Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 329
Kong - Kori
 

Hotel Kongen af Danmark i København.

Grundl. i 1872 af R. Kliim. Hotelforpagter si­den 1919: S. P. A. Sørensen (f. 1885).

Adresse: Holmens Kanal 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KONGENS´s BRYGHUS

Tjente oprindelig til at forsyne den kgl. Hofholdning og Flåden med Øl. Dets Oprindelse kan med Sikkerhed føres tilbage til 1454, men rimeligvis til 1443, da Kong Christopher af Bayern gjorde Kbhvn. Til Residensstad.

I Begyndelsen var Bryggeriet på selve Slottet, senere på forskellige Steder på Slotsholmen; i 1619 indrettedes det i den besynderlige Bygning med det høje Tag, som ligger ved Kristiansgade tæt ved Frederiksholms Kanal. Det blev indtil 1687 drevet for Kongens Regning, men derefter bortforpagtet, først til en Privatmand og fra 1739 til Bryggerlavet. – Efter en heftig og for Omgivelserne faretruende Ildebrand i 1767 flyttedes Bryggeriet til den anden Side af Frederiksholms Kanal, hvor Kongen skænkede Bryggerlavet en Grund, hvorpå det opførte Bygningen som fuldendtes 1771 og senere er blevet udvidet. Ved Bryggerlavets Ophævelse i 1805 gik Ejendomsretten fra Lavet over til de daværende Interessenter, der dannede et Aktieselskab, som eksisterede til 1891, da det solgtes til ”De forenede Bryggerier” (se Artiklen om dette Firma)

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kongeriget Danmarks Hypotekbank.

Oprettet ved lov af 6. april 1906 med det formål at op­tage lån mod udstedelse af hypotekbankobliga­tioner, som er sikrede ved bankens grundfond, reservefond og samtlige Øvrige aktiver. Åbnet d. 1. okt. 1906.

Direktionen består af fh. forsvarsminister Harald Petersen (f. 1893), direktør og formand for direktionen, redaktør Carl Thalbitzer (f. 1876) og afdelingschef C. M. Christiansen (f. 1880).

Adresse: Niels Juels Gade 5, Kbhvn K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kongeriget Danmarks Tiendebank.

Oprettet ved lov af 15. maj 1903 med det formål at medvirke til tiendeafløsningen gennem udste­delsen af 4 % rentebærende obligationer.

Virk­somheden påbegyndtes d. 1. jan. 1908.

Banken bestyres af direktionen for Kongeriget Dan­marks Hypotekbank (se denne).

Adresse: Niels Juels Gade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kongsbak & Cohn, fotografiske artikler, de­tail, en gros, import.

Grundl. 3. marts 1898 af N. J. Kongsbak. Samme år optoges Otto Cohn som medindehaver, men efter sidst­nævntes død i 1924 fortsattes firmaet med N. J. Kongsbak som eneindehaver indtil d. 1. nov. 1949, da sønnen, Poul Kongsbak, blev optaget som ansv. medindehaver.

Firmaet åb­nedes i Klosterstræde under beskedne forhold, men er i årenes løb blevet den store forretning i Vimmelskaftet, Danmarks største i branchen. Firmaet beskæftiger i dag 55 funktionærer.

Adresse: Vimmelskaftet 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Kongshaug, skrædderforretning. Grundl. i 1878 af M. O. Kongshaug (f. 1850, d. 1917). Den 1. febr. 1916 overtaget af Carl Kongshaug (f. 1887).

Adresse: Bredgade 59, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Konservesfabrikken Danica.

Grundl. ca. 1897 af Cornelius Stau (f. 1845, d. 1926).

Nuvæ­rende indehaver: C. Stau & Co. (se dette).

Adresse: Kroprinsessegade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kontanten ved Hakon Nielsen & Martin Peter­sen, manufakturforretning.

Grundl. i 1900 af Thomas Nielsen (f. 1850, d. 1919).

Indehavere (siden 1. okt. 1905): Hakon Nielsen (f. 1880) og Martin Petersen (f. 1877).

Adresse: Stengade 44, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kontantforretningen Axel Broch A/S, manu­fakturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1900 af Axel Broch (f. 1873); omdannet til et aktie­selskab i 1948 med en aktiekapital på 500.000 kr.

Bestyrelsen består af ovennævnte Axel Broch, der er formand for bestyrelsen og sel­skabets direktør, fru Ella Abrahamsen og landsretssagfører Johannes Vedel (f. 1913).

Adresse: Møllergade 16, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kontantforretningen, Chr. Clausen ved Svend Clausen.

Grundl. i 1903 af Chr. Clausen (f. 1875, d. 1938).

I 1938 overtaget af Svend Clau­sen (f. 1907).

Adresse: Korsgade 5, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kontantforretningen Nybo, Th. Nybo, manu­fakturforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1882 af Emil Sørensen.

Indehaver (siden 1937): Th. Nybo (f. 1910).

Adresse: Danmarksgade 47, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Konvolutfabrikken "Danmark", Bjørnbak & Søn.

Grundl. d. 4. Sept. 1898 af F. Bjørn­bak (f. 1857, d. 1921) og Joh. Wulff (f. 1844). Aktieselskab 1917-19.

I 1919 overtaget af oven­nævnte F. Bjørnbak og hans søn, Kaj Bjørn­bak.

Samtidig med faderens død i 1921 ud­trådte Kaj Bjørnbak, og firmaet fortsattes af enkefru A. C. Bjørnbak (d. 1927).

I 1927 over­taget af frøken Karen E. Bjørnbak (f. 1888).

Adresse: Ravnsborggade 18, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. D. Koopmann's Svineslagteri A/S.

Stiftet d. 2. maj 1887.

Selskabet har filialer i Aalborg, Silkeborg, Odense, Thisted, Næstved, Lemvig, Skive, Horsens og Haderslev.

Nuværende di­rektion: F. Andersen Alstrup, Martin Lund og Harald F. Godbey.

Adresse: Østerbro 37, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aktieselskabet Julius Kopp, A r i s t o  og  N o ­w e t t o  konfektion, J. K. gummifrakker og J. K. gummistøvler, en gros og en detail.

Grundl. i 1870 af Julius Kopp (f. 1837, d. 1932).

I 1917 optages dennes søn, Hans Angell Kopp, som medindehaver. Julius Kopp ud­trådte i 1918 og overdrog firmaet til Hans Angell Kopp som eneindehaver.

I 1943 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab med grosserer Hans Angell Kopp som administrerende direktør. Aktiekapital: 1 mill. kr.

Aktieselskabet ejer ejendommene Amager­torv 21 (1916),

Læderstræde 22 (1922),

Læ­derstræde 24 (1926),

Amagertorv 25 og Læ­derstræde 28 (1931),

Læderstræde 26 (1934),

Amagertorv 27 og Læderstræde 30 (1946).

Adresse: Amagertorv 21-25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. KOPPEL

Grosserer- og Fabrikantfirma, er grundlagt 1858 af Ludvig Koppel; i 1881 overtaget af I. F. G. Hansen og N. B. Cohen (carnø), af hvilke den sidstnævnte udtrådte i 1906 og overtog alene det af Firmaet i 1895 oprettede Dampvæveri under Navnet N. Carnø´s Fabrik. I 1908 grundlagde Firmaet en Linnedfabrik, som ved I. C. H. Weekes Indtrædelse i 1909 udvidedes til også at omfatte Fabrikation af Arbejds- og Drengetøj.

Adresse: Kjøbmagergade 50, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Koppel A/S, grosserer- og fabrikantfirma (manufaktur).

Grundl. d. 26. aug. 1858 af Lud­vig Koppel (f. 1815, d. 1886).

I 1919 omdannet til aktieselskab. Nuværende direktør: A. K. Grøndahl (f. 1883).

Adresse: Gullfossgade 2, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Korff jun., import- og eksportforretning (smøreolier).

Grundl. d. 25. dec. 1863 af Hans Korff (f. 1836, d. 1899).

Indehaver (siden 1939): sønnesønnen, Peter Korff (f. 1904).

Adresse: Rådhustorvet 5, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Korinth Savværk.

Grundl. d. 6. marts 1889 af N. Hansen (f. 1855).

Overgik i 1935 til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af direktør V. H. Nielsen, Odense (f. 1890), der er formand, godsforval-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage