. 1872, d. 1939) og efter denne af enken, fru Ingeborg Mathiesen (f. 1882), som i 1944 optog datteren, frøken Inge Mathiesen (f. 1905) i firmaet.

Adresse: Strandgade 75, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Urban, Bryggerier, se Aalborg Aktie-Bryggerier, side 2.

 

GEORG CHR. URSIN´s EFTERFØLGER

Boghandlerfirma, er grundlagt 1855 af G. C. Ursin (d. 1872), overtoges i 1873 af J. J. Holm, i 1898 af Louis K. Nyrop og Gartner Prior.

Adresse: Kjøbmagergade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Urtekræmmernes Kaffebrænderi A/S.

Grundlagt d. 11. juli 1898. Bestyrer (siden 1945): C. Johannessen (f. 1903).

Adresse: Jagtvej 145, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Usserød Bryggeri & Maltfabrik.

Grundl. i 1859 af Melander Nielsen.

I 1907 overtaget af M. S. Christensen (f. 1876), der i 1931 optog sine sønner, Arne Christensen (f. 1907), John Christensen (f. 1908) og Erik Christensen (f. 1911) som medindehavere.

Adresse: Usserød pr. Kokkedal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Usserød Mølle.

Usserød Vandmølle omtales allerede under Svenskekrigen, da den blev afbrændt d. 14. febr. 1660. Kort efter byggedes møllen op igen og har været i den nuværende ejers slægt siden 1848, da den overtages af Hans Olsen (d. 1885).

I 1891 oprettedes tillige et bageri. Indehaver (siden 1939); H. V. Olsen (f. 1887).

Adresse: Usserød pr. Kokkedal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ussing's Boghandel.

Grundl. d. 17. marts 1886 af Chr. Henrichsen.

Nuværende indehaver: C. E. Ussing (f. 1888).

Adresse: Søndergade 41, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Utermøhl, tobaksforretning.

Grundl. i 1886 af H. Utermøhl (f. 1841, d. 1916).

Indehaver (siden 1941): H. Utermøhl (f. 1911).

Adresse: Gravene 6, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Livsforsikrings-Aktieselskabet "Utrecht" (Hollandsk Selskab).

D i r e k t i o n  f o r  D a n m a r k.

Selskabets danske afdeling er grundlagt d. 15. maj 1899 på initiativ af direktør Ferd. Schach Jacobsen (f. 1871, d. 1936), der var direktør for denne afdeling fra 1899 til sin død.

Nuværende direktør: cand. jur. Erik Henning Hansen (f. 1902).

Adresse: Rådhuspladsen 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. J. Uttenthal, bogbinderfirma.

Grundl. d. 11. febr. 1902 af C. J. Uttenthal (f. 1875), der stadig er indehaver af virksomheden, nu sammen med Sv. O. Uttenthal.

Adresse: Købmagergade 46, Kbhvn. K. (fra 1. jan. 1951 Skalbakken 11, Vanløse).

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. L. Utzon & Søn, snedkerforretning og ligkistemagasin.

Grundl. i 1886 af M. L. Utzon (f. 1859, d. 1923).

I 1927 overtaget af sønnen, Niels Georg Utzon (f. 1890).

Adresse: Vestergade 21, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

WAAGEPETERSEN´s EFTERFØLGERE

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1808 af Chr. WaagePetersen (f. 1787, d. 1840), ved hvis Død Forretningen gik over tol hans Søn, Mozart Waagepetersen (f. 1813, d. 1885), der i 1870 overdrog den til A. H. Beeken, H. F. Eegholm og F. N. Løvstrøm, af hvilke de sidstnævnte udtrådte henholdsvis 1880 og 1885. Poul Beeken indtrådte i Firmaet i 1899 og er fra sin Faders Død i 1900 Eneindehaver.

Adresse: Store Kongensgade 79, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Waagepetersen's Eftf. A/S, vin en gros.
Grundl, i 1808 af Chr. Waagepetersen (f. 1787, d. 1840).

Omdannet til aktieselskab i 1940.

Direktør (siden 1944): Torben Anthon.

Adresse: Store Kongensgade 79, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødr, Waagepetersen, agenturforretning i jern, stål, metaller, gummi og latex. Grundl. d. 12. jan. 1909 af brødrene Harald Waagepetersen (f. 1883) og Knud Waagepetersen (f. 1879, d. 1926). Efter Knud Waagepetersens død fortsatte Harald Waagepetersen firmaet alene indtil 1945, hvor han optog sin søn, Torben

Waagepetersen (f. 1920), som medindehaver.

Firmaet har i en lang årrække haft generalagentur for czekiske jernværkers og canadiske metalværkers eksport til Danmark.

Adresse: Amaliegade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Mogens Vaarstø, vildt- og fjerkræhandel.
Grundl. d. 5. nov. 1878 af Jørgen Waarst (d. 1921), ved dennes død overtaget af den mangeårige medarbejder Eline Vaarstø, efter hvem forretningen d. 1. nov. 1939 overtoges af nevøen, den nuværende eneindehaver, Mogens Vaarstø (f. 15. juni 1909). Forretningen har siden 1881 været på det nuværende sted.

Adresse: Blågårdsgade 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Kaj Wacher, købmandsforretning.

Grundl. i 1864 af Lars Aistrup Schiønning (f. 1840, d. 1916).

Indehaver (siden 1937): Kaj Wacher (f. 1904).

Adresse: Bredgade. Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vacuum Oil Company A/S.

Grundl. d. 29. juni 1896. Firmaet overgik i 1919 til et dansk aktieselskab, der driver forretning med smøreolier og andre mineralolieprodukter. Adm. direktør (fra 1934): konsul L. Tholstrup (f. 1896).

Adresse: Frederiksberggade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage