Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 304
Jørg - Jørg
 

C. Fr. O. Jørgensen, metalvarefabrik.

Grundl. d. 20. marts 1899 af Fr. O. Jørgensen (f. 1858, d 1926).

Nuværende indehaver: sønnen Carl F. O. Jørgensen (f. 1888).

Adresse: Strandlodsvej 7, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. JØRGENSEN

Vognmandsforretning, er grundlagt 1857 af P. C. Petersen, der i 1868 overdrog Forretningen til Chr. Jørgensen (f. 1836, d. 1896), efter hvem den overgik til hans Søn. H. P. Jørgensen (f. 1872).

Adresse: Bredgade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Jørgensen & Co., isenkramforretning.

Grundl. i 1889 af Chr. J. Jørgensen m. fl.

I 1910 over­taget af Knud Nielsen (f. 1875, d. 1946), hvis enke, fru Olga Nielsen (f. 1882) nu fortsætter forretningen.

Adresse: Sønder gade 34, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jørgensen & Co., penselfabrik.

Grundl. d. 15. dec. 1884 i Varde af Chr. Jørgensen.

I 1898 flyttedes virksomheden til Kbhvn.

Nuværende indehavere: Chr. Jensen (f. 1893) og O. Svei­gaard (f. 1891).

Adresse: Nitivej 8, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jørgensen's Eftf., snedkerforretning.

Grundl. d. 2. nov. 1879 af Chr. Jørgensen.

Nu­værende indehaver: dennes søn, Svend Aage Jørgensen.

Adresse: Sølvgade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jørgensen's Eftf. ved E. Chr. Jørgensen, møbelfabrik.

Grundl. d. 2. nov. 1880 af Chr. Jørgensen (f. 25. dec. 1857, d. 27. dec. 1937) og i 1911 overtaget af sønnerne, Svend Aage Vilhelm Frederik Balle Jørgensen (f. 14. juni 1884) og Knud Arendal Jørgensen (f. 13. jan. 1888) under firmanavnet Chr. Jørgensens søn­ner ved Svend-Aage & Knud Jørgensen.

Den 27. febr. 1928 omdannedes firmaet til et ak­tieselskab, der ophævedes igen i 1937, da fir­maet overtoges af Svend-Aage Jørgensens søn, den nuværende indehaver, E. Chr. Jørgensen (f. 11. juni 1914).

Adresse: Sølvgade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jørgensen's Eftf. ved Sv. Larsen, møbel­forretning.

Grundl. i 1884 af Chr. Jørgensen (f. 1853, d. 1929).

Fra 1925-46 drevet som aktieselskab.

Indehaver (siden 1946): Sven Larsen (f. 1919).

Adresse: Blaagaardsgade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. A. Jørgensen's Eftf., I. C. Petersen. herre­ekviperingsforretning.

Grundl. i 1882 af Aug. Kronborg. 1906-39 ejedes forretningen af Chr. A. Jørgensen (f. 1880, d. 1939).

Indehaver (si­den 1939): I. C. Petersen (f. 1900).

Adresse: Nørregade 14, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. V. Jørgensen's Eftf., vinhandel.

Grundl. d. 16. jan. 1900 af C. V. Jørgensen (f. 1873, d. 1950).

Indehaver (fra 1950): Svend Elbæk Kri­stensen (f. 1905).

Adresse: Vesterbrogade 22, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. C. Jørgensen, ur-, optik- og guldsmedefor­retning.

Grundl. d. 16. jan. 1876 af D. C. Jør­gensen (f. 1857).

Indehaver (siden 1932): An­ton Jørgensen (f. 1901).

Adresse: Kirkestræde 20, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dybro Jørgensen, korn- og foderstofforret­ning, brændsels-, trælast- og gødningshan­del.

Grundl. d. 26. febr. 1895 af Dybro Jør­gensen (f. 1870), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Sindal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Hjelmer Jørgensen, guldsmede- og urma­gerforretning.

Grundl. i 1882 af Søren Nielsen (f. 1860, d. 1910).

I 1907 overtaget af Rs. Christensen (f. 1879), og i 1947 af E. Hjelmer Jørgensen (f. 1922).

Adresse: Storegade 26, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Jørgensen & Co., automobilforretning.

Grundl. d. 2. okt. 1909 af Einar Jørgensen (d. 1911) og Fritz Laage-Petersen (f. 1884); sidst­nævnte er siden 1911 eneindehaver af virk­somheden.

Adresse: Lyngbyvej 36, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Jørgensen, import og eksport af garn.

Grundl. d. 1. juli 1908 af Emil Jørgensen (f. 1864, d. 1935); i 1935 overtaget af Axel J. Han­sen (f. 1877, d. 1949) og d. 1. jan. 1950 af Knud Erik Krøll (f. 1909).

Adresse: Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. F. Jørgensen, produktforretning.

Grundl. i 1860 af F. F. Jørgensen (f. 1832, d. 1919).

Inde­haver siden 1919: fru Emma Jørgensen (f.1887).

Adresse: Havnegade 21, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Jørgensen & Søn, smedeforretning.

Grundl. i 1867 af N. Krokow.

I 1896 overtaget af F. Jørgensen, i 1936 af dennes søn, A. G. Jørgen­sen og i 1943 af Karl V. Schmidt (f. 1897).

Adresse: Larsbjørnsstræde 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Jørgensen's Eftf. A/S, isenkramfor­retning.

Grundl. ca. 1870 af brdr. Døcker. Om­dannet til aktieselskab i 1926.

Forretningsfører siden 1944: E. Pedersen (f. 1908).

Adresse: Søndergade 1, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Jørgensen, bagerforretning.

Grundl. i 1892 af V. Sarup (f. 1863, d. 1919).

Nuværende indehaver: Georg Jørgensen (f. 1897).

Adresse: Willemoesgade 58, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Jørgensen, tapetserer- og dekoratørfor­retning.

Grundl. d. 2. april 1907 af Georg Jør­gensen (f. 1882), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 196, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Jørgensen, møbel- og ligkisteforretning.

Grundl. i 1884 af snedker M. Andersen.

Inde­haver siden 1902: H. Jørgensen (f. 1878).

Adresse: Nørregade 5; Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Jørgensen, skrædderforretning.

Grundl. i 1893 af Laur. Madsen (f. 1868, d. 1934); efter denne overtaget af sønnen, Kai Berg Madsen (f. 1903), og i 1937 af H. Jørgensen (f. 1888).

Adresse: Vesterbrogade 96, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage