Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 312
Kars - Kast

 

 

Simon Karstens' Eftf., Henrik Stærmose. sned­kerforretning og møbelfabrik. Grundl. i 1854 af H. H. Karstens (f. 1826, d. 1890).

I 1885 over­taget af sønnen, Simon Karstens (f. 1859, d. 1927) og i 1927 af Henrik Stærmose (f. 1885).

Adresse: Klaregade 36, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Karvø, tobaksforretning.

Grundl. i 1908 af tobakshandler Glenø.

I 1914 overtaget af Holger Karvø (f. 1887).

Adresse: Gammel Kongevej 105, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaseinfabrikken Danmark ved K. W. Gott­schalck.

Grundl. i 1911 som aktieselskab, der ophævedes i 1919.

Indehaver (siden 1939): K. W. Gottschalck (f. 1895).

Adresse: Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Kass' Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1890 af M. Karl Eger.

I 1910 overtaget af Pe­ter Kass (f. 1884) og i 1949 af Chr. P. Jo­hannsen (f. 1906).

Adresse: 0stergade 4, Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Kasten, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. april 1906 af Fr. Kasten (f. 1881), som frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 26, Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kastofts Boghandel ved Ejnar N. Skov.

Grundl. i 1867 af S. Aastrup.

Den 1. marts 1901 over­tog N. F. Kastoft (f. 11. febr. 1878, d. 1949) forretningen.

I 1947 blev den overtaget af den nuværende indehaver, Ejnar N. Skov (f. 15. nov. 1912).

Adresse: Vestergade 18, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KASTRUP BRYGGERI
er anlagt 1845 ved Kastrup Glasværk. C. Monrad Larsen (f. 1848, d. 1910)
 flyttede det i 1885 til det Sted, hvor det nu er beliggende. I 1891 overgik det til A/S De forenede Bryggerier (se Dette).

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kastor, Ny Stærmose ved Kastor Jørgensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1893 i Søn­dergade nr. 42 af C. H. Stærmose (f. 1865, d. 1939).

Nogle år senere købte C. H. Stærmose ejendommen Søndergade nr. 51, hvor forret­ningen stadig har til huse.

I 1910 foretoges en tilbygning til ejendommen og lokalerne ud­videdes.

Den nuværende indehaver. Kastor Jørgensen (f. 1885), har været knyttet til for­retningen siden 1907.

I 1911 blev han optaget som kompagnon, og da grundlæggeren i 1937 trak sig tilbage, overtog han firmaet som ene­indehaver og har siden atter ombygget og mo­derniseret ejendommen.

Adresse: Søndergade 51, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Kastrup, købmandsforretning.

Grundl. i 1909 af Joh. Kastrup (f. 1877).

Den 1. maj 1949 overtaget af Jan Christensen (f. 1914).

Adresse: Krusesvej 10, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KASTRUP GLASVÆRK, A/S

Er anlagt 1847 af Overstaldmester C. C. S. Greve Danneskjold- Samsøe (f. 1800, d. 1886). I 1873 overgik det til et A/S, hvad der nødvendiggjordes ved Flaskeomsætningens stærke Stigen på Grund af den tiltagende Eksport af Øl.

I 1881 købte Selskabet Tuborg Fabrikkers Glasværk, der fik Navn ” Hellerup Glasværk”. I 1883 overtog det som Ejendom Godthaab Glasværk ved Helsingør, som det havde haft i Forpagtning siden 1873. Fra 1907 drives Glasværket i nøje Tilslutning til A/S De forenede Glasværkeer og A/S Frederiksberg Glasværk.

Adresse: Nørre Voldgade 12.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kastrup Glasværk A/S.

Anlagt d. 12. okt. 1847 af overstaldmester C. C. S. greve Dan­neskjold Samsøe (f. 1800, d. 1886).

I 1873 overgik det til et aktieselskab og samme år forpagtedes Godthaab Glasværk ved Helsingør (grundl. ca. 1858 af Mathias Jørgensen).

Dette blev definitivt overtaget i 1883, og i 1881 køb­tes Tuborg Fabrikers Glasværk, der fik nav­net "Hellerup Glasværk".

Fra 1907 drives glas­værket i nøje tilslutning til A/S De forenede

Glasværker, Odense, og A/S Frederiksberg Glasværk, hvilke selskabers aktier det har overtaget. Under A/S De forenede Glasværker hører Fyns Glasværk, Odense, (grundl. d. 11. juni 1874) og indtil år 1907 Aarhus Glasværk, Århus, (grundl. 1898), der da overtoges af A/S Kastrup Glasværk.

I 1918 erhvervedes endvi­dere aktiekapitalen i glasværket i Aalborg (grundl. i 1853 af kammerherre A. T. Schüt­te (f. 1805, d. 1889), overgået til et aktiesel­skab i 1905).

Selskabet driver nu foruden Kastrup Glas­værk følgende værker: Hellerup Glasværk, De forenede Glasværker i Odense og Aarhus Glas­værk.

Den nuværende bestyrelse består af høje­steretssagfører C. B. Henriques (f. 1870), for­mand, direktør Halfdan Hendriksen (f. 1881), direktør Valdemar Hansen (f. 1870), godsejer Fr. Sander (f. 1883), direktør Poul Simonsen (f. 1881) og direktør N. Steenberg (f. 1897). Direktør Valdemar Hansen blev direktør for A/S De forenede Glasværker i Odense og År­hus i 1906 og efter sammenslutningen i 1907 direktør for A/S Kastrup Glasværk indtil 1949.

Direktion (siden 1949): Valdemar Hansen jun. (f. 1910) (medlem af direktionen fra 1947).

Adresse: Nørre Voldgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Kastrup-Nielsen, tømrer- og entreprenør­firma.

Grundl. i 1900 af Chr. Kastrup-Nielsen (f. 1870, d. 1941).

Efter hans død videreført af enken, fru Johanne Mathilde Kastrup-Nielsen (f. 1900).

Adresse: Forchhammersvej 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Kastrup-Nielsen, tømrerfirma.

Grundl. i 1872 af Fr. Nielsen (f. 1832, d. 1908).

 

     

H. P. Kastrup-Nielsen       Axel Kastrup-Nielsen

 

I 1904 overtoges firmaet af sønnen, H. P. Kastrup-­Nielsen (f. 1863, d. 1946).

Siden 1935 har den­nes søn, tømrermester Axel Kastrup-Nielsen (f. 21. aug. 1906) været knyttet til virksomhe­den, som han ved faderens død overtog som eneindehaver. Firmaet har i årenes løb udført flere større arbejder for stat og kommune så­vel som for private, bl. a. Langelinies Pavillon, Nationalbanken, Sankt Lucas Stiftelsen på Bernstorffsvej, Nordisk Kaffe Kompagni's byg­ning i Frihavnen, Det kgl. octr. Brandassu­rance Co. på Højbro Plads, en del kommune­skoler samt flere andre bygninger.

Adresse: C. F. Richs Vej 65, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage