Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 313
Kauf - Kert
 

C. M. Kauffmann, isenkramforretning.

Grundl. d. 14. maj 1888 af C. M. Kauffmann (f. 1860).

I 1944 overtaget af E. Munthe Kauffmann (f. 1905).

Forretningen har lige siden grundlæg­gelsen været beliggende på den nuværende adresse; i 1890 erhvervedes ejendommen; flere udvidelser har fundet sted i årenes løb.

Adresse: Torvet 6, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Kaufmann's Eftf., børnekonfektionsforret­ning.

Grundl. d. 31. aug. 1886 af E. F. Kauf­mann (f. 1861, d. 1919); fortsat af enken, fru Hanne Kaufmann (f. 1862, d. 1945) og fra 1939 af datteren, frk. Inger Kaufmann.

Adresse: Frederiksborggade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Kegel, grosserer- og agenturforretning.

Grundl. d. 1. dec. 1891 af Emil Hausschultz Busch (f. 1866).

I 1939 overtaget af Otto Ke­gel (f. 1905).

Adresse: Adelgade 90, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. F. KEHLET

Chokolade- og Konfekturefabrik, er grundlagt 1825 af Christian Kehlet (f. 1785, d. 1846) hvis Søn, Chr. F. Kehlet (f. 1814, d. 1882) indtrådte i Firmaet 1844. Efter sidstnævntes Død indehavdes Virksomheden af Enken, indtil den i 1888 overgik til den nuværende Indehaver, H. G. M. Hansen (f. 1849).

Adresse: Jagtvej 85, 87. København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Christian F. Kehlet A/S, chokolade- og kon­fekturefabrik.

Grundl. i 1825 af Christian Keh­let (f. 1785, d. 1846).

Se iøvrigt Brødrene Cloetta A/S.

Adresse: Hørsholmsgade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Keller & Co., grossererfirma (smør, ost og æg).

Grundl. d. 10. dec. 1878 af Johannes Keller (f. 1852, d. 1908).

Nuværende indeha­ver: Mogens Schwartz-Sørensen (f. 1904).

Adresse: Vestre Boulevard 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjellerup Apotek.

Åbnet d. 1. dec. 1869 af Jo­han August Viinsted (f. 1830, d. 1909), som havde fået bevilling d. 26. febr. 1869.

Indeha­ver fra 1941-50: Jørgen Lindemann (f. 1876, d. 1950).

Adresse: Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjellerup Avis.

Grundl. d. 1. april 1890 af redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg (f. 1865, d. 1947). Nuværende redaktør: J. P. Jensen (f. 6. april 1890).

Bladet er aflæggerblad af Silkeborg Avis (se dette).

Adresse: Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjellerup Bank A/S.

Stiftet d. 4. april 1866 af prokurator P. N. A. Kjær, Hørupholm (f. 1831).

Nuværende direktion: F. Petersen (f. 1888) og L. Aa. Halse (f. 1900).

Adresse: Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kellerup Materialhandel, P. H. Bus.

Grundl. d. 4. dec. 1895 af Chr. Adolf Bus (f. 1859, d. 1929).

Nuværende indehaver: Poul Henning Bus (f. 1904);

Adresse: Vestergade 12, Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Kelp, isenkram-, udstyrs-, glas- og porce­lænsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1864 af Thor­vald A. Fischer (f. 1840, d. 1901).

Indehaver (siden 1911): P. Kelp (f. 1887).

Adresse: Skomagergade 17, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kemisk Værk Køge A/S, se Sadolin & Holm­blad A/S.

 

Severin Kemnitz, æskefabrik.

Grundl. d. 7. okt. 1845 af Carl Gottlieb Kemnitz (f. 1817 i Kbhvn., d. 1866); efter hans død overtaget af sønnen, Severin Kemnitz (f. 1846, d. 1931), og efter denne af frk. J. Larsen.

Den 1. jan. 1949 over­toges virksomheden af P. Baadsgaard (f. 1908).

Denne æskefabrik er den ældste i Danmark og havde indtil 1855 domicil i Store Kongens­gade nr. 108, det gamle opfostringshus, hvor­fra 40 drenge daglig anvendtes som hjælpere.

Adresse: Dybensgade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kemp & Co., kornfirma.

Grundl. d. 3. marts 1908 af P. C. Nielsen (f. 1849, d. 1934).

I 1908 overtaget af O. V. Kemp (f. 1880) og L. C. Frederiksen (f. 1881).

Adresse: Graven 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kemp & Lauritzen, ingeniørfirma for elektri­ske anlæg.

Grundl. d. 16. dec. 1882 af Otto Niels Kemp (f. 1845, d. 1905) og Severin Lau­ritzen (f. 1850, d. 1924) under det nuværende firmanavn.

I 1908 indtrådte Olaf Johannes Muusfeldt (f. 1871, d. 1935) og Johannes Axel Kemp (f. 1876, d. 1949) (udtrådt 1930) i fir­maet og i 1923 indtrådte Rolf Max Aron Levy­sohn (f. 1880). Ved Olaf Johannes Muusfeldt's død i 1935 indtrådte Axel Muusfeldt (f. 1899) i firmaet, hvis indehaver nu er: R. M. A. Le­vysohn og A. Muusfeldt.

Firmaet har siden starten udelukkende be­skæftiget sig med elektricitet, i begyndelsen hovedsagelig ved telefon- og ringeanlæg, se­nere ved lys- og kraftanlæg, og har nu des­uden afdelinger for luftledningsanlæg, vand­forsynings- og pumpeanlæg og varmemålere, bl. a. eneforhandler for de engelske "Elliott"­-instrumenter for varmekontrol etc. samt en stor detail-forretning i elektriske lamper og kroner.

Filialer: Charlottenlund og Rungsted.

Adresse: Vester Voldgade 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kerteminde Apotek.

Oprettet d. 25. nov. 1796.

Første indehaver: Johan W. Mincke (f. 1730, d. 1807).

Indehaver siden 1947: C. Dantzer­-Sørensen (f. 1882).

Adresse: Langegade 37, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kjerteminde Avis.

Grundl. d. 2. okt. 1878 af L. E. Vergmann (f. 1848, d. 1918).

Avisen over­gik i 1922 til et selskab med begrænset an­svar. Formand for bestyrelsen: landsretssagfø­rer H. V. Krag. Redaktør siden 1. jan. 1935:

C. Caspersen (f. 1889).

Adresse: Vestergade 27, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kerteminde Cement-, Rør- og Tagstensfabrik.

Grundl. i 1892 af N. C. Poulsen (f. 1867), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kerteminde Jernstøberi ved H. B. & Svend Heineke.

Grundl. d. 14. nov. 1847 som klokke­støberi.

I 1852 overtaget af jernstøber Julius Nielsen, der udvidede virksomheden og flyt­tede den fra byen til det areal, hvor den nu ligger.

Den 1. juli 1875 overtoges støberiet af M. P. Allerups sønner, Odense, der i 1895 solgte fa­brikken til murermester Martin Hansen, Kø­benhavn.

I 1899 overgik virksomheden til et aktieselskab med Martin Hansen som direktør. Han afløstes i 1900 af L. Nielsen, som i 1906 efterfulgtes af H. C. Andersen, og i 1912 af H. B. Heineke, der tillige i 1913, efter over­retssagfører Axel Guthmanns fratræden, blev

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage