Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 286
Jens - Jens
 

M. Jensen's Boligmontering.

Grundlagt d. 18. august 1895 af M. Jen­sen (f. 18. januar 1869, d. 1926).

Efter grundlæggerens død i 1926 videreførte hans enke forretningen med sønnen, Svend Aa­ge Jensen (f. 14. marts 1901), som forretnings­fører indtil 1927.

 

Svend Aage Jensen

  

Den 12. april 1927 overtog denne forret­ningen som eneindeha­ver.

Adresse: Torvegade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Jensens Eftf. F. Lund, metalvarefabrik & støberi.

Grundl. i okt. 1898 af Magnus Jen­sen (f. 1873, d. 1927).

Firmaet blev i 1928 overtaget af F. Lund (f. 1876, d. 1940) og O. Randa-Boldt (f. 1875). Efter F. Lunds død er dennes enke, fru C. Lund (f. 1871), med­indehaver af firmaet sammen med O. Randa­-Boldt.

Adresse: Vesterbrogade 109, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Jensens Vinhandel A/S.

Grundl. i 1881 af Marius Jensen.

Efter grundlæggerens død i 1930 overtoges forretningen af fabrikant J. C. Hempel og omdannedes til aktieselskab.

Nuværende bestyrelse: landsretssagfører Jør­gen Bang (f. 1901), der er formand, direktør W. F. Minden (f. 1906) og tegneren Thor Bøge­lund-Jensen (f. 1890).

Direktør: W. F. Minden.

 

 

 

Selskabet har overtaget A/S  C a r l   Ø s t ­b e r g  &  S ø n n e r, der er grundlagt i 1880 af Carl Østberg og i 1933 omdannet til aktieselskab.

I 1944 oprettedes S a n  M i c h e l e  L i q u e u r  C o. A/S for herunder at ekspor­tere likør og dermed i forbindelse stående varer.

Firmaet repræsenterer Lanson père & fils, Reims, Fromy, Rogée & Co., Cognac, Wm. Greer & Co. Ltd., Distillers O. V. H. Whisky, Offley Forrester, Ltd., Oporto, Friedrich Altenkirch, Rüdesheim a/ Rhein, Brega Rossi Vermouth og fremstiller Cherry (Brandy) Jensen, Liqueur San Michele og Bellmans Punsch.

Adresse: Kronprinsessegade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MARTIN JENSEN

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1858 af Martin Jensen, efter hvis Død i 1895 Forretningen fortsattes af hans Enke, Christine Jensen, født Dahl, indtil 1898, da den gik over til Sønnen, Laurits Martin Jensen.

Adresse: Knabrostræde 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Martin Jensen, vinhandel.

Grundl. i 1858 af Martin Jensen (f. 1829, d. 1895).

Nuværende indehavere: Rigmor Boesen og Curt Andersen.

Adresse: Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Jensen's Eftf. A/S, piber en gros.

Grundl. i 1887 af Martin Jensen (d. 1931).

Omdannet til aktieselskab i 1929.

Nuværende forretningsfører: købmand Rosenløv Jensen.

Adresse: Ejlersvej 7, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Metha Jensen's Eftf., modeforretning.

Grundl. i 1897 af Metha Jensen (f. 1868).

Indehaver (siden 1936): fru H. Danielsen.

Adresse: Borggade 14, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Jensen & Sønner, fabrikation og salg af landbrugsmaskiner.

Grundl. d. 1. nov. 1905 af Michael Jensen (f. 1880, d. 1947).

Nuvæ­rende indehavere: Frede Jensen (f. 1903) og Eli Bruun Jensen (f. 1910).

Adresse: Slagelsevej 8, Høng.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morten Jensen & Keller, købmands- og skibs­provianteringsforretning.

Grundl. i 1889 af Morten Jensen (d. 1921). Indehaver siden 1921: R. A. Keller (f. 1890).

Adresse: Havnen 23, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Jensen's Bryggeri.

Grundl. i juni 1852.

Den 25. okt. 1879 overtaget af N. Jensen (f. 1848, d 1930) og i 1919 af den nuværende indeha­ver C. Jensen.

Adresse: Nørregade 40-42, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Jensen's Sønner, snedkerforreting.

Grundl. d. 6. febr. 1868 af Niels Jensen (f. 1843, d. 1921).

Indehavere (siden 1922): Oluf Jensen (f, 1886) og Eiler Jensen (f. 1890).

Adresse: Sankt Jørgensbjerg 2, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Chr. Jensen's Trikotagefabrik A/S.

Grundl. i 1909 af N. Chr. Jensen (f. 1884, d. 1938).

I 1938 overtog grundlæggerens søn, Erik Jensen (f. 1912), firmaet; i 1948 omdannedes det til et aktieselskab med vedtægter af 31. jan. og med en aktiekapital på kr. 150.000.

Bestyrelsen består af ovennævnte Erik Jen­sen, der er selskabets direktør siden stiftelsen, fru Mary Jensen (f. 1884), der er formand for bestyrelsen, og prokurist Henning Jensen (f: 1919).

Adresse: Munkegade 19-21, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage