Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 463
Oste - Oves
 

H. J. Ostermann A/S, bandagefirma.

Grundl. d. 21. febr. 1865 af R. J. Ostermann (f. 1830, d. 1916); fortsat af sønnen, H. J. Ostermann (f. 1868, d. 1923) og senere af dennes enke, fru Marie Ostermann (f. 1886, d. 1949).

Overgået til aktieselskab i 1949 med I. Følsgaard (f. 1896) som direktør.

Adresse: Kronprinsensgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Otten, bageri.

Grundl. i 1848 af Claus Otten.

I 1893 overtaget af sønnen, Christian Otten (f. 1859, d. 1939) og i 1928 af dennes søn, Thomas Otten (f. 1893).

Adresse: Perlegade 66, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otterup Apotek.

Oprettet d. 31. okt. 1872.

Apotekets første indehaver var Johan Speyer (f. 1837, d. 1875).

Indehaver (siden 1937): P. M. Hauberg (f. 1882).

Adresse: Otterup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otterup Mejeri A/S.

Grundl. i 1909. Omdan­net til aktieselskab i 1926.

Formand og direk­tør: Johs. Kyed.

Adresse: Skibhusvej 72 B, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ottesen & Meyer, varemæglerfirma.

Grundl. i 1854 af H. C. Ottesen.

Denne oprettede i 1876 i forening med Marcus Meyer firmaet Ottesen & Meyer, af hvilket dog Otte sen udtrådte i 1877.

I 1882 optoges Marcus Meyers broder, Ernst Meyer i firmaet.

I 1927 optoges Th. Peder­sen (f. 1895) i firmaet som medindehaver, fra 1932-1938 var han eneindehaver, men i 1938 optog han Børge Poulsen (f. 1909) som medin­dehaver.

Adresse: Christiansgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cornelius Ottesen, hattefabrik.

Grundl. d. 28. febr. 1884 af Cornelius Ottesen (f. 1856, d. 1941).

Efter dennes død overtaget af sønnen, Johs. Ottesen (f. 1883).

Adresse: Gammel Mønt 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Ottesen's Boghandel's Eftf.

Grundl. i 1852 af Chr. Kragelund (d. 1906).

I 1897 blev bog­handelen overtaget af Emil Ottesen (f. 1869).

Denne op og i 1945 sin søn, Otto Damm Otte­sen (f. 17. jan. 1900) som medindehaver. Sidst­nævnte overtog forretningen som eneindeha­ver i 1948.

Adresse: Nørregade 22, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Ottesen & Søn, bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. nov. 1897 af Rasmus Ottesen (f. 29. sept. 1871), der i 1928 optog sin søn, Robert L. Ottesen (f. 17. febr. 1900), som medindehaver af firmaet.

Foruden bogtrykkeriet drives til­lige bogbinderi og protokolfabrikation.

Adresse: Axeltorvet, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. A. OTTO´s KONDITORI

Er grundlagt 1826; gik i 1863 over til C. V. Holm; i 1880 indtrådte Johannes Steen i Firmaet, og i 1886 blev han Eneindehaver.

Adresse: Amagertorv 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chas Otzen A/S, fabrik for maskindele.

Grundl. d. 1. juli 1910 af Chas M. Otzen (f. 1876).

Omdannet til aktieselskab i 1931 med grund­læggeren som direktør.

Adresse: Kong Georgs Vej 65-67, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Otzen, isenkramforretning, er grundlagt i 1805 som blandet købmandsforretning af C. A. Kierboe, blev i 1850 overtaget af Adolph Fr. Stricker, og ved dennes død i 1893 af en­ken, Anna, f. Herold, fra hvem den i 1914 overgik til sønnen, C. L. Stricker. Denne af­stod i 1918 forretningen til C. Lyders (f. 1880), som i 1932 solgte den til K. J. Akker­mann (f. 1904), efter hvem den i 1939 overta­ges af den nuværende indehaver, Otto Otzen (f. 1906).

Adresse: Bjergegade 11, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Otzen & Thorstenson's Eftf., P. Otzen, meka­nisk etablissement.

Grundl. d. 20. juni 1876 af P. Otzen (f. 1848, d. 1914), der i 1884 optog cand. polyt. Berend Thorstenson (f. 1854, d. 1888) som medindehaver.

Den 19. april 1924 overtaget af grundlæggerens søn, civilingeniør Paul otzen (f. 1882).

Adresse: Haderslevgade 26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ougaard's Boghandel.

GrundL d. 30. okt. 1879 af Chr. Hansen.

Indehaver (siden 1931): T. J. Ougaard (f. 1898).

Adresse: Helligkorsgade 16, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans H. Outzen, møbelfabrik og -udsalg.

Grundl. i 1910 af Hans H. Outzen (f. 1877, d. 1944).

Indehaver (siden'1946): C. M. P. Outzen (f. 1912).

Adresse: Vestergade 37, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolai Outzen A/S, korn-, foderstof- og gød­ningsforretning.

Grundl. i 1875 af Nicolai Outzen.

Overgået til aktieselskab i 1930.

Direk­tør (siden 1934); C. P. N. Møller (f. 1882).

Un­derdirektør (fra 1950): Nicolai Outzen (f. 1906).

Adresse: Storegade 80, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erik Overballe, sadelmagerforretning.

Grundl. i 1743 af Jens Søren Bodholdt.

Indehaver (si­den 1945): Erik Overballe (f. 1914).

Adresse: Skomagergade 42, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. N. Overgaard, gartneri.

Grundl. i 1839 af Adolf Lassen (f. 1803).

I 1897 overtaget af M. N. Overgaard (f. 1870, d. 1948) og i 1948 af H. Overgaard (f. 1904).

Adresse: Østergade 36, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Overhoved Teglværk & Tagstensfabrik ved Carl Jensen.

Grundl. ca. 1877.

Indehaver (si­den 1946): Carl Jensen (f. 1903).

Adresse: Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Ovesen A/S, pølsefabrik.

Grundl. i 1890 af Rudolph Oves en (f. 1861, d. 1946).

Fra 1917 til 1944 var Anton Oves en (f. 1884, d. 1944) indehaver.

I 1945 blev firmaet om­dannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 250.000 kr. Bestyrelsen består af direktør E. Poulsen, bankdirektør F. Jordahn (f. 1878), der er formand, fru Edith Sørensen, fru Anna Skovby og revisor S. J. Bach.

Direktionen be­står siden selskabets stiftelse i 1945 af slag­termester R. Ovesen (f. 1903) og slagterme­ster Leo M. Laursen (f. 1909).

Adresse: Guldsmedgade 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage