Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 519
Rønn - Saab
 

Rønne Storetorvs Apotek.
Oprettet d. 24. okt. 1760.

Første indehaver: Caspar Friederich Dircks (f. 1727, d. 1802).
Indehaver siden 1912: K. Th. Jørgensen (f. 1880).

Adresse: Store Torv 7, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rønne Tapet & Farvehandel ved P. J. Kofoed.
Grundl. i 1892 af P. J. Kofoed (f. 1864), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Stålegade 13, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Rønning & Gjerløff A/S, kemisk fabrik.
Grundl. d. 27. marts 1866 af P. Rønning; i 1895 indtrådte Emil
Gjerløff.
Omdannet til aktieselskab i
1916.
Direktion siden 1916: Vald. Gjerløff og Holger Gjerløff,

Adresse: Vordingborggade 26-28, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rønnow & Johansen A/S, cykleforretning.
Grundl. i 1890
af Poul Christensen.
Omdannet til aktieselskab i
1919.
Direktør (siden 1919): H. Rønnow (f. 1871).

Adresse: Farvergade 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Røntved, fiskeforretning en gros.
Grundl. i 1907 af Marius Røntved (f.
1864).
I 1940 overtaget af Chr. Røntved (f. 1899).

Adresse: østre Strandvej 45, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rørbeck & Co., assuranceforretning.
Grundl. I okt. 1904 af Carl Marius Rørbeck (f. 1870, d. 1918).

Den 1. marts 1918 overtaget af Ove A. H. P. Schmidt (f. 1892).

Adresse: Budolfi Plads 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rørkærs Magasin A/S, varehus.
Grundl. d. 15. nov. 1876 af Emil Vett og Theodor Wessel som

 

Rørkærs Magasin

 

en filial af Vett og Wessels forretning, Kongens Ny torv (Magasin du Nord).

I 1939 blev forretningen overtaget af H. A. Hansen (f. 1875), som i 1943 solgte den til
Rørkær A/S, København, der i løbet af de sidste 6 år har udvidet og oparbejdet
Rørkærs
Magasin til et af byens betydelige varehuse.

Bestyrelsen består af Direktør H. P. Rørkær-Christensen, formand (f. 1894)

Landsretssagfører Hermod Lannung (f. 1895)
Landsretssagfører Erik Waldorff (f.
1910)
Direktion: H. P.
Rørkær-Christensen
Holger Schmidt.

Adresse: Nørrebrogade 43-45, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. A. Rørmark's Eftf. ved Willy Hansen, blikkenslager-, gas- og vandmesterforretning.
Grundl. i 1872 af W. Franck (d.
1886).
Indehaver siden 1938: Willy Hansen (f. 1903).

Adresse: Revalsgade 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Røssel, maskinforhandler.
Grundl. d. 1. marts 1896 af Vald. Røssel (f. 1873), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Gammel Kongevej 33, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Røssell, maskinforretning.
Grundl: i 1862 af Joseph Røssell (f. 1834, d.
1896).
Indehavere siden 1926: Aage Røssell (f. 1.892) og Poul Røssell (f. 1893).

Adresse: Howitzvej 51, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Saabye & O. Lerche A/S, ingeniørfirma, Ingeniør J. Saabye (f. 6. maj 1860 i Rom, d.
1946) begyndte d. 3. juli 1888 som entreprenør og dannede i 1897
sammen med ingeniør
Fr. Johannsen firmaet Fr. Johannsen & J. Saabye, i hvilket ingeniør, baron O. Lerche (f. 19. aug. 1873) optoges i 1901. Den 2. jan. 1903 udtrådte ingeniør Fr. Johannsen for at overtage stillingen som telefondirektør i København, og samtidig ændredes firmanavnet til J. Saabye & O. Lerche.

Firmaet har i årenes løb udført et meget stort antal entreprenørarbejder såvel her i
landet som mangfoldige steder i udlandet. Bl. a. kan nævnes, at firmaet var deltager i det dansk-svenske konsortium, der har bygget ca. 1000 km jernbane i Tyrkiet og ca. 1000
km jernbane i Iran.
I 1938 omdannedes firmaet til aktieselskab.

Bestyrelsen består af: Ingeniør. baron O. Lerche, formand, overretssagfører, kreditforenings-direktør Aa. Faurschou (f. 6. okt. 1883), direktør E. Maegaard (f. 8. jan. 1889), vicedirektør S. Burvil (f. 3. juli 1893) og afdelingschef K. J. Maegaard (f. 1915).

Direktionen består af baron O. Lerche, administrerende direktør, og civilingeniør Osvald
Andersen (f. 1892). Underdirektør: J Lynøe (f. 1885).

Firmaet ejede Kastrup Maskinfabrik, der også omdannedes til aktieselskab i 1938 med
samme bestyrelse som ovenfor.
Direktør: ingeniør H. C. Andersen (f. 1878).

Adresse: Nyropsgade 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage