Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 122
Dans - Dans
 

Dansk Chromlæderfabrik A/S

er grundlagt som et interessentskab d. 29. nov. 1899 af en kreds erfarne fagfolk indenfor læder- og skindbran­chen med fabrikant Otto Klenow (f. 1855, d. 1923) i spidsen.

Efter Otto Klenows død over­toges ledelsen af virksomheden af hans ældste søn, Paul Klenow (f. 1885, d. 1949).

I 1932 om­dannedes virksomheden til et aktieselskab, og i 1937 blev der foretaget en sammenslutning med 0rholm Læderfabrik, hvis fabrikation overflyttedes til Dansk Chromlæderfabrik A/S.

Efter Paul Klenows død i 1949 tiltrådte bro­deren, civilingeniør Lennart Klenow (f. 1897) som direktør.

Nuværende bestyrelse: civilingeniør Ove Meyer (formand), civilingeniør Einar Bache (næstformand), fabrikant Gunnar Bjørløw, di­rektør Halfdan Hendriksen og ovennævnte di­rektør Lennart Klenow.

Adresse: Gadekærvej 8-10, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE DANSKE CIKORIEFABRIKKER, A/S Se C. F. Rich & Sønner.

 

Dansk Cykleværk "Grand" A/S, cykle fabrik.

Grundl. d. 24. maj 1891 af Rasmus Andersen (f. 1867). Overgået til aktieselskab i nov. 1928. Nuværende direktør: Jørgen Hammer (f. 1884).

Adresse: Nørre Aaby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Dental Depot ved Bagger & Wium, gros­sistforretning i klinik-udstyr og materialer til tandlægeklinikker.

Grundl. i 1905 som et ak­tieselskab.

I 1917 hævedes selskabet. Nuværende indehavere: P. K. C. Bagger (f. 1886) og A. Wium (f. 1899).

Adresse: Stormgade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE DANSKE EDDIKEBRYGGERIER VED C. LANGE

Er grundlagt 1853 af C. Lange (f. 1820, d.1879); hans enke, Marie Lange (f. 1834, d. 1906) fortsatte Virksomheden indtil 1897, da den overtoges af Sønnen, Niels Lange (f. 1861), der nu er indehaver. Firmaet er i Tidens Løb udvidet ved Køb af ”Maltmøllens Eddikefabrik” (1893) og ”Kjøbenhavns Eddikebryggeri” (1900). I 1902 Købtes Fabrikanlægget på Holger Danskes Vej og samtidig antoges det nuværende Firmanavn.

Adresse: Holger Danskes Vej 104, 106. København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Dansk Fjederklemmefabrik ved L. Larsen.

Grundl. i 1905 af r. C. Breum (f. 1880). Inde­haver (siden 1920): L. Larsen (f. 1883).

Adresse: Albanigade 59, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Flint-Export.

Grundl. d. 15. sept. 1901 af C. F. Christiansen (f. 1876); i 1904 omdanne-

 

        

C. F. Christiansen      A. F. Christiansen

 

 

des firmaet til et aktieselskab, hvis direktion bestod af Oscar Scheitel (f. 1871, d. 1926) og C. F. Christiansen.

Aktieselskabet hævedes i 1920 og virksomheden overgik til ovennævnte Christiansen og Scheitel som ansvarlige inde­havere.

 

 

 

Efter Scheitels død i 1926 var Christi­ansen eneindehaver indtil han i 1941 optog sin

søn, A. F. Christiansen (f. 1916), som medin­dehaver.

Adresse: Amaliegade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Folkeforsikringsanstalt, se næste side

 

Dansk Forsikrings Aktieselskab "Constantia".

Stiftet d. 28. dec. 1901 under navnet Dansk Glas- og Cykletyveriforsikrings A/S. Direk­tion: Oscar Rechendorff (f. 1865) og Karl Lar­sen (f. 1898).

Adresse: Holbergsgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Forsølvnings Anstalt, A/S Alfenide.

Grundl. i 1880 af fabrikant Hakon Møller (d. 1902).

I 1902 overtog grosserer Johan Hansen (f. 1845, d. 1928) firmaet, der da var anmeldt som aktieselskab.

Firmaet ledes nu af grosserer Carl Hansen (f. 1876), grosserer Oscar Møller (f. 1874) og direktør Johan Helbig Hansen (f. 1910).

Virksomheden omfatter fabrikation af sølv-, elektroplet- og rustfri stålvarer i skeer, gafler, korpusvarer og specialfabrikation af service til hoteller, restauranter, dampskibe, hospitaler etc.

 

Dansk Forsølvnings Anstalt

 

 

"Dansk Forniklings Anstalt". Denne afdeling af firmaet udfører fornikling, forkromning, (Fortsættes side 124)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage