Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
 Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 308
Jørg - Jørg
 

P. Jørgensen & Co., Skibsmægler-, dampskibs­ekspeditions- og speditionsforretning.

Grundl. d. 3. april 1865 af P. Jørgensen (f. 1835, d. 1900), der i 1869 blev tysk konsul og i 1888 britisk vicekonsul. Han optog i 1894 sine med­arbejdere, S. Møller (f. 1859, d. 1913) og L. Jepsen (f. 1867, d. 1932), Som medindehavere af firmaet. Sidstnævntes søn, skibsmægler, kon­sul J. U. Jepsen (f. 1907), der blev ansat i fir­maet i 1921, har siden 1. maj 1933 været ene­indehaver.

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul C. Jørgensen, læderhandel.

Grundl. i 1865 af A. Lund.

I 1914 overtaget af R. Jørgensen (f. 1876, d. 1930) og i 1928 af dennes søn, Poul C. Jørgensen (f. 1903).

Adresse: Rengegade 15, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Fromberg Jørgensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 8. sept. 1896 af Valdemar Hecht (f. 1868, d. 1926).

Indehaver (siden 1948): fru R. Fromberg Jørgensen.

Adresse: Hovedgaden 20, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Jørgensen, glarmesterforretning.

Grundl. 1 1899 af Fr. Jørgensen (f. 1874, d. 1911).

Nuvæ­rende indehaver: S. Jørgensen (f: 1882).

Adresse: Vester gade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sjørup Jørgensen A/S, manufakturforretning.

Grundl. d. 30. sept. 1905 af Niels Sjørup Jør­gensen (f. 1878).

I 1946 omdannet til et aktie­selskab med en aktiekapital på kr. 400.000; i 1949 udvidet til 1 mill. kr.

Bestyrelsen består af grundlæggeren, der er formand og direktør, fru Inger Jørgensen (f. 1883) og prokurist Knud Bundgaard (f. 1914).

Adresse: Søndergade 39-41, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sofus Jørgensen A/S, møbel- og snedkerforret­ning.

Grundl. i 1857 af Johan Manly, overtaget d. 1. marts 1892 af Sofus Jørgensen (f. 1868, d. 1929).

I 1937 omdannet til aktieselskab.

Nu­værende direktion: P. M. Kodahl (f. 1889), adm., og K. A. Sørensen.

Adresse: Tværgade 7, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Jørgensen, listefabrik.

Grundl. i 1899' af L. N. Jørgensen (f. 1860).

Indehaver (siden 1923): Th. Jørgensen (f. 1884).

Adresse: Thorsgade 34, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Jørgensen & Søn, dørgrebsfabrik.

Grundl. d. 22. okt. 1889 af W. Jørgensen (f. 1858, d. 1937).

Indehaver siden 1937: B. A. Jørgensen (f. 1890).

Adresse: Gammel Mønt 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Jørgensen, murerforretning.

Grundl. ca. 1840 af Ludvig Andreas Jørgensen.

Nuvæ­rende indehaver: Valdemar Jørgensen (f. 1896).

Adresse: Sankt Anna Gade 21, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Jørgensen & Co., vinhandel.

Grundl. i jan. 1900 at Charles Valdemar Jørgensen og Vilhelm Christiansen (f. 1863, d. 1934).

Nuvæ­rende indehavere: Walter Rasmussen (f. 1902) og Willy Reinhard (f.1904).

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VALDEMAR JØRGENSEN

Parfumefabrik og –udsalg, er grundlagt 17. April 1860 af cand. Pharm. Vald. Jørgensen (f. 1831). I 1898 overtoges Virksomheden af de nuværende Indehavere, Sønnen cand. Pharm. E. Ferlov (f. 1871), og svigersønnen, Oscar Schmidt (f. 1856). Fra 1898 drives Forretningen under eet med Firmaet Bruun og Andersen (se dette), af hvilket Valdemar Jørgensen havde været Medindehaver fra 1878.

Adresse: Pilestræde 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. Vald. Jørgensen's Eftf. H. Munthe-Øster­bye, parfumeudsalg.

Grundl. d. 17. april 1860 af cand. pharm. Vald. Jørgensen (f. 1831).

Fra 1919 til 1933 var virksomheden et aktiesel­skab.

Fra 1933 til 1942 var apoteker Oluf Poulsen (f. 1881) indehaver.

I 1942 overgik firmaet til grosserer H. Munthe-Østerbye (f. 1. sept. 1918) og Margje Munthe-Østerbye (f. 22. nov. 1914).

Adresse: Pilestræde 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Jørgensen, udstyrsmagasin.

Grundl. d. 3. april 1897 af Viggo Jørgensen (f. 30. marts 1871, d. 13. okt. 1933). Grundlæggerens søn, Svend Wichmand Jørgensen (f. 17. juni 1904) indtrådte i firmaet i 1933 og overtog det som eneindehaver år 1939.

Firmaet startede på hjørnet af Guldsmed­gade og Klostergade som almindelig blandet manufakturhandel.

Om­kring århundredskiftet flyttede forretningen til den nuværende adresse, hvor den førtes videre som specialforretning i udstyrsbranchen med møbler, senge-udstyr, hvidevarer, gulvtæpper og gardiner som spe­ciale.

 

Svend Jørgensen

 

I 1931 blev forretningens ejendom mod Clemensstræde fuldstændig ombygget og sat i forbindelse med en samtidig opført 5 etages ejendom imod Ågade (Åboulevarden).

Adresse: Clemensstræde 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilh. Jørgensen, urforretning.

Grundl. i aug. 1896 af Wilh. Jørgensen (f. 1859, d. 1943).

Ef­ter dennes død overtaget af hans enke, fru Anna Sofie Jørgensen.

Adresse: Holmens Kanal 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilh. Jørgensen A/S, forretning med cigarer, tobak, piber m. v. en gros & en detail.

Grundl. d. 3. april 1870 af Wilhelm Otto Brock Jørgen­sen (f. 1834, d. 1884).

I 1946 omdannet til et aktieselskab.

Direktør (siden 1946): Holger Georg Jørgensen (f. 1888), som var eneinde­haver af firmaet fra 1910 til det omdannedes til aktieselskab.

Adresse: detailforretning: Østergade 61, Kbhvn. K.

             kontor og lager: Østergade 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. Jørgensen's Eftf., grossererforretning, pa­pir en gros.

Grundl. d. 15. jan. 1884 af Vilh. Jørgensen og i 1932 overtaget af den nuvæ­rende indehaver, grosserer H. Müllertz, H. A. (f. 20. juni 1909).

Firmaet, der forhandler alt indenfor papir, kontor-artikler og bindegarn en gros har i 1944 optaget fabrikation af blom­strede papirservietter, hyldepapir og

kartonnageæsker. Filial i Korsgade, hvor firmaet tid­ligere har haft forretning.

Adresse: Nørre Voldgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage