Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 309
Jørg - Kall
 

Villiam Jørgensen's Farvehandel A/S.

Grundl. i 1883 af C. V. Hansen.

I 1929 omdannet til aktieselskab.

Forretningsfører (siden 1930): P. Malmquist (f. 1906).

Adresse: Nørrebrogade 30, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. L. Jørgensen, buntmagerfirma.

Grundl. d. 19. okt. 1889 af J. Jørgensen (f. 1864).

I 1922 overtaget af sønnen, V. Lund Jørgensen (f. 1891).

Adresse: Nørregade 13, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaalund Kloster's Handelsgartneri.

Grundl. d. 1. okt. 1902 af godsejer Otto Lawaetz (d. 1914).

Indehaver (siden 1938): Carl Petersen (f. 1895).

Adresse: Volden, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaalund's Sæbefabriker A/S.

Grundl. i 1885 af konsul R. Kaalund (f. 1838, d. 1913), som i 1890 overdrog fabrikken til købmændene As­mus Jürgensen og Marius Nielsen.

Disse af­hændede den i 1899 til konsul Hans Chr. Pe­tersen (f. 1872, d. 1934).

I 1927 overgik virk­somheden til et aktieselskab.

Selskabets første direktør var ovennævnte, konsul Hans Chr. Petersen.

Efter dennes død i 1934 tiltrådte P. M. Rol­ver (f. 1883) som direktør.

Bestyrelsen består nu af konsul Chr. Eff, der er formand, konsul Oskar Christensen, der er næstformand, rentier H. L. d' Auchamp og cigarfabrikant Ejnar Pedersen, Horsens.

Sæbefabriken beskæftiger ca. 75 funktionæ­rer og arbejdere.

Adresse: Dyrehavevej, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaas & Sørensen, kulfirma.

Grundl. d. 27. marts 1873 af konsul Albert Sophus Vilhelm Kaas (f. 1843, d. 1903) og Niels Andreas Carl Sørensen (d. 1892).

Indehaver (siden 1911): konsul Georg Ejnar Olsen (f. 1876).

Adresse: Sofiegade 6, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaffeforretningen Java.

Grundl. d. 8. aug. 1889 paa den nuværende adresse af V. Olsen (f. 24. okt. 1863, d. 10. april 1937) og ved dennes død overtaget af datteren, den nuværende indeha­ver, Elisabeth Olsen.

Adresse: Vesterbrogade 69, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaffesurrogatfabriken Danmark A/S.

Grundl. i 1902 som aktieselskab.

Den første bestyrelse bestod af seks medlemmer med C. E. A. Munch som formand. Virksomheden lededes af bestyrelsen indtil 1912; i 1912 tiltrådte H. L. A. Petersen (f. 10. nov. 1876, d. 1933) som direktør og bestyrelsesformand.

Efter hans død overtoges direktionen af hans søn, Poul Drewes (f. 1903).

Bestyrelsen består af direktør A. H. F. Jør­gensen, der er formand, samt direktøren, ovennævnte Poul Drewes, og fru J. E. Peter­sen.

Aktiekapitalen er på ½ mill. kr.

Adresse: Grundtvigsvej 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kagerup Trævarefabrik A/S.

Grundl. i 1888 af Jens Olsen Christensen.

Omdannet til ak­tieselskab i 1908.

Direktør (siden 1940): F. Westphal Larsen (f. 1911).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Kaiser's Eftf., kirurgisk instrumentmager­forretning etc.

Grundl. d. 29. juni 1858 af J. G. Kaiser.

Indehaver siden 1942: Ernst Hansen (f. 1904).

Adresse: Søndergade 37, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Kaiser A/S, bandageri og instrumentma­gerforretning.

Grundl. d. 26, april 1894 af W. Kaiser (f. 4. febr. 1863).

Omdannet til aktie­selskab i 1930.

Nuværende bestyrelse: grosse­rer Kai Lippmann, Kbhvn. (f. 1882), oven­nævnte bandagist W. Kaiser, direktør Ole Lundt-Lippmann (f. 1917) og landsretssagfø­rer K. Kier (f. 1889).

Den daglige ledelse fore­stås af forretningsfører Herluf Sørensen (f. 1916).

Adresse: Vestergade 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kakkelovnskompagniet.

Grundl. ca. 1902 af Peter Rasmussen; i 1920 afhændet til Henrik Bæhr, i 1940 til Carl Hoffmann (f. 1913).

Adresse: Studiestræde 27-29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Kalckar, vekselerer- og bankierforret­ning.

Grundl. d. 20. jan. 1898 af Ludvig Kal­ckar (f. 1860, d. 1931) og efter hans død over­taget af sønnen, Emil Kalckar (f. 1904), som i 1948 optog Otto Jensen (f. 1901) i firmaet.

Adresse: Bredgade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. N. KALCKAR

Manufakturhandler, er grundlagt i Sept. 1839 af Marcus Nathan Kalckar (f. 1815, d. 1863), hvis Broder, Simon Nathan Kalckar (f. 1820, d. 1878) i 1845 indtrådte i Firmaet. Efter sidstnævntes Død fortsattes Virksomheden af hans Enke, Emma Kalckar (f. 1828) indtil 1893, da hun overdrog den til Sønnen, Jacob Frederik Kalckar (f. 1858).
Adresse: Vendersgade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Niels Kalhave, centralvarme-, sanitets og blik­kenslagerforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1911 af Niels Kalhave (f. 1886), som fremdeles er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Lille Sct. Hansgade 15, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kalkværket i Kalundborg, V. Sørensen & N. Th. Christiansen.

Grundl. i 1880 af Henrik Sørensen (f. 1848, d. 1902).

I 1906 overtaget af Vald. Sørensen (f. 1880, d. 1946), som i 1917 optog N. Th. Christiansen (f. 1882, d. 1940), som medindehaver.

I 1941 optoges murermester, branddirektør Henrik Sørensen (f. 1911) som medindehaver; efter Vald. Sø­rensens død i 1946 indtrådte hans enke, fru Ellen Sørensen i firmaet.

Adresse: Kordilgade 38, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. J. Kall, kulimport, dampskibsagentur og ha­variforretning Lloyd's agentur.

Grundl. d. 1. maj 1828 af Georg von der Pahlen.

Den 1. juli 1831 indtrådte commerzienrath P. J. Kall (f. 1804, d. 1878) som medindehaver af firmaet; grundlæggeren udtrådte nogle få år senere.

I 1866 blev konsul Julius Kali (f. 1836, d. 1915) og konsul William Schmidt (f. 1834, d. 1904) medinteressenter, og disse fortsatte forretnin­gen efter commerzienrath, konsul P. J. Kalls død i 1878 indtil d. 1. jan. 1904, da den over­tages af konsul P. J. Kall (f.1878) og konsul Sophus P. Karup (f. 1867), som er de nuvæ­rende indehavere.

Adresse: Danmarksgade 75, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage