Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 606
Tran - Troe
 
Tranebjerg Bryggeri.

Grundl. i 1860 af gårdejer og brygger Mads S. Sørensen.

Indehaver (siden 1944): enkefru Sigrid Bech Madsen.

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Cort Trap, vinhandel og forretning med huder og skind samt støbegods.

Grundl. d. 7. april 1887 af Cort Trap (f. 7. april 1862, d. 31. marts 1940).

Den 1. jan. 1930 optoges sønnerne, Folmer Trap (f. 10. aug. 1895) og Orla Trap (f. 5. sept. 1901), som medindehavere af forretningen, som de overtog ved faderens død, Virksomheden omfatter tillige depot for Carlsberg - Bryggerierne for Skive og opland.

Adresse: Nørregade 34, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Trebbien's Eftf., slagterforretning.

Grundl. i 1862 af Chr. Trebbien.

Indehaver (siden 1934: El. Schmidt (f. 1890).

Adresse: Store Kongensgade 112, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Apoteket. Trianglen.

Åbnet d. 18. okt. 1911.
Indehaver fra 1911-49: mag. scient. Alfred Wøhlk (f: 1868, d. 1949); fra 1949: Sv. E.
Bjørn (f. 1902).

Adresse: Nordre Frihavnsgade 3, Kbhvn. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

OTTO TRIBLER

Bogbinderfirma. Flere Slægtled af Familien Tribler har i Slutningen af det 18. og Begyndelsen af det 19. Århundrede været indehavere af et Bogbinderi i Ulkegaden (den nuv. Holmensgade). I 40érne flyttedes derfra af P. W. Tribler. Ved hans Død 1855 overtog Sønnen, J. F. W. Tribler. (d. 1896) Virksomheden, og han efterfulgtes atter af sin Søn, Otto Tribler (f. 1851).

Adresse: Klosterstræde 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

TRIER´s BOGTRYKKERI (G. L. Lind & numa frænkel)

Er grundlagt ca. 1830 af S. L. Trier, efter hvis Død 1875 C. L. Schou og H. I. Schou blev Indehaver; i 1880 overtog den yngste Broder, H. J. Schou Triers Bogtrykkeri som Eneindehaver og Firmaets Navn blev Triers Bogtrykkeri (h. I. Schou), men i 1896 afstodes Virksomheden til G. L. Lind og Numa Frænkel, af hvilke sidstnævnte døde 1901, hvorefter G. L. Lind  er eneste Indehaver.

Adresse: Bredgade 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Trier's Bogtrykkeri (G. L. Lind & Numa Frænkel).

Grundl. i 1799. 1833 overtaget af S. L. Trier, efter hvis død i 1875 brødrene C. L.
Schou og H. I. Schou blev indehavere; i 1880 overtog sidstnævnte bogtrykkeriet som eneindehaver, og firmaets navn blev Trier's Bog- trykkeri (H. I. Schou).

I 1896 overtoges virksomheden af G. L. Lind (f. 1847, d. 1923) og Numa Frænkel (d. 1901); efter dennes død var G. L. Lind eneindehaver til sin død, hvorefter virksomheden overtoges af hans sønner, de nuværende indehavere, C. Lind (f. 11. maj 1882) og J. G. Lind (f. 24. nov. 1891).

Adresse: Bredgade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Triers Medicinalhandel (hos Farmaceuten) ved Sven Holm.

Grundl. i 1871 af apoteker Jacob Frederik Trier (f. 1829, d. 1903).

Indehaver (siden 1944): cand. pharm. Sven Holm (f. 1902).

Adresse: Silkegade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

ADOLPH TRIER & GOLDSCHMIDT

Kolonialforretning en gros. Adolph Trier (f. 1817, d. 1889) nedsatte sig i 1841 som Urtekræmmer og gik senere over til en gros Handel. I 1857 indtrådte hans Søstersøn,Sigfred Goldschmidt (f. 1831, d. 1906), som Associé i Forretningen, der fra 1867 førte det ovenfor anførte Firmanavn; han trak sig tilbage i 1904. Adolph Triers Søn Frederik A. Trier (f. 1846, d. 1910) optoges i Firmaet 1872. Sigfred Goldschmidts Søn, Georg Goldscnmidt (f. 1856, d. 1904) optoges i Firmaet i 1893 og udtrådte 1902. Frederik A. Triers Søn, Adolph Trier (f. 1871) optoges i Firmaet i 1899 og er nu Eneindehaver deraf.

Adresse: Amagertorv 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Adolph Trier & Goldschmidt A/S, kolonialforretning en gros. Adolph Trier (f. 1817, d. 1889) nedsatte sig i 1841 som urtekræmmer og gik senere over til en gros handel. I 1857 indtrådte hans søstersøn, Sigfred Goldschmidt (f. 1831, d. 1906), som associe i forretningen, der fra 1867 førte firmanavn Adolph Trier & Goldschmidt; han trak sig tilbage i 1904.
Adolph Triers søn, Frederik A. Trier (f. 1846, d. 1910) optoges i firmaet 1872. Sigfred Goldschmidts søn, Georg Goldschmidt (f. 1866, d. 1904) indtrådte i firmaet i 1893 og udtrådte 1902. Frederik A. Triers søn, Adolph Trier (f. 1871, d. 1928) optoges i firmaet i 1899.

I 1925 blev firmaet omdannet til aktieselskab.

Nuværende direktør: C. A. Lemmich (f. 1897).

Adresse: Kompagnistræde 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødr. Trier, bankiers og vekselerere.

Grundl. i 1877 af brødrene Theodor Trier (f. 1853, d. 1927) og Louis Trier (f. 1855, d. 1919).

Nuværende indehavere: Ludvig Trier (f. 1886), Carl Christensen (f. 1892) og Ole Mauritzen (f. 1916).

Adresse: Højbro Plads 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JACOB TRIER

Urtekræmmerfirma. Jacob Trier (f. 1811, d. 1884), etablerede sig i Febr. 1836 som Urtekræmmer på Hjørnet af Vingaardstræde og Fortunstræde. Efter Faderens, Grosserer M. S. Triers Død i 1838  overtog han dennes Urtekramforretning i Pilestræde og Førte den videre under eget Navn. Efter Jacob Triers Død gik Forretningen over til hans Søn, Laurits Julius Trier (f. 1856), der fortsætter den under samme Frimanavn.

Adresse: Pilestræde 39, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jacob Trier's Eftf., urtekramforretning.

Grundl. i febr. 1836 af Jacob Trier (f. 1811, d. 1884).
Indehaver siden 1919: Johs. P. Jarding (f. 1873).

Adresse: Pilestræde 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. F. TRIER´s

Medicinudsalg og farmac.-kemiske Fabrik. Den 19. Aug. 1857 begyndte Jacob Frederik Trier (f. 1829, d. 1903) sit Apotek i Lyngby; i 1871 begyndte han Forretningen i Kbhvn. I Henhold til en Bevilling af 19. Maj 1857. Efter hans Død gik Firmaet over til hans Enke, Mariane Trier, f. Koppel (f. 1840) med Sønnen Isidor Ferdinand Trier (f. 1871) Prokurist.

Adresse: Pilestræde 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. L. TRIER & Co.

Grossererfirma. Seligmann Levin Trier (f. 1802, d. 1881) nedsatte sig 1830 som Grosserer og virkede under Firmanavnet ”S. L. Trier”. I 1864 optog han sin Broder, Martin Levin Trier (f. 1815, d. 1892) som Kompagnon. I 1874 trak den førstnævnte sig tilbage, og Forretningen fik da Firmanavnet ”S. L. Trier & Co.”. I 1883 indtrådte Johan Christian Melbye som Deltager, og i 1891 forandres Firmaets Navn til ”M. L. Trier & Co.”. I 1899 dør Melbye og Samme År optages Frederik Valdemar Petersen (f. 1870) i Firmaet, af hvilket han nu  er Eneindehaver.

Adresse: Raadhusstræde 8, Køvenhavn

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Andelsselskabet Trifolium (The Danish Estates' Butter Factory) og Trifoliums Mælkeforsyning.

Den 1. nov. 1899 begyndte andelsselskabet Trifolium sin virksomhed med mejeriet
i Haslev på initiativ af nogle store godser og forpagtergårde.

Året efter startedes et mejeri i Fakse og et i Dalmose.

I 1901 etableredes mælkeforsyningen på Frederiksberg, i 1902 et engros-lager i København for afsætning af produkterne og i 1906 et lignende engros-lager i Århus. Endvidere startedes i 1907 et mejeri i Maribo.

I 1950 gennemførte selskabet en omfattende modernisering og rationalisering, og
består herefter af mælkeforsyningen på Frederiksberg samt et i Maribo beliggende hypermoderne produktions- og konsummælksmejeri, der tages i brug i slutningen af nævnte år.

Nuværende formand for bestyrelsen: kammerherre, hofjægermester, baron C. A. Blixen Finecke, R. af Dbg. (f. 1889).

Nuværende direktion: Georg Pedersen, R. af Dbg. (f. 1896).

Adresse: Fabrikvej, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Trikohl-Renseri og Farveri.

Grundl. d. 10. april 1909 af M. Otto Kahle (f. 1882), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Vindegade 101-103, Odense.

 

Brødrene Trillingsgaard, Ringkøbing Tømmerhandel.

Grundl. ca. 1795 af konsul Chr. HØY Husted (f. 1770, d. 1825), der i øvrigt i 1814
oprettede en tobaksfabrik i Ringkøbing, som i 1907 blev overtaget af firmaet R: Færch i Holstebro og samtidig med overtagelsen flyttet til Holstebro. Sønnen, kammerråd. konsul And. C. Husted (f. 1806, d. 1883) overtog og fortsatte forretningen af 1795 efter faderens død, Senere overtoges den af en slægtning, konsul Chr. HØY (f. 1845, d. 1901), som i 1898 overdrog den til konsul J. P. Laursen (f. 1867).

I 1930 overgik firmaet til et aktieselskab for hvilket tømmerhandler C. Trillingsgaard, He (f.1a83) blev direktør i 1937.

Aktieselskabet ophævedes i 1942 og firmaet videreførtes af C. Trillingsgaard som personligt firma.

I 1948 overtoges firmaet af sønnerne, Peder Trillingsgaard (f. 1910) og Vagn Trillingsgaard (f. 1921).

Adresse: Torvegade 3, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

K. Troelsen's Enke, trikotageforretning.
Grundl. i 1883 af K. Troelsen (f. 1853, d. 1919); fortsat af enken, og i 1940 overtaget af datteren, frøken Rosa Troelsen (f. 1896).

Adresse: Griffenfeldsgade 28, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage