Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 24
Ande - Ande
 

indehaver fra 1880, og efter hans død fort­sattes forretningen af skibsmægler J. Chr. J. Bach (f. 1883, d. 1936) og assurance agent Chr. Nielsen (f. 1874, d. 1914), indtil J. Chr. J. Bach ved sidstnævntes død blev eneindehaver.

I 1936 overtoges forretningen af statsaut. skibsmægler Franz Bach (f. 28. jan. 1909). I 1946 overtoges firmaet af skibsmægler Finn Torp (f. 1917) som eneindehaver.

Adresse: Carolinegade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel Andersen, købmandsforretning.

Grundl. d. 23. jan. 1862 af H. J. Staustrup (f. 1829, d. 1891); i 1890 overtaget af nevøen, P. Stau­strup, i 1914 af Aksel Andersen (f. 1886).

Adresse: Vendersgade 32, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel N. Andersen, boghandel.

Grundl. d. 18. april 1899 af Ellen Branth (f. 1873). Indeha­ver siden 1932: Aksel N. Andersen (f. 1900).

Adresse: Frederiksberg Alle 52, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Andersen's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. maj 1909 af Albert Andersen (f. 23. sept. 1876), der stadig er indehaver af virksomhe­den. Fra dette trykkeri udsendes siden 1910 "Thylands Avis" under redaktion af oven­nævnte Albert Andersen.

Adresse: Bredgade 9, Hurup, Thy.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alb. Andersen's Eftf., blikkenslagerforret­ning.

Grundl. d. 25. aug. 1866 af Jens Ander­sen (f. 1840). Indehaver (siden 1949): Aage Larsen (f. 1919).

Adresse: Møllestræde 6, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Allan E. Andersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1883 af N. Claus en (d. 1898). Nu­værende indehaver: Allan Andersen.

Adresse: Nygade 2, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders J. Andersen, grossererfirma.

Grundl. d. 19. april 1877 af Benjamin Levin (f. 1830, d. 1899) under Firma Levin & Sønner. I 1886 omdannet til L e v i n & S ø n n e r s E f t f. med Leopold Levin (f. 1858, d. 1905) som ene­indehaver.

I 1901 omdannet til aktieselskab med Anders Jørgen Andersen (f. 10. maj 1867, d. 1940) som direktør. I 1907 omdannedes ak­tieselskabet til firmaet fh. Levin & Sønner's Eftf. A/S., Anders J. Andersen med Anders Jørgen Andersen som Eneindehaver. Efter A. J. Andersens Død i 1940 fortsættes firmaet af dennes søn, Leif Willer-Andersen (f. 10. april 1897), under firmanavnet Anders J. Andersen.

Adresse: Østerbrogade 9, Kbhvn. ø.

Jernlager: Redhavnsvej, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andr. Andersen A/S, forretning med kolonial, korn, foderstoffer og markfrø. Forretningen er grundlagt d. 1. april 1852 af Anders Jen­sen (f. 1824 i Randers) og blev i 1868 overta­get af F. A. Harder (f. 1843, d. 1908), der drev forretningen til 1904.

 

 

Andr. Andersen

 

I dette år afstod han firmaet til Andr. An­dersen (f. 1877, d. 30. marts 1949), der drev

virksomheden som personligt firma, ind­til det i 1936 omdan­nedes til et aktiesel­skab med vedtægter af 23. november sam­me år og med Andr. Andersen som direktør.

Kolonial-afdelingen udskiltes i 1944 som et selvstændigt aktieselskab med firmanavn Brødr. H. & S. An­dersen A/S.

Bestyrelsen for A/S Andr. Andersen består af Hans Andersen, der er selskabets direktør og bestyrelsens formand, Sv. Baagøe Ander­sen og sekretær Ebba Baagøe Hvidt Nielsen.

Aktiekapitalen er 400.000 kr. Adresse: Vestergade 15, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Andersen & Olsen, grossererfirma.

Grundl. d. 1. jan. 1896 af Andreas Andersen Arendorff (f. 2. nov. 1866, d. dec. 1948) og O. E. Olsen (f. 1860), som udtrådte i 1917. I 1945 indtrådte sønnerne, Anker Andreas Aren­dorff (f. 1894) og Poul Willy Arendorff (f. 1898), som medindehavere af firmaet, som de ved faderens død i 1948 overtog. Grundlagt som importfirma med import af udenlandske herrehatte som speciale og med en gros salg her i landet og med reeksport til Norge, Sve­rige og Finland; i Finland har firmaet eget fast afdelings kontor under navn O/Y Ar­cemi A/B, Fabiansgatan 27, Helsingfors.

Adresse: Amagertorv 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Andersen, C. Rønnow's Eftf., bog- og papirhandel.

Grundl. d. 15. maj 1892 af Caro­line Rønnow og d. 1. april 1912 overtaget af Anton Andersen (d. 1927); i 1925 optoges den nuværende indehaver, Johannes Schou (f. 17. dec. 1893), som kompagnon; ved Anton An­dersens død overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Lindegårdsvej 53, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Andersen, smedeforretning.

Grundl. d. 8. maj 1893 af A. P. Andersen (f. 1865), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Sankt Jørgensbjerg 24, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Andersen's Eftf. ved K. R. Knudsen, skomagerforretning.

Grundl. i 1889 af P. Niel­sen (f. 1848, d. 1918). Indehaver (siden 1946):

K. R. Knudsen (f. 1912).

Adresse: Skomagergade 21, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Astrid Andersen's Boghandel.

Grundl. i 1892 af Ludvig Bahn. Nuværende indehaver: Astrid Andersen.

Adresse: Store Kongensgade 85, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel H. Andersen, farvehandel.

Grundl. d. 27. april 1903 af Axel H. Andersen (f. 1875), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nordre Frihavnsgade 68, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage