Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 441
 

NORDISK DROGE- & KEMIKALIEFORRETNING A/S

 

Virksomheden blev under navnet Nordisk Dro­ge- & Kemikalieforretning grundlagt i 1903, da Chr. E. Emborg begyndte at drive en gros forretning med apotekervarer og enkelte andre artikler. Omsætningen voksede hurtigt, der blev brug for mere kapital, end grundlæggeren rå­dede over, og nogle år senere indtrådte Henry Warthoe som medindehaver.

I de nærmest følgende år oparbejdedes en efter skandinaviske forhold betydelig omsætning i Dan­mark, Finland, Is­land, Norge og Sve­rige, og da firma­ets stadige vækst fordrede mere ka­pital, omdannedes det i 1918 til et aktieselskab, hvis egenkapital (aktie­kapital + reserver) pr. 31. december 1949 udgjorde ca. 3,6 millioner kroner.

Samtidig med at selskabet i 1932 op­nåede indenrigsministeriets anerkendelse som "kontrolleret laboratorium", påbe­gyndtes fabrikationen af sådanne sammensatte lægemidler, som apotekere ser deres fordel ved at købe fra "kontrollerede" fabrikker:

plastre, medicinske ekstrakter, injectabilia, piller, tabletter o. m. a.

 

Interiør fra Ragnagade 9

 

I årenes løb udvidedes fabrikationen til og­så at omfatte syntetisk fremstilling af en ræk­ke små-kemikalier, og i 1940 optoges på sel­skabets landbrugsejendomme, der spænder over ca. 340 tdr. land, dyrkningen af lægeplanter som baldrian, belladonna, bulmeurt, fingerbøl o. a. Denne del af virksomheden blev bragt til ophør i 1945.

 

 


Ragnagade nr. 9

 

Det er dog handelen med andres produkter - europæiske og over­søiske - der udgør den overvejende del af fir­maets omsætning.

 

Selskabet er leverandør af rå- og hjælpestoffer til praktisk taget alle grene af den danske industri: tekstil - farve og lak ­læder - plastic - næ­rings- og nydelsesmiddel - kosmetik - den far­maceutiske industri og flere andre.

Selskabet har filialer i Aalborg og Århus.

Bestyrelse: direktør, cand. pharm. Johs. Hørs­lev, landsretssagfører Erik Petri og direktør, cand. pharm. Erik Hørslev.

Administrerende direktør: Johs. Hørslev.

Adresse: Ragnagade 9, København Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage