Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 99
Chri - Chri
 

Fr. Christiansen, engros-forretning med kolo­nial, bageriartikler og -maskiner. Grundl. d. 20. febr. 1878 af Hans Frederik Christiansen (f. 1851, d. 1909).

Sønnen, Erik Chr. P. Chri­stiansen, fortsatte forretningen (f. 1882, d. 1944), der nu føres videre af grosserer Erik Glud.

Adresse: Kompagnistræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Christiansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1885 af Fr. Christiansen (f. 1853, d. 1931). Derefter overtaget af sønnen Max Christiansen (f. 1891).

Adresse: Søndergade 29, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. F. Christiansen A/S, cykler, radio og land­brugsmaskiner en gros.

Grundl. d. 23. maj 1903 af Hans Frederik Christiansen (f. 1874, d. 1947). Efter dennes død omdannet til aktiesel­skab med sønnerne, Otto Egly Christiansen (f. 1907) og Ove Willy Egly Christiansen (f. 1917), som direktører.

Adresse: Vestergade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Christiansen, skomagerforretning.

Grundl. i 1880 af Chr. P. Christiansen (f. 1843, d. 1919). I 1902 overtaget af sønnen, Jacob Christiansen (f. 1875).

Adresse: Møllergade 30, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Christiansen, blomsterforretning og han­delsgartneri.

Grundl. d. 28. jan. 1888 af J. H. Christiansen (f. 1862), der fremdeles er inde­haver af forretningen.

Adresse: Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Christiansen, korn, kolonial en gros.

Grundl. . d. 26. nov. 1877 af Johan Christian­sen (f. 1849, d. 1908). Indehaver 1909-50: Ludv. Lund (f. 1873, d. 1950).

Adresse: Sønderbrogade 13, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. B. Christiansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. juni 1898 af H. J. Jacobsen (f. 1872), der senere optog H. D. Jacobsen (f. 1899) som medindehaver. I 1945 overtaget af den nuværende indehaver, Johs. B. Christian­sen (f. 4. sept. 1917).

Adresse: Grønnegade 19, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Th. Christiansen, trælast en gros.

Grundl. i 1873 af J. Th. Christiansen (d. 1903). Nuvæ­rende indehaver: sønnesønnen, John Theodor Christiansen (f. 1906).

Adresse: Hoffmeyersvej 37, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Christiansen, Waldemar Lassen's Eftf., skomagerfirma.

Grundl. d. 19. okt. 1844 af Hans Lassen (f. 1817, d. 1890). Nuværende indehaver: Jul. Christiansen (f. 1880).

Adresse: Store Strandstræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. W. Christiansens Eftf. blomsterhandel.

Grundl. i 1898· af Jasper Wald. Christiansen (f. 1867). Den 1. nov. 1946 overtaget af Sv. Kirstan (f. 1903).

Adresse: Stengade 47, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Christiansen & Søn, murermester- og entre­prenørforretning.

Grundl. d. 12. Sept. 1889 af L. P. Christiansen (f. 1861, d. 1940). I 1940 overtaget af sønnen, J. C. J. Christiansen (f. 1892).

Adresse: Birkerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Christiansen, specialforretning i småting, trikotage, lingeri og broderiforretning samt manufaktur en gros.

Grundl. d. 12. sept. 1865 af A. Blichfeldt (f. 1840 i Gesing, Randers amt, d. 1921). Den nuværende indehaver, Louis Christiansen (f. 28. aug. 1894), overtog forretningen d. 3. febr. 1923.

Adresse: Østerå 5, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. C. Christiansen, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af M. C. Christiansen (f. 1872, d. 1938). I 1939 overtaget af sønnen, F. C. Chri­stiansen (f. 1907).

Adresse: Vestergade 39, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Christiansen's Eftf., grossererforretning.

Grundl. d. 1. Nov. 1898 af N. Christiansen (f. 1845, d. 1920). Den nuværende indehaver, Emil Eriksen (f. 1879), har drevet forretningen si­den 1908.

Adresse: Store Kongensgade 81, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf Christiansen og Søn, malerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1877 af H. 1. Christiansen (f. 20. jan. 1852, d. 1918) og i 1918 overtaget af sønnen, Oluf Christiansen (f. 16. juni 1880, d. 7. sept. 1939), efter hvem firmaet viderefø­res af enken, fru' Jenny Christiansen med søn­nen, H. J. Christiansen (f. 13. aug. 1910), som forretningsfører.

Adresse: Rosenlunden 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Christiansens Papirvarefabrik A/S.

Grundl. d. 24. nov. 1870 af bogbinder Peter Eduard Christiansen (f. 1839, d. 1888), der i 1884 op­tog svigersønnen, Alfred Hansen (f. 1862, d. 1892) i firmaet.

Dennes enke Anna Voegtle (iflg. navneforandring) fortsatte virksomhe­den.

I 1907 indtrådte sønnen, Peter Voegtle (f. 1884) og året efter udtrådte Anna Voegtle.

 I 1910 oprettedes en litografisk afdeling og i 1914 omdannedes virksomheden til et aktie­selskab med Peter Voegtle som leder.

I 1917 købtes A/S Det Hoffenbergske Etablissements litografiske afdeling og i 1918 A. Iversen's Stentrykkeri (grundl. 1856).

Den 1. okt. 1918 blev virksomheden atter et personligt firma under navn P. Christiansen, idet Peter Chri­stiansen (f. 1889) optoges som kompagnon indtil febr. 1919, hvorefter P. Voegtle blev eneindehaver, idet han som medinteressenter optog Aage Richard Bøttger (f. 1884) og Lud­vig Henrik Peter Jørgensen (f. 1888).

I 1919 købtes Arnold Schmitz' Enkes Stentrykkeri (grundl. i 1896) og Aug. Petersen's Papirpose­fabrik. Firmaet P. Christiansen blev atter om­dannet til aktieselskab i 1925 med Peter Voegtle som direktør; i 1937 indtrådte oven­nævnte L. P. H. Jørgensen i direktionen. Sel­skabet hævedes i 1945 og virksomheden over­gik atter til Peter Voegtle som personligt fir-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage