Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 460
Olse - Olse
 

I 1930 udtrådte F. F. Olsen af firmaet, der derefter blev drevet videre af A. Lagstrøm ind­til dennes død, hvorefter hans sønner, K. A. Lagstrøm (f. 7. marts 1901) og E. A. Lagstrøm (f. 23. sept. 1897) overtog firmaet.

Adresse: Frankrigsgade 58, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helga Olsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 13. april 1890 af Nikolai Olsen (f. 1864, d. 1913).

Derefter overtaget af grundlæggerens enke, fru Anna Olsen (f. 1868, d. 1935).

Efter dennes død fortsat af sønnen, Karl Vilh. Olsen (f. 1894, d. 1939), hvis enke, fru Helga Olsen (f. 1898), nu er indehaver af forretningen.

Adresse: Blågårdsgade 22, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Olsens Sønner A/S (Henry Olsen Sons Ltd.), eksport og import af konserves. Grundl. i 1902 af Henry Olsen (d. 1921) og O. Aistrup (d. 1919). Omdannet til aktieselskab i 1922 med N. E. Olsen (d. 1940) som direktør.

Efter dennes død tiltrådte Henry Møller (f. 1900) som direktør.

Adresse: Havnegade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herluf Olsen, købmandsforretning.

Grundl. j 1882 af C. Nielsen. Indehaver (siden 1943):

Herluf Olsen.

Adresse: Colbjørnsensgade 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hof-Bager Olsen's Søn, A/S I.L.W.O.

I bager­gården i Store Strandstræde nr. 12 dreves i 1773 bagerivirksomhed af Gerhard Nissen (f. 1738 i Heiligenhafen, d. 1804). Efter dennes død overtoges virksomheden af Just Andreas Weck. Denne overdrog i 1830 bageriet til I. C. Westphal.

I 1846 overtoges forretningen af C. L. Olsen (f. 1806, d. 1865). Efter dennes død bestyrede sønnen, I. L. W. Olsen (f. 1844, d. 1897) forretningen for moderen til 1868, i hvil­ket år han selv overtog den. Sidstnævntes søn, John Olsen (f. 1869, d. 1931) overtog forret­ningen i 1897.

I 1924 overtaget af dennes søn, Gunnar Olsen (f. 1883, d. 1948).

I 1933 om­dannet til et aktieselskab. Den daglige ledelse forestås af V. Kryger (f. 1902) og H. Larsen (f. 1878).

Adresse: Store Strandstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Olsen & Søn, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1891 af Hans Peter Olsen (f. 1863, d. 1935), der udtrådte af firmaet i 1922, hvorefter hans søn, Robert Hermann Bodholt Olsen (f. 25. okt. 1895), der tidligere havde været medindehaver, blev eneindehaver af fir­maet; i 1943 optoges dennes søn, Hermann Ar­ne Bodholt Olsen (f. 1920), i firmaet.

 

         

 R. H. Bodholt Olsen             H. A. Bodholt Olsen

 

Forret­ningen har ligget forskellige steder i Hysken­stræde, sidst i nr. 14; derfra flyttedes den 1932 til Kompagnistræde nr. 2.

Den 1. dec. 1938 over­tog firmaet L u d w i g  W r i e d t s  G l a r m e­s t e r f o r r e t n i n g.

Denne er grundlagt d. 20. juni 1796 af P. Chr. W. Fischer (f. 1772, d. 1834) og fortsat af hans søn, P. D. W. Fischer (d. 1884), efter hvem den i 1871 overgik til A. W. C. K. Wriedt (f. 1833, d. 1907), hvis søn, Ludwig Wriedt (f. 1879), overtog forretningen i 1904, der lige fra dens stiftelse bestandig har været på det nuværende sted Kloster­stræde nr. 21.

Adresse: Klosterstræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høyer Olsens Boghandel.

Grundl. i 1839 af J. Vossbein (d. 1846).

I 1903 overtaget af Knud Poulsen og d. 1. jan. 1935 af K. O. Høyer Ol­sen (f. 1907).

Adresse: Slotsgade 14, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ivan Olsen's Eftf., grossererfirma, fabrikation (manufaktur).

Grundl. d. 13. april 1875 af C. V. Ivan Olsen (d. 1910).

I 1910 overtaget af Rasmus Herting (f. 1863; d. 1942), der i 1932 optog Ove Herting (f. 1893, d. 1949) som med­indehaver.

I 1941 udtrådte R. Herting af fir­maet og afløstes af Emil Herting (f. 1896).

Siden 1949 er denne eneindehaver.

Adresse: Vester Voldgade 87, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Olsen, bogbinderi.

Grundl. d. 22. dec. 1882 af J. Olsen (f. 1849, d. 1930).

I 1921 blev søn­nen, H. Olsen (f. 1888), optaget som medinde­haver; i 1930 overtog han firmaet som ene­indehaver.

Adresse: Urbansgade 24, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Olsen's Protokolfabrik.

Grundl. i 1854 af fa­brikant Therkelsen, som ca. 1875 afstod fabrik­ken til L. Møller. Denne drev den indtil 1903, hvor den blev overtaget af J. Olsen (f. 14. jan. 1874, d. 26. dec. 1928). Efter hans død overtoges fabrikken af hans enke, fru M. Ol­sen, som videreførte den indtil oktober 1932, da den overtoges af sønnen, Ansgar Olsen (f. 3. dec. 1902), som stadig er indehaver af virk­somheden.

Adresse: Adelgade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jac. Olsen A/S, damekonfektion og buntma­geri.

Grundlagt d. 4. maj 1884 af grosserer Jac. Olsen (f. 1. januar 1865, d. 14. maj 1933). For­retningen åbnedes i Gothersgade nr. 13, som en af de første, der forhandlede færdig dame­konfektion.

I 1890 flyttedes den til sin nu­værende adresse, Amagertorv nr. 19, og her påbegyndtes i 1910 buntmageriet.

Efter grosserer Jac. Olsens død blev firmaet (i 1936) omdannet til aktieselskab; grundlæggerens søn, grosserer Thorkild Jac. Olsen (f. 19. juni 1900), har været dette selskabs admi­nistrerende direktør siden dets stiftelse i 1936.

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage