Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 444
Nord - Nork 

 

Nordiske Møbelpakhuse A/S, møbler, tæpper, gardiner etc.

Grundl. d. 25. juni 1903 af W. Hj. Schaeffer (f. 1881).

Omdannet til aktiesel­skab i 1940 med grundlæggeren som direktør.

Adresse: Rosenborggade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordjydsk Kalk & Mørtel A/S, se Jydske Kalkværker A/S.

 

Nordjysk Hudekompagni.

Under dette firma fortsættes en ældre forretning, grundl. i 1893 af S. Skipper (f. 1871, d. 1938) som købmands­forretning.

Indehavere siden 1947: S. Larsen (f. 1904) og H. Nedergaarc1 Jensen (f. 1912).

Adresse: Nørregade 10, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølin's Eftf.

Grundl. d. 6. sept. 1897.

I 1915 overtoges virk­somheden af Carl Schølin (d. 1936); i 1937 af O. Riisgaard Mortensen (f. 1890).

Adresse: Sankelmarksgade 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Nordland A/S.

Grundl. under navnet Provinshotellet i 1904.

Direktør (fra 1950):

Henrik Hansen (f. 1891).

Adresse: Vesterbrogade 22, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordlandets Handelshus ved Peter Kure, køb­mandsforretning.

Grundl. af M. Chr. Kure (f. 1859, d. 1931), der i 1899 afstod forretningen til et aktieselskab med Peter Kure (f. 1872) som direktør.

Denne overtog i 1933 forretnin­gen som eneindehaver.

Adresse: Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordre Jernstøberi, Carl Bidstrup.

Grundl. i 1845. Overtaget i 1895 af Carl Bidstrup.

Direk­tør siden 1922: Carl Blem Bidstrup (f. 1892).

Adresse: Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Nordsig & Co. A/S, farve og lak, fabri­kation og en gros.

Grundl. i 1902 af Johannes Nordsig.

I 1915 optoges sønnen, Wald. Nordsig som medindehaver, og i 1924 udtrådte grund­læggeren. Samme år indtrådte cand. polyt. Sigurd Dyrup i firmaet, men han udtrådte i 1928 og stiftede sit eget firma. Den 25. febr. 1928 stiftedes et aktieselskab til fortsættelse af virksomheden.

Efter W. Nordsigs død i 1934 er M. Christensen enedirektør.

Selskabets nuværende bestyrelse består af direktøren samt af grosserer Poul Berg og landsretssagfører Hans Jensen.

Adresse: Vesterbrogade 62 D, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dagbladet Nordsjælland Helsingørs Avis (konservativ).

Grundl. d. 27. sept. 1798 af C. Michaelsen under navnet: "Helsingøersbladet".

I 1832 overtoges bladet af pastor P. V. Grüner, som samtidig ændrede navnet til Helsingørs Avis.

I 1936 købte redaktør J. P. Junggreen Lunn (f. 1892) Helsingørs Avis, som sammen­sluttedes med Dagbladet Nordsjælland (grundl. 1891), der fra den 1. jan. 1939 udgår som Dag­bladet Nordsjælland - Helsingørs Avis.

Sam­me år overtoges Helsingørs Centraltrykkeri, grundl. i 1891 af O. Kunze og senere overtaget af J. P. Junggreen Lunn.

Nuværende indeha­ver af bladet og bogtrykkeriet: Holger Salo­mon.

Chefredaktør: Sten Strube.

Adresse: Stengade 26, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordsjællands Venstreblad (radikalt dagblad).

Grundl. d. 1. april 1905 af en kreds af egnens beboere.

Bladets første redaktion bestod af:

Holger Bernild (f. 1878) og N. P. Jensen (f. 1876).

Nuværende ejer: A/S Nordsjællands Venstreblad.

Nuværende redaktør: Fr. Kri­stensen (f. 1897).

Adresse: Søndre Jernbanevej, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Nordslesvigske Folkebank A/S.

Grundl. d. 8. juni 1872.

Aktiekapital: 1 mill. kr.

Nuvæ­rende direktion: Nis Erichsen (f. 1895) (siden 1931) og Johann W. Hansen (f. 1893) (siden 1943).

Adresse: Storegade 18, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Nordsten, Hillerød Jernstøberi & Maskinfa­brik ved M. Nordsten.

Grundl. d. 31. okt. 1877 af P. Nordsten (f. 18. febr. 1840 i Rørbæk, d. 10. juli 1918 i Hillerød).

 

M. Nordsten

 

Ved grundlæggerens død i 1918 overtaget af sønnen, den nuværende indehaver, fabrikejer, civilingeniør M. Nord­sten (f. 21. maj 1883).

Nordsten fabrikerer tærskeværker, halm­presser, radsåmaskiner­ne

 C e r e s og D e m e ­t e r, bredsåmaskiner, der nu mest anvendes som gødningsspredere, samt Steno Kværne og Cambridgetromler.

Nordsten's fabrik er den største danske landbrugsmaskinfabrik og har opnået Grand Prix ved verdensudstillingen i Paris 1937 og Bruxelles 1910 og 1935.

Fabri­ken har eksporteret maskiner til alle verdens­dele.

 

Interiør fra fabrikken

 

Nordsten's støberi leverer foruden maskin­gods til egne landbrugsmaskiner, betydelige mængder støbegods såvel masseartikler som specialgods.

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Norkjær, tømrerforretning.

Grundl. i 1910 af P. Norkjær (f. 1880), der stadig er indeha­ver af virksomheden.

Adresse: Sankt Knuds Vej 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage