Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 3
 

 Chr. Lassen og S. Jacobsen, 1880 Chr. Simoni og M. Herskind og L. Hartvigson tiltrådte;

1889 afløste Erhard Pedersen L. W. Sass; 1898

 

 

Aalborg Diskontobank

 

afløste Emil Dyhr L. Hartvigson, 1900 indtrådte, i stedet for Erhard Pedersen, I. Petersen,

der fra 1902-14 var enedirektør; 1914 indtrådte Olaf Nielsen (f. 1880) som meddirektør;

1923 udtrådte I. Petersen og Rob. C. F. Lund (f. 1890) tiltrådte. Formænd i bestyrelsen har været: godsejer Martin Steinthal til Kyø (1854-58), hospitalsforstander, prokurator Niels Ostenfeldt (1858- 68), prokurator A. Bentzen (1868-76), købmand, etatsråd Chr. Simoni (1876-77), stiftamtmand, kammerherre Dahlstrøm (1877-86), borgmester Simony (1886-98), konsul, etatsråd Hans Holm (1898-1903), sagfører, stiftskasserer Knud Petersen (1903-26) og direktør A. Boeck-Hansen (f. 1871) (fra 1926-31). 1931 omdannedes bestyrelsen (bankrådet) til et repræsentantskab med 12-15 medlemmer, der vælger en bestyrelse på 3 mand. Formænd for repræsentantskabet har været: direktør A. Boeck-Hansen (1931-41). Formand siden 1941 er: overretssagfører Knud Grünwald (f. 1881). Formænd for bestyrelsen siden 1931 har været: borgmester F. Bornemann (1931-32), købmand F. Lund (i 1932), købmand Søren Jensen (1932-43); formand siden 1943 er købmand Jørgen Rützebeck (f. 1880), der sammen med købmand E. Ruge (f. 1902) og købmand Chr. H. Olesen (f. 1876) udgør bankens

nuværende bestyrelse.

 

Aktiekapitalen var opr. 111.734 rigsdaler; 1911 udvidet fra kr. 500.000 til 1 mill.; 1917 fra 1 til 2 mill. kr.; 1937 fra 2 til 3 mill. kr. Reserverne androg ult. 1948 3.3 mill. kr. Omsætningen var det 1. regnskabsår ca. 2 mill. kr.; ult. 1948 3.393 mill. kr. Indlånsmidlerne androg ved afslutningen af 1. regnskabsår ca. 139.000 kr.; ult. 1948 59.5 mill. kr. Bankens nuværende ejendom i Aalborg opførtes i 1874, udvidet og ombygget 1920-21 og 1937-38. Banken har filialer i: Aggersund, Dronninglund, Hadsund, Hobro, Løgstør, Nørager, Skørping og Vejgaard.

Adresse: Gammel Torv 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Drivremmefabrik ved N. J. Nielsen.

Grundl. ca. 1884 af fabrikant Hansen (f. 1839, d. ca. 1929). Indehaver (siden 1915): N. J.

Nielsen (f. 1884).

Adresse: Jomfru Ane Gade 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Foderstof-Import A/S. Stiftet med vedtægter af 20. juni 1906; selskabet begyndte

sin virksomhed d. 5. juli s. å. Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 100.000 kr., er senere

udvidet til 1 mill. kr. Selskabets første bestyrelse bestod af købmand C. L. Winther, Brønderslev, købmand J. D. Jørgensen, Sindal, købmand N. P. Andersen, Støvring, købmand

F. S. Steenberg, Gudumholm og købmand J.N. Dinesen, Aalborg. Selskabets første direktør var V. R. H. G. Tügel, der fratrådte i 1923; denne afløstes af A. L. S. Langvad; i 1937 indtrådte M. L. Bolvig  direktionen. I 1947 tiltrådte den nuværende enedirektør Axel Laursen (f. 30. maj

1890), der har været knyttet til selskabet siden 1920. Bestyrelsen består nu af købmand Aage

Holt, Hjørring (f. 1902), købmand L. P. Sørensen, Nørre Saltum, købmand Chr. Olesen,

Aggersund (f. 1898), købmand Axel Holt, Nykøbing M. (f. 1904), købmand H. Thorndahl

(f. 1888), direktør Jakob Kjeldsen, Aars (f. 1902) og direktør Viggo Vestergaard, Hurup

(f. 1918). Virksomheden har gennem alle årene haft egen import af korn og foderstoffer, og har siden 1911 haft sin egen foderblandingsfabrik, der flere gange er blevet udvidet og moderniseret. Filialer i Frederikshavn, Struer, Thisted og Nykøbing M.

Adresse: Østerå 20, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Halmvarefabrik ved Lars Hvarregaard.

Grundl. ca. 1890 af C. V. Olsen. Fra 1938 til 1947 var J. Toft Simonsen (f. 1898) indehaver. I 1947 overtoges forretningen af Lars Hvarregaard (f. 1909).

Adresse: Østerbro 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Aalborg i Thisted. Grundl. i 1868 af etatsråd, konsul Wilhelm Helstrup (f. 1841, d. 1915). Indehaver (siden 1947): Jens Nielsen.

Adresse: Storegade 29, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Hypotekforening, se Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Aalborg.

 

Aalborg Kaffe- og Tehandel, Fr. Brorsen.

Grundl. d. 24. marts 1885 af Fr. Brorsen (f. 1861). Indehaver siden 1927: Th. Nielsen (f. 1887).

Adresse: Ved Stranden 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Kreaturforsikring (gensidigt selskab). Grundl. i 1869. Bestyrelsens formand: proprietær C. D. Thorn. Forretningsfører (siden 1936): A. Kræmmer (f. 1883).

Adresse: Nytorv 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage