Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 285
Jens - Jens
 

J. P. Jensen, karetmagerforretning.

Grundl. i 1856 af Christian Larsen.

Indehaver (siden 1912): J. P. Jensen (f. 1873).

Adresse: Ringstedgade 43, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 4. juni 1886 af J. P. Jensen (f. 1861, d. 1925).

Indehaver (siden 1942): E. Ruge (f. 1902).

Adresse: Tordenskjoldsgade 6, Frederiks­havn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen, møllebyggeri.

Grundl. d. 1. maj 1894 af J. P. Jensen (f. 1867).

Indehaver (si­den 1945): Holger Christensen.

Adresse: Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen, senneps- og eddikefabrik.

Grundl. i 1844 af J. P. Jensen (f. 1818, d. 1887); fortsat af sønnen J. A. Vald. Jensen (f. 1855, d. 1933); i 1933 overtaget af Axel Jensen (f. 1882).

Adresse: Liflandsgade 15, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen A/S, jern-, stål-, rør- og sanitets­forretning.

Grundl. i 18·28 af Caspar Frederik Muller (f. 1793, d. 1858).

I 1861 overtaget af sønnen, L. Ernst Petersen-Müller, der i 1873 solgte forretningen til dens mangeårige første­mand, Andreas Jensen (f. 1843, d. 1914).

I 1889 afstod denne forretningen til sin broder, J. P. Jensen (f. 1857, d. 1931).

I 1931 over­gået til aktieselskab med sønnerne, Harald Jensen (f. 1895) og Andreas Jensen (f. 1897), som. direktører; sidstnævnte er fra 1934 ene­direktør.

Adresse: Søndergade 9, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen & Co., kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 4. juni 1886 i Frederikshavn af J. P. Jensen (f. 1861, d. 1925); i 1902 flyttet til Aalborg. 1924 indtrådte sønnen, Emil Ruge (f. 1902), som medindehaver og er siden 1942 eneindehaver.

Adresse: Ved Stranden 12, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen's Enke, gartneri.

Grundl. i 1890 af Joseph Jensen (f. 1863, d. 1919).

I 1919 overtaget af dennes enke, fru Sidsel Jensen og i 1949 af Kamma Jensen (f. 1901) og Svend Kristensen (f. 1902).

Adresse: Adelgade 69 (udsalg) og

              Vester­gade 43 (gartneri), Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensens Enke, købmandsforretning.

Grundl. i 1875. Nuværende indehaver: Johs. Jensen.

Adresse: Hedehusene.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Jensen & Søn, skotøjsforretning.

Grundl. i 1892 af Jens Peter Jensen (f. 1867, d. 1937).

I 1920 optoges sønnen, F. A. Jensen (f. 1896), som medindehaver og er eneindehaver siden faderens død.

Adresse: Smedelundsgade 27, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. CHR. JENSEN & SØNNER

Smedefirma, er grundlagt 1853 af N. Nielsen (d. 1892), der i 1877 overdrog Virksomheden til J. P. Chr. Jensen (f. 1846), og denne optog 1902 Sønnerne, C. J. Jensen (f. 1869) og W. J. Jensen (f. 1871), som Kompagnoner.

Adresse: St. Peder Stræde 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. S. Jensens kartografiske Anstalt.

Grundl. i dec. 1897 af J. S. Jensen (f. 1873), der frem­deles er firmaets indehaver.

Adresse: Landlystvej 69, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JØRGEN JENSEN´s EFTERFØLGER

Handelshus. Jørgen Jensen (f. 1814, d. 1893) etablerede sig 1841 som Hørkræmmer. Efter hans Død fortsattes Forretningen af H. F. L. Bojesen under ovenstående Firmanavn, og da han døde 1904, deltes den således, at P. G. Munck af Firmaet ”N. F. Munck” overtog Handlen med Jern og Stål, medens Hørkram- og Markfrøhandelen fortsattes af Peter Kaae, som derefter er Firmaets Eneindehaver.

Adresse: Vestergade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

FORHEN JØRGEN JENSEN´s EFTERFØLGERS OG N. F. MUNCK´S JÆRNFORRETNINGER, P. G. MUNCK

Grossererfirma.

I 1833 åbnede Niels Foss Munck (f. 1810, d. 1868) en Hørkramhandel og grundlagde derved Firmaet ”N. F. Munck”. Efter Grundlæggerens Død gik Firmaet over til hans Svoger, N. A. Schjørring, og hans Søn, Chr. Henrik Munck (f. 1843, d. 1895).

I 1881 udtrådte Schjørring af Firmaet for at stifte en særlig Forretning, og C. H. Munck var derefter Eneindehaver til sin Død. Handel med Hørkramvarer var efterhånden ophørt og Firmaet blev drevet udelukkende som Jernforretning. Efter C. H. Muncks Død gik Forretningens Ledelse over til Sønnen P. G. Munck, først på Moderens, Senere på egne vegne.

I 1904 overtog han Jørgen Jensens Jernforretning og sammensmeltede den med sin egen under det ovenfor anførte Firmanavn.

I 1909 optoges Handel med Cement.

Adresse: Vestergade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jørgen Jensen & Søn, bogtrykkeri.

Grundl. i 1894 af Jørgen Jensen (f. 1863, d. 1938).

I 1933 optoges sønnen, Aa. Gam-Jensen (f. 1894), som medindehaver; eneindehaver efter fade­rens død.

Adresse: Badstuegade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kai Jensen, karetmagerforretning.

Grundl. d. 1. marts 1894 af Peter Jensen (f. 1869, d. 1943).

Nuværende indehaver: sønnen, Kai Jensen (f. 1900).

Adresse: Åsebro pr. Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karen Jensen, guldsmedeforretning.

Grundl. ca. 1890 af N. C. Ormstrup.

Indehaver (siden 1920): Karen Jensen (f. 1889).

Adresse: Bredgade 52, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Ebert Jensen, møbelforretning.

Grundl. d. 15. sept. 1908 af frk. E. Rønholm (d. 1942).

Den 6. juli 1942 overtaget af fru K. Ebert Jen­sen (f. 1900).

Adresse: Kurlandsgade 11-13, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. J. Jensen, garveri.

Grundl. i 1905 af K. J. Jensen (f. 1881), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Adelgade 148, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Jensen's Eftf., skrædderforretning.

Grundl. d. 25. febr. 1887 af Lauritz Jensen (f. 1862, d. 1922).

Derefter fortsat af hans enke, fru Laura Jensen, og fra 1933 af C. S. Jensen (f. 1890).

Adresse: Falkoner Alle 36, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LARS JENSEN

Skabelonsfabrik, er grundlagt 1844

Adresse: Studiestræde 42, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Lars Jensen, skabelonfabrik.

Grundl. i 1847 af V. Lund (d. 1879). Nuværende indehaver: Axel Freudendal Jensen (f. 1888).

Adresse: Åbenrå 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Jensen & Søn, produktforretning.

Grundl. d. 2. febr. 1880 af Lauritz Jensen (f. 1842, d. 1903).

I 1902 optoges grundlæggerens søn, Lauritz Jensen sen. (f. 1878), som med­indehaver; han overtog efter faderen forret­ningen som eneindehaver; i 1927 blev hans søn, Lauritz Jensen jun. (f. 1904) medinde­haver.

Adresse: Ole Rømers Gade 7, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Jensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 6. dec. 1887 af r. P. Jensen (f. 1862).

Indehaver (siden 1942): L. P. Jensen.

Adresse: Skomagergade 5, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Jensen & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1852.

I 1884 overtaget af L. P. Jen­sen (f. 1864, d. 1931), hvis søn, Carl Johan Sofus Jensen (f. 1890) overtog forretningen i 1918.

Adresse: Algade 22, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Jensen, vognfabrik.

Grundl. d. 2. okt. 1858 af Frederik Lundgreen.

Indehaver (siden 1918): M. Jensen (f. 1889).

Adresse: Asminderødgade 47, Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage