Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 311
Kamp - Karn
 

maet fortsattes af N. Ø. Kampmann som ene­indehaver til dennes død i 1910, hvorefter fir­maet overtoges af enkefru Abelone Kamp­mann (d. 1933) med sønnen, Christian Kamp­mann (f. 1881) som medindehaver.

I 1911 ud­trådte enkefru A. Kampmann af firmaet, som fortsattes af Christian Kampmann som ene­indehaver til han i 1916 optog broderen, Hen­rik Kampmann som medindehaver. Sidst­nævnte udtrådte i 1921 af firmaet. S. å. om­dannedes det til et aktieselskab med en ak­tiekapital på 1 mill. Kr.

Selskabets direktør fra 1921 til 1941 var ovennævnte C. Kampmann.

Denne afløstes i 1941 af direktør Niels B. Las­sen (f. 1893).

Bestyrelsen består af direktør A. Møller (f. 1890), der er formand, konsul O. Th. Christen­sen og direktør N. A. Pedersen (f. 1876).

Adresse: Banegårdsplads 6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Kandestøberiet", Arendal Petersen.

Grundl. d. 21. marts 1876 af V. T. Petersen (f. 1837).

Indehaver (siden 1900): sønnen, E. C. Arendal Petersen (f. 1874).

Adresse: Gothersgade 113, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kann's Hotel.

Grundl. i 1865. Indehaver (siden 1946): C. Jensen-Holm (f. 1896).

Adresse: Eskildsgade 6, Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Kann, farvehandel.

Grundl. i 1896 af I. P. Dahl (d. 1914); i 1914 overtaget af den nuværende indehaver, M. Kann (f. 1889).

Adresse: Kongensgade 58, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. KANNEWORFF

Herrekviperingsfirma, er grundlagt 1818 af Lars J. Kanneworff (f. 1790, d 1859), der etablerede sig som Ulden og Lærredshandler i Vingaardsstræde og i 1836 flyttede til det bekendte Hus på Kongens Nytorv. Lars Kanneworff efterflugtes af sin Søn, Thorvald F. N. Kanneworff (f. 1835, d.1897), efter hvem Christian Thorstensen (f. i Norge 1838) i 1881 overtog Forretningen; i 1896 overgik den til Grundlæggerens Dattersøn, den nuværende Indehaver, Ivar Schmidt (f. 1869)

Adresse: Bredgade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. M. Kanstrup, købmandsforretning.

Grundl. i 1886 af Jens Jensen.

Indehaver (siden 1919): A. M. Kanstrup (f. 1890).

Adresse: Østergade 20, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Kanstrup, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 13. okt. 1909 af Chr. Kanstrup (f. 1882), som fremdeles er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Storegade 19, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nicolai Kanter, korsetfabrik.

Grundl. d. 28. april 1910 af Nicolai Kanter (f. 1885 i Riga), som i 1906 bosatte sig i København og star­tede et agentur for udenlandske firmaer i kor­set-branchen.

Den 28. april 1910 fik Nicolai Kanter borgerskab som grosserer og begyndte samtidig egen fabrikation af korsetter.

Samti­dig med at Kanter fik borgerskab, havde han indregistreret sin hustru, fru Mary Kanter som prokurist i det nye firma. Fru Kanter beklæ­der stadig denne post.

Da den første verdenskrig meget stærkt re­ducerede mulighederne for eksport i korset­branchen, truedes virksomheden en overgang med standsning.

Vanskelighederne blev dog overvundet, og efter Krigen udvidede Nicolai Kanter stadig produktionen og eksporten.

Omkring 1925 dukker den amerikanske ny­dannelse på korsetfabrikationens område "Roll­on"en op på det europæiske marked.

Nicolai Kanter var den første herhjemme, der indførte Roll-on'en, der skulle blive vor tids korset­type. Dette korsets succes skyldes et helt nyt materiale: Lastex-tråden, en udvidelig og sammentrækkelig gummitråd, indspundet i silke og ikke tykkere end en almindelig silketråd. Kan­ters hoved artikel blev nu "Lastex-Tyll- og La­stex-Korsetter".

I 1934 flyttedes virksomheden til Obels gam­le gård, Vestergade nr. 2, hvor den stadig har til huse.

Under den anden Verdenskrig måtte Kan­ter-familien flygte til Sverige. Efter Krigen gik Nicolai Kanter i Gang med at genopbygge sin fabrik. I løbet af halvandet år lykkedes det at give den et større omfang, end den hav­de i 1939. Virksomhedens vækst skyldes den stadig stigende eksport.

I det sidste femår er der foretaget flere udvidelser: et råvarelager og et færdigvarelager er anlagt i Kirkebyes Bananmodningsmagasin; to lagre er indrettet i Manufakturhuset i Frihavnen; en ny fabrik er sat i gang i Kronprinsessegade under navnet Kanter's Poirette A/S og maskinmaterialet er fornyet med lutter nye, amerikanske modeller.

I 1942 optog Nicolai Kanter sin søn, Her­man Kanter (f. 22. juli 1915) som medinde­haver.

I 1943 oprettedes en filial i Stockholm. Firmaet Nicolai Kanter, som er en af Skan­dinaviens største korsetfabrikker, har nu ene­retten på at fremstille Poirette, Charmalette, Magic og Scandale, alle navne, der kendes ver­den over og sælges som "Kanters Fabrikata".

Adresse: Vestergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brdr. Karberg, motorforretning, køreskole.

Grundl. d. 9. okt. 1909 af brødrene Andreas Karberg (f. 1885) og Gottlieb Karberg (f. 1882, d. 1923), efter hvis død Andr. Karberg er ene­indehaver.

Adresse: Bülowsvej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karensmølle A/S, fabrikation og handel med animalske foderstoffer.

Grundl. i 1868 af A. Chr. Østergaard.

Overtaget i 1908 af Chr. M. Elgaard (f. 1878), der er direktør for aktie­selskabet siden dets stiftelse i 1920).

Adresse: Nordhavnen, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karise Apotek.

Oprettet d. 17. aug. 1842 i Vemmetofte som filial af Store Heddinge Apo­tek.

Apoteket blev selvstændigt fra 1880 og flyttedes til Karise i 1902.

Apotekets første in­dehaver var Inger Marie Meldal (f. 1796, d. 1831).

Indehaver (siden 1945): Chr. J. Niel­sen (f. 1892).

Adresse: Karise.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karl Karlsen, bogbinderi.

Grundl. d. 29. april 1880 af H. M. Wissing (f. 1849).

Den 1. febr. 1927 blev forretningen overtaget af Aksel Karlsen (f. 1886).

I 1944 blev den overtaget af sønnen, Karl Karlsen (f. 1918).

Adresse: Købmagergade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Karnøe, manufakturforretning.

Grundl. ca. 1885 af Joh. Cortsen, efter hvem Joh. Toft overtog forretningen.

I maj 1919 overtoges den af den nuværende indehaver, Valdemar Kar­nøe (f. 19. maj 1889), der har foretaget flere forandringer og udvidelser af forretningen.

Adresse: Algade 1, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage