Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 520
Saba - Sabr

 

 

Saba Fodtøj, H. Lernø.

Grundl. d. 11. okt. 1891 af C. L. Petersen (f. 17. juli 1859, d. 1925).
Fra 1910 videreførtes forretningen af Ferd. Michelsen (f. 14. febr.1877, d. 16. april 1939), efter hvem den i april 1935 overtoges af svigersønnen, Harry Lernø (f. 24. nov. 1912). Forretningen har tidligere igennem 25 år været drevet under navnet "Det nye Skotøjsmagasin"; i 1935 antoges det nuværende navn.

 

 

Harry Lernø

 

 

 

 

Adresse: Frederiksborggade 1, Kbhvn. K.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Ths. Sabroe & Co, A/S, specialfabrik for køleanlæg,
Grundl. i 1895 af fabrikant Thomas Ths. Sabroe (f. 23. aug. 1863, d. 10. febr. 1942) og ingeniør Carl Gottlieb (f. 10. marts1864, d. 30. nov. 1937).

 

 


A/S Thomas Ths. Sabroe & Co.  

 

 


I 1897 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 150.000, der efterhånden, sidst i 1949, er udvidet til 3 mill. kr.

Fabrikken, som gennem sin 55-årige eksistens har specialiseret sig i fremstillingen af
køleanlæg, leverede sit første køleanlæg i året 1897 til Lisbjerg Andelsmejeri ved Aarhus. Siden da er ca. 1400 danske mejerier blevet udstyret med køleanlæg af Sabroes fabrikat, og dette tal er i stadig stigning.

Fra mejerikøleanlæggene rørte udviklingen hurtigt til alle andre arter af stationære
køleanlæg, og maskinerne fremstilles i dag i enhver størrelse, for ethvert formål og med
ethvert kendt kølemedium.

Blandt de mange forskellige områder, hvortil fabrikken i dag leverer sine køleanlæg kan
nævnes: fødevarebranchen, hotel- og restaurationsvirksomheder, centralkøleanlæg og køleskabe til beboelseshuse, laboratorier, hospitaler og sanatorier, industrielle virksomheder, såsom chokoladefabrikker, margarinefabrikker, konservesfabrikker, bryggerier, isfabrikker, fiske- fryserier, slagterier, oliefabrikker, frugtkeling etc., samt endelig skibskøleanlæg. hvoraf fabrikken har leveret alle kategorier, bl. a. til
krigsskibe, passagerbåde, lastdampere, frugttransportbåde, lyst yachter, fiskefartøj er etc. Efter vore hjemlige forhold har denne specialfabrik antaget et betydeligt format, og den indsats, den har gjort for dansk industri i udlandet, er af stor og frugtbringende betydning.
Antallet af leverede anlæg er i dag ca. 27.000, heraf ca. 1400 skibskøleanlæg til mere end 20 forskellige søfarende nationer.

En meget væsentlig del af selskabets produktion er eksporteret, til så at sige alle lande over hele verden gennem firmaets forhandlere og agenter i ca. 65 forskellige lande. Fabrikken har i Japan og også i Sverige oprettet datterselskaber, og herhjemme opretholdes en vidt forgrenet salgs- og serviceorganisation, med filialer i København,
Slagelse, Odense, Sønderborg og Kolding.

Bestyrelsen består af landsretssagfører C. Holst-Knudsen (f. 1886), direktør A. Kier (f. 1880) og direktør N. A. Pedersen (f. 1876).

 

                 

    

Axel Gruhn                        Otto Kramhølt

 

 

 

Nuværende direktion: adm. direktør (siden 1937): civilingeniør Axel Gruhn
(f. 1. nov. 1899), og tekn. direktør (siden 1929): civilingeniør Otto Kramhørt (f. 12. nov. 1880). Adresse: Sønder Alle 41, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage