Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 523
Salt - Sand
 

Saltum Apotek.

Oprettet d. 30. okt. 1857. Apotekets første indehaver var A. F. Nansen (f. 1816, d. 1888). Indehaver (siden sept. 1940): H. E. O. E. van der Aa Kühle (f. 1887).

Adresse: Nørre Saltum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sams & Søn, urmager- og optikforretning.
Grundl. i 1838 af M. P. Kofoed (f. 1813, d. 1890).

I 1888 overgik forretningen til hans søn, I. C. Kofoed (f. 1853, d. 1908), der i 1893
overdrog den til P. N. Sams (f. 1867, d.
1947).
Denne optog i 1928 sin søn, Frode Sams (f. 1903), som medindehaver.

Siden 1938 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Østergade 6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hartvig Samson's Eftf., legetøj en gros.

Grundl. d. 22. febr. 1870 af Hartvig Samson (f. 1843, d. 1920).

I 1912 overtoges firmaet af Christian Christiansen Bærentz (f. 1870, d. 1943) og
Viktor Hugo Haugaard (f. 1868, d. 1942), som begge havde været i firmaet i mange år. C.
C. Bærentz trak sig på grund af svagelighed tilbage i 1937, men samme år optog V. H.
Haugaard sin søn, Eigil Haugaard, den nuværende indehaver (f. 1900), som medindehaver.
Eigil Haugaard er næstformand for Foreningen for 'galanterivarer og legetøjsgrosserere i
Danmark.

Firmaet begyndte som en detailhandel med tråd og garn, men allerede samme år løste
Hartvig Samson detailborgerskab til handel med legetøj og galanterivarer.

Endelig løste han i 1874 grossererborgerskab til handel med legetøj en gros.

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Samson's Eftf., manufakturhandel.

Grundl, d. 1. marts 1907 af P. Samson.

I 1910 overtaget af A. A. Samson (f. 1880, d. 1945); efter dennes død overtaget af Erik Merrild (f. 1906).

Adresse: Jernbanegade 24, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Samsø Apotek.

Oprettet d. 29. nov. 1815. Apotekets første indehaver: A. Chr. Laurberg (f. 1784, d. 1836). Indehaver (siden 1917): E. O. Gottlieb (f. 1890).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Samsø Bank A/S.
Grundl. d. 15. marts
1894.
Bankens første bestyrelse bestod af birkefuldmægtig, senere direktør, cand. jur. K. Høg-Petersen (f. 1861), der var formand, forpagter Bache, Besser og købmand Emil Berenth, Ballen. Direktør fra 1895-1913: Emil Berenth; fra 1913-20: A. P. Andersen; 1920-42: G. Boch (f. 1883, d. 19'42); i 1942 tiltrådte den nuværende direktør: J. Boch.

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Samsø Kom & Foderstofforretning, A. Heegaard Hansen A/S, kornforretning.
Grundl. i 1867 af A. Heegaard Hansen (f. 1871, d.
1942).
Omdannet til aktieselskab i 1938. Direktør (siden 1945): P. Jacobsen (f. 1898).

Adresse: Ballen pr. Kolby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Samsø Posten.

Grundl, i 1906 af fh. boghandler
R. Kleis. Udgiver og redaktør (siden 1936): J. H. Laursen (f. 1908).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Samsø Spare- og Laanekasse.
Stiftet d. 23. marts 1871.

Tilsynsrådets formand: gårdejer Aage Madsen, Langemark.

Direktør (siden 1922): overretssagfører Johannes Anker Garde (f. 1886).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. E. Samuelsen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 30. aug. 1844 af H. C. M. Seerup (f. 1818, d. 1889).

Indehaver (siden 1919): P. E. Samuelsen (f. 1893).

Adresse: Kordilgade 43, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

San Michele Liqueur Co. A/S, se Marius Jensens Vinhandel A/S.

 

Sanct . . . . . . ..  se Sankt .....

 

D. Sandberg, manufakturforretning.

Grundl. i 1881 af Jens Marius Lindberg (f. 1848, d. 1899).

Indehaver (siden 1927): D. Sandberg (f, 1899).

Adresse: Lillegade 16, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henrik Sandberg, stentrykkeri.

Grundl. d. 1. nov. 1893 af H. L. Sandberg (f. 1863, d. 1935).
I 1936 overtaget af sønnen, Henrik Sandberg (f. 1902).

Adresse: Nyvej 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Sandbirk, urmager og guldsmed.

Grundl. d. 6. okt. 1863 af Carl Weiergang (f. 1839, d. 1884).

Indehaver siden 1947: A. Sandbirk (f. 1909).

Adresse: Algade 48, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

HANNIBAL SANDER´s FARVERIER, DAMPVADSKERIER OG KEMISKE TØJRENSNINGSANSTALTER, A/S

Er grundlagt i 1812 af J. C. Ostenfeldt, fra hvem Forretningen i 1853 overgik til J. P. Dahl (f. 1830, d. 1903); denne afstod i 1885 Forretningen til Hannibal Sander (f. 1861, d. 1905), efter hvis Død den overgik til et Aktieselskab.

Adresse: Emdrup, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hannibal Sander's Farverier, Dampvaskerier og Kemiske Tøjrensningsanstalter A/S.

Grundl. d. 7. dec. 1812 i Borgergade nr. 25 af J. C. Ostenfeldt.

Fra grundlæggeren overgik forretningen i 1853 til J. P. Dahl (f. 1830, d. 1903), og denne
afstod i 1885 forretningen til Hannibal Sander (f. 1861, d. 1905).

Efter Hannibal Sanders død i 1905 omdannedes virksomheden til et aktieselskab.

Selskabets administrerende direktør: F. Brinch (f. 1880) (siden 1911).

Bestyrelsen består af: direktør, dr. phil. Lars Iversen (f. 1874), der er formand,

direktør F. Brinch, underdirektør G. Jespersen og højesteretssagfører Ejvind Møller (f. 1891).
Virksomheden har siden 1949 haft prædikat af kgl. hofleverandør.

Adresse: Emdrupvej 54, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. S. Sander, buntmagerforretning.

Grundl. i aug. 1886 i Roskilde af J. S. Sander (f. 1861, d. 1924).

Indehaver siden 1929: sønnen, S. Sander (f. 1903).

Adresse: Grønnegade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage