Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 464
Oxlu - Pala

 

Gerhard Oxlund, manufakturforretning.

Grundl. i 1910 af Th. Hansen.

Senere indehaver: Gerhard Oxlund (f.1910, d. 1949).

I 1949 overtaget af enken, fru Marie Louise Oxlund.

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paasch & Larsen, Petersen A/S, Horsens, mejerimaskiner.

Grundl. d. 2. dec. 1873 af blikkenslagermester W. Paasch som blikkenslager-
forretning, men i begyndelsen af 80erne, hvor mejeridriften var i sin vorden, slog W. Paasch over på at fremstille mejerimaskiner og -redskaber.

I 1895 optoges L. P. Larsen og Vald. C. Petersen i firmaet, og der oprettedes derved et interessentskab under navn af Paasch & Larsen, Petersen, og denne virksomhed overgik d. 1. jan. 1898 til et aktieselskab med de 3 grundlæggere som direktører.

Ved køb af et par ejendomme mod Åboulevarden og senere ejendommen i Slotsgade foretoges betydelige udvidelser. De 3 mænds flid og ihærdighed havde bragt det lille værksted til at vokse op til en temmelig betydelig fabrik
indenfor denne branche.

A/S Paasch & Larsen, Petersen købte i juli 1934 fabrikationsretten til de af Buaas mejeri-maskinfabrik er i Aalborg (grundl. 1885) hidtil fremstillede apparater og

maskiner, og i sept. 1935 købte firmaet af De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder den i Aalborg beliggende maskinværksteds- og kedelsmediebygning på Vesterbro i Aalborg, for der at fort- 

 

 

A/S Paasch & Larsen, Petersen, Horsens

 

sætte fabrikationen af Buaas specialiteter, og firmaet står nu med disse 2 fabriker samt firmaets afdelinger i Odense, Vindegade nr. 74, og Roskilde, Hestetorvet nr. 7, og dets forhandlere godt rustet til at kunne yde mejerierne en første klasses service.

Et betydeligt antal ny-konstruktioner og opfindelser har set dagens lys hos A/S Paasch & Larsen, Petersen, ligesom firmaet altid har forstået at opfylde kravene om udvikling på tilfredsstillende måde, så det har hævdet sin plads i mejeriernes omdømme, Bestyrelsen består af købmand Kaj Wolhardt, Horsens, driftsinspektør Palle Glud og fru G. Glud, begge boende i København.

Direktører siden 1920: J. J. Wolhardt (f.1874, d. 1941) (1920-1941),

Hugo Wolhardt (f. 1902) (underdirektør 1938-1941, adm. direktør fra 1941),

 J. J. L. Wolhardt (f. 1909) (underdirektør 1941, direktør fra 1950).

Adresse: Borgergade 12, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Pacht & Crone's Eftf. ved J. v. Huth, illustrations- og kunstanstalt.

Grundl. i 1879 af fotograf Jacob Ulrik Hilmar Crone (f. 1854, d. 1923), der indtil da drev fotografisk atelier; i 1880 løste han borgerskab som illustrations- og
bogtrykker, for sammen med genremaler Laurids Vilhelm Pacht (f. 1843, d. 1912) at fortsætte med reproduktion af lystryk, litografi og klicheer. Pacht udtrådte i 1885.

I 1917 overtoges firmaet af fotograf Johan Frederik von Huth (f. 1885), der var indtrådt i firmaet i 1900, og boghandler Oscar Andre Riis (d. 1922). Efter Riis' død er v. Huth eneindehaver.

Adresse: Admiralgade 28, Kbhvn. K.

 

Harald Paetz's Eftf., hof-fotograf.

Grundl. d. 15. sept. 1865 af Harald Paetz (f. 1837, d. 1895); fortsat af sønnen, Harry Paetz (f. 1870, d.1932) og siden 1932 af fru Marie Paetz (f. 1890).

Adresse: Frederiksborggade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Pahl & Petersen A/S, strå- og filthattefabrik.

Grundl. i 1883 af Gustav Pahl (f. 1858, d. 1915), der i 1910 optog Gerhard Petersen (f. 1875, d. 1924) som medindehaver samtidig med at firmanavnet ændredes til Pahl & Petersen. Efter grundlæggerens død i 1915 videreførtes forretningen af sidstnævnte, der i 1917 optog sin broder, Frederik Petersen (f.
1867, d. 1946) som fuldmægtig i firmaet.

I jan. 1925 omdannedes forretningen til et aktieselskab med sidstnævnte som direktør. Siden Frederik Petersens død har direktionen bestået af P. P. M. Christensen, Anna Hastrup, V. K. Gersløv og A. Bundgaard. Bestyrelsen
består af direktionen samt landsretssagfører Kaj Petersen (f. 1904), der er formand.

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 29, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hermann Pahl A/S, grossererfirma.

Grundl, d. 8. april 1874 af Hermann Peter Martin Pahl (f. 1849, d. 1914), der i 1912 optog Hugo Carl Pahl (f. 1882, d. 1924), i firmaet som kompagnon.

I 1924 omdannedes virksomheden til et aktieselskab.

Direktør siden 1924: Carl Lindewald (f. 2. juni 1883).

Bestyrelsen består af Landsretssagfører 0. C. Gulmann (f. 1906), formand, direktør C. Lindewald, proprietær H. H. Pahl og overretssagfører A. Hohwy (f. 1882).

Adresse: Trommesalen 5, Kbhvn. V.                                                                            

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage