Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 518
Røde - Rønn
 

 

Røde Lygte, manufakturforretning.
Grundl. d. 17. maj 1907 af brødrene D. P. Kloch (f. 1858, d. 19-24) og Alfred Kloch (f. 1873, d. 1949), som i forvejen drevgrossistfirmaet Kloch &
Børsch, der var grundl. 1900. Efter førstnævntes død fortsatte sidstnævnte forretningen alene indtil 1928, hvor den omdannedes til aktieselskab under direktion af Alfred Kloch, Poul Petersen og P. Madsen.
I 1931 hævedes selskabet, og forretningen overtoges af ovennævnte P. Madsen (f. 1878), der fremdeles er indehaver af firmaet; samtidig flyttedes forretningen
til Fiolstræde nr. 18 (Det gamle hjørne),

Adresse: Fiolstræde 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. M. Rødgaard's Importforretning A/S, mejeri- og maskinteknisk forretning. Grundl. i 1874 i Varde af J. M. Rødgaard (f. 1851, d. 1898); i 1897 flyttet til Esbjerg.
I 1898 overtoges virksomheden af et aktieselskab.
Købmand I. E. Sørensen (f. 1904) er bestyrelsens formand og direktør for virksomheden.

Adresse: Skolegade 29, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. F. Rødtjer, smedemester-, gas- og vand- mesterfirma.
Grundl. d. 28. sept. 1844 af Hans Daniel Heydeman (d. 1867); ved hans død
overtaget af Svend Svendsen (f. 1834, d. 1902) og derefter af C. F. Rødtjer (f. 1851, d. 1934).
I 1913 optoges sidstnævntes søn, V. C. F. Rødtjer (f. 1888), som medindehaver af firmaet, og efter faderens død i 1934 overtog han det som eneindehaver.

Adresse: Peder Skrams Gade 8, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arne Røjskjær, urtekramforretning.
Grundl. d. 15. april 1884 af N. K. Ipsen.
I 1946 overtaget af Arne Røjskjær (f. 1919).

Adresse: Nørre Søgade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christian F. Rømer, bog- og papirhandel.
Grundl. d. 6. maj 1890 af Christian F. Rømer (f. 1865, d. 1944); derefter overtaget af sønnen, Ove Rømer (f. 1903), medindehaver fra maj 1930.

Adresse: Skindergade 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Rønberg, fh. Cornelius Steffensens Eftf., legetøjshandel.
Grundl. i 1881 af Rasmus Cornelius Steffensen (f. 1857).
Indehaver siden 1944: Johs. Rønberg (f. 1913).

Adresse: Store Kongensgade 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf Rønberg A/S, handel med jern, stål og stålbjælker.
Grundl. d. 30. nov. 1899 af grosserer Oluf Rønberg (f. 1869, d. 1931).
Den 1. jan. 1933 omdannedes firmaet til et familie-aktieselskab, stiftet af enkefru M. H. Rønberg, sønnen, direktør Per Rønberg (f. 4. febr. 1907) og direktør, cand. polit. C. V. Jernert (f. 15. aug. 1906). Sidstnævnte er bl. a. medlem af Grosserer-Societetets komité fra 1945 (næstformand 1948), var medlem af SØ- og Handelsretten fra 1945-50, og er konsul for Chile fra 1950.

Oprindelig var firmaets kontor beliggende
Nørrevold nr. 2, men flyttedes i 1917 til Nørrevold 48 og endelig i 1939 til sin nuværende adresse; Nørrevold 80.

Firmaets oprindelige hovedartikler var bygningsjern og jern til smede, og foruden
kontoret havde det lagerplads på Frederiksborgvej nr. 78.
Udviklingen medførte imidlertid efterhånden, at alle til jern- og stålbranchen
hørende materialer indgik i driften, herunder en større en-gros afdeling med handel på de danske provinser.

 

        

P.Rønberg                                  C. V. Jernert

 

Dette medførte også, at lagerpladsen måtte flyttes til Titangade nr. 13.

Aktiekapitalen androg oprindelig 500.000 kr., men blev i 1947 udvidet til 1 mill. kr.

Selskabets bestyrelse bestod fra 1943-45 af dets ovennævnte tre stiftere.

Direktion (siden 1933): ovennævnte Per Rønberg og ovennævnte C. V. Jernert, der
tegner firmaet i forening.
Desuden tegnes firmaet af to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består nu af direktionen samt højesteretssagfører G. L. Christrup (f. 1906).

Adresse: Nørre Voldgade 80, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilhelm Rønne, Indeh. Carl Kjellberg, fiskeforretning en gros.
Grundl. i 1790 af Jens Hansen Rønne (f: 1768, d. 1844).
Indehaver siden 1930: Carl Kjellberg (f. 1898).

Adresse: Søndergade 21, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rønne Bryggeri og Sodavandsfabrik.
Grundl. d. 11. Dec.
1863 af Johan Peter Gad (f. 1829, d. 1903).
Efter hans død fortsattes virksomheden far arvingernes regning med grundlæggerens
søn, Paul Gad (f. 1881, d. 1948), som bestyrer.
Denne overtog virksomheden for egen regning i 1905.
I 1949 blev firmaet overtaget af Knud Gad (f. 2. sept. 1915) og Jørgen Gad (f. 25.
marts 1920).

Adresse: Store Torvegade 96, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rønne Kalk- og Mørtelværk, ved A. C. Kofoed.
Grundl. i 1864 af Jens Kofoed (f. 1813, d.1882).
Indehaver 1925: enkefru A. C. Kofoed (f. 1891).

Adresse: Dampmøllegade 34, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rønne Skæreri & Trælasthandel ved Andersen & Madsen.
Grundl. i 1874 af Anton Kofoed (f. 1843, d. 1916), Peter Espersen og August Kofoed.
Indehavere siden 1932: Otto Julius Andersen (f. 1886) og Alfred Valdemar Madsen (f. 1888).

Adresse: Pingels Allé 10, Rønne

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage